virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Är rotpost räddningen?

  Först ett budskap till er som vill göra inlägg i denna blogg. Ni måste skriva under med namn och adress.
                              --------------------------------------------------------
     En person har gjort inlägg i bloggen och föreslagit att vi ska handla mer med rotposter för att komma undan dåliga maskiner och redovisning.
För och nackdelar med rotpost kan behöva en lång utläggning. Jag stannar vid några.

Snabbare vetskap om likvidens storlek.
Uppgörelse direkt och tämligen klara villkor blir följden.
Kan utnyttja tillfällig god priskonjunktur.
Kan tillgodose köparens specifika behov.

Om skogen blåser ner före avverkning kan säljaren få problem.
Kostnad för stämpling. Dyrt vid liten avverkning.
Flera stämplingslängder bör delas ut till köpare och flera köpares bud ska därefter värderas.
Volymen som säljs beror på förrättningsman och provträdskvalitet. Detta kan motsvara tillförlitlighet hos maskin som kör avverkningsuppdrag.
    Ofta betraktas det som ofördelaktigt att ta med ett mindre område med sämre stamförhållande tillsammans med i övrigt god skog eftersom det "drar ner priset". Detta kan påverka möjligheterna att bedriva god skogskötsel med rotpostförsäljning.
     Kan alla skog säljas som rotpost ex. andragallring?
Finns kunskap hos gemene skogsägare om vad som är rätt pris en viss vecka då avverkningens säljs?
    Ofta sägs, att sen får köparen göra vad han vill med virket med sina dåliga maskiner. Om köparen har dåliga maskiner jämt så lär denne väl betala ett pris därefter? Om han tillfälligt får en dålig maskin så har det påverkat hans betalningsförmåga till nästa affär.
      Min sammanfattning:
En fungerande skogsmaskin är alla hjälpta med.
Tydliga priser skapa bättre jämförelse om vem som betalar bäst för mitt virke.
Liten administration.
Ett kunnigt och för kunden engagerat arbete är en god början på en bra skogsskötsel.

Mer m3fub problem.

            Dåliga skördareaggregat ger med m3fub betalning mer förluster.

   Jämförande test på prislistor med m3to och m3fub med den nya aptering och betalningsprincipen i m3fub visar att den ger ytterligare större förluster när dåligt diametermätt timmer från skördare kommer till sågverk och mäts där.

   Upptäckten gör att jag också drar slutsatsen att den nya metoden med ”Kvalitetssäkrad diametermätning” (som Skogforsk tillsammans med några större företag fört fram) också får en förstärkning av sina nackdelar som metoden med m3fub betalning innebär. Därför bör krafttag begäras för att aggregaten utvecklas så att de allra flesta stammarna kan hållas upp bättre i aggregaten så diametern verkligen kan bli rätt oftare än vad som är fallet nu.

    Som skogsägare bör du bevaka diametermätningen genom att begära produktion, prislista och stamfiler från din avverkning. Vid senare misstänkt problem kan analys då va möjlig att göra i efterhand.

    Även maskinens resultat från ”Kvalitetssäkringen” kan begäras.

Ska jag tacka för rådet?

   Vid ett välbesökt möte som skogskorporationen hade ganska nyss fick mötesdeltagarna tillfälle att fråga förtroendemännen som var uppställda vid scenen. Som förste frågare, frågade jag om förtroendemännen hade några synpunkter på förhållandet att ingen skördare som deras företag använder kan aptera med de nya omräkningstalen vid nya m3fub betalningen. Frågan ville först ingen besvara. Till slut svarade ordf. själv  att den typen av problem behövde inte förtroendemännen agera på eftersom det var operativ verksamhet.

  När detta svar var givet gick han över till att kritisera mej personligen och uppmanade mej att inte leta efter brister som finns i dagens avverkningsverksamhet.

  När han talade mot mej gick alla förtroendemännen och satte sej och var inte tillgängliga för frågor.

    Jag har nu kommit fram till att jag inte vill följa rådet.

    Eftersom inte han och förtroendemännen bryr sej omkring problemen med nya m3fub betalningen och tydligen övrig avverkningsverksamhet bör dock ni skogsägare fundera på vilka som ska hjälpa er när problem upptäcks på era avverkningar.