virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Maktkonsentration

Lämpligt att ni kollar ”hemvist” på varje ledamot i styrelsen på nya ekonomiska mätningsföreningen Biometria och upptäck att de är helt skilda från de genuina skogsägarna. Nu är makten över mätningen samlad på ett ställe med ännu mindre lokalkännedom.

Några höga chefer för skogsägarrörelsen utgör en klick i sammanhanget, men även dessa är virkesköpare.

 Sen är det Sveaskog och personer från köparbolagen eller mätningsfolk som styr.

Hur har denna styrelse valts och varför accepterade skogsägare denna sammansättning?

 Är det åter ”ett val” genom inbördes beundran, där ”belastade” ledningspersoner ” som knackar på pensionsdörren” ska trappa ner?

När gör någon skogstidning kontroll på hur detta kunde ske?

Taggar: Holmen, Mats Sandgren, Peter Eklund, SCA, STORA, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Södra;

Har du agerat?

Idag skulle det vara sista dagen med matrisfub. Ingen tidning har bevakat problemet.

Åter visar det sig att virkesköpare kan göra som de vill.

Myndigheter ingriper inte.

Mätningsorganisationerna som är styrda av köpare de ”duckar”.

Skogspress går inte till botten och beskriver konsekvenser så det väcker skogsägare.

Skogsägare med kunskap tror att någon annan håller i ”yxskaftet”.

Ett trettonde år inleds med ytterligare hundratals miljoner i förlust…..

Vad säger din köpare när du tar upp ämnet matrisfub? Byter du köpare vid ”dåliga” svar?

Taggar: Derome, Matrisfub, Mats Sandgren, SCA, SDC, STORA, SYDVED, Siljan, Skogsstyrelsen, Södra, Vida, Weda;

Berör varningar dig....

Notera vanliga mönster i länder vi sett förändras. Mugabe i Zimbabwe var ju från början en rebell som ”räddade” landet. För ett år sedan lyckades de avsätta honom och anhålla honom. Korruptionen hade tagit även honom. Svågerpolitik och behov av vänskapskorruption leder till dessa förhållande.

Svensk virkeshandel är påverkad på sitt sätt av anställning inom familjen. (Kanske ibland ändå den bästa varianten.)

Kompisskap från Skogis är nog den största faran i sammanhanget. (Glöm inte alkoholkulturen.)

Vi ser den fullstänigt orimliga tillsättning av styrelse i nya mätningsorganisationen Biometria. Den t.o.m. sitter i miljö med SDC som är en organisation för köpare. Idel bolagsfolk och personer kontrollerade av köparesidan eller så kommer de från inköpskorridorer.

Taggar: Mats Sandgren, Peter Eklund, SDC, Skogsstyrelsen;