virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Tidningen Skogen 56

Så här skriver chefsredaktören: "Tack för ditt mejl till Föreningen Skogen, där du ställer frågor om en artikel i senaste numret av vår tidning. NN är frilansjournalist och anlitad av tidningen för att göra det aktuella reportaget, men det är alltid tidningens redaktion som är avsändare för allt redaktionellt material så jag tar mig friheten att svara dig i egenskap av NN:s uppdragsgivare."

Detta är andra gången Skogen har varit ute och gjort "reklaminsats" åt maskintillverkare, som egentligen har problem, men lyfts till skyarna för att bilda motvikt till debatt i branschen.  Uppenbart skickar Skogen ut okunnigt folk som bara skriver "superlativen" som tillverkaren säger.

Chefredaktören på Skogen är inte öppen för förklaringar eller att svara på frågor, vilket tyder på att analys inte är önskvärd av artiklar. Eftersom artiklarna har uppenbara brister är vissa av frågorna av kontrollkaraktär och det accepterar inte Skogen. Uppenbart har "journalisten" inte förstått.

Branschtidningarna har mestadels inte kunskap tillräckligt för att göra objektiva reportage, som skall spegla en maskins kapacitet, på sätt så en entreprenör kan göra viktiga avvägningar för maskinens värde i sin verksamhet. En sak vore om de presenterar en eller ett par egenskaper. Men maskinen som senast blev omskriven framställdes som "otroligt" bra (färdig) på det mesta.

Är det annonser tidningen arbetar för och får detta som gentjänst för gjorda artiklar?

Taggar: Tidningen Skogen;

Konsekvenser

"Kriget" mellan skogsbolag och entreprenörer har många arenor. Detta motiverar att ni alltid kontrollerar maskinfiler bl.a. mot inmätt volym. Entreprenörer gör nämligen vinst om de kalibrerar så volymen/måtten i maskin blir betydligt lägre. (Entreprenören får betalt efter inmätt volym vid såg. Enda nackdel är att den preliminära betalningen efter maskin blir lägre än slutbetalning.)

Genom underskattning av volym blir bortsättningen som baseras på medelstammens volym baserad på ett högre pris/m3.

Genom att även lämna stora toppar blir medelstammens volym mindre, vilket höjer priset ytterligare per m3. Samtidigt blir det ytterligare förlust för skogsägaren.

Ovanstående försvåras dock på maskiner som kontrolleras objektivt av utomstående. Som skogsägare behöver du skaffa denna insikt om funktion som motverkar fusk. Kontrollera din avverkning så minskar det risk för att du drabbas av fel och fusk.

Beräkningar tyder på apteringsförluster för skogsägare på minst 1 miljard/år. Till detta kommer ovanstående som missgynnar ärligare entreprenörer. Därutöver "spill" från skogsägare kan göra att förlusten är 500 miljoner ytterligare/år.

Förluster som drabbar virkesköpare är stora. Fel längder och tagna i fel diametrar samt apterade med fel kvalitet lär vara lika stor förlust. (Betalningssätt, anda och kultur stoppar utveckling i branschen.)

Ovanstående är sannolikt 3 miljarder kr per år som försvinner i "svarta hål". (Lägg sen till dåliga sågverk som Värösågen.)

Taggar: Skogforsk, Södra;

649 Södra behöver förbättras ...

Det väller in synpunkter mot Södra omkring sådant som stör skogsägare m.fl. Södra har exponerat sig och envist hävdat sin förträfflighet, vilket får t.o.m. tidigare anställda att reagera med ilska. En sa "Vad håller Södra på med?"

Idermark och Eks "extraknäck" stör skogsägare. Sänks lönen då undras det.

Jag skulle behöva en egen blogg för bara Södraproblem.

Några tar upp ensidigheten i Södras hemsida, tidning och bloggar. I princip finns där inte ett enda problem. Det liknar rysk propaganda.

Taggar: Södra;