virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

349 Vida problem...

Jag hoppas att detta inlägg tas emot på det sätt jag avser. Se inte inledande exemplet som långsökt, utan fundera på hur både stora och små övergrepp sker för att personer i grupp och enskilda skall få fördelar men observera det sker ofta på andras bekostnad.
Ex. skogsbolag driver via SDC, VMF och viss forskning nästan monopolverksamhet som gynnar deras egna ekonomiska intressen.
Virkesköpare "tjänar systemet de medverkar i " tämligen blint och betraktar verksamheten som en "affär", som resp. part får ta konsekvenser av, men där "bolagen" har det stora övertaget.

Närmar sig dessa vad blufföretagen håller på med mot gamla företagare och okunniga personer?
Bolag och inköpare har utrustat sig med pansar om det händer något och vissa skyddar sig även med skiljenämnd för att lösa tvist, med följd att måttligt bemedlade skogsägare blir avrådda att hävda sin rätt.

Jag menar inte att ex. inköpare vill plåga skogsägare, men de är motiverade av arbetsgivares kalkyler och kanske egna bonusar, uppmärksamhet och beröm, vilket leder till "gränsöverskridande" som vi sett där 50 kr/m3 kan avluras skogsägare vid avverkningar som innebär hundratals tusen kr lägre ersättning.

"De inblandade identifierar sig med makthavarna."

205 Södra behöver förbättras

Södra väljer på alla plan som provats att försöka tiga vid frågor omkring de låga priserna på deras stamprisbetalning.
Har någon av er fått några svar så för fram vad Södra svarar er!

Notera att Södra väljer en prisnivå enligt en baklängesräkning på en mindre konkurrensutsatt avverkningsmetod, där Södra uppenbart genom resultatet som noterats inte har någon hög kvalitet i arbetet.
Att det förhåller sig så baseras på vedertagen metodik vid virkesvärdestester med Skogforsk. Utöver det är hänsyn tagen till skäliga värdemissar som kan förekomma.
Kvar blir mellan 10-40 kr/m3fub som priserna borde varit högre.

Denna simpla metod är liksom matrisfub/fuskfub metoder som Södra och andra sänker virkesvärdet med och skapar påverkande priser i statistik etc. som används som utgångstal i jämförelse.

Södra skriver i annonser att "Men södra gör du alltid en god affär".!!!????? I mångas ögon liknar det falsk varudeklaration.

348 Vida problem...

Skiljenämnd har väckt frågor och blir alltmer ifrågasatt. Verka därför för en förändring till det bättre! Se beskriven symbolik i föregående inlägg.
Från flera håll meddelas att Vida inte besvarar skriftliga frågor när tänkbara vidakunder frågar om det går att få ändra plats för uppgörelse om tvist omkring avverkning från skiljenämnd i Stockholms handelskammare till tingsrätt i länet.
Det vore intressant om fler läsare väljer att fråga om Vida kan gå ifrån skiljenämnd och meddelar här. 
Tala med advokat innan ni tar avverkningskontrakt med Vida och diskutera problem med skiljenämnd om något händer på din avverkning med Vida!
Skiljenämnd anses vara som att starta en hockeymatch med 4-0 i baken om något händer.