virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

630 Södra behöver förbättras ...

Den tidigare sparkade chefen för Folksam Liv, Anders Sundström sparkas även från Swedbank.

Det finns flera bevis för, att han inte arbetat för rättvisa, ens för de han borde arbeta för. Han var en som inte arbetade för försäkringstagare som ägde företaget. Detta gav han tydliga tecken för i skrift under sin tid på Folksam, då jag såg hur dumt han svarade drabbade försäkringstagare flera gånger. När han ex. åberopade ett svar från Skogsstyrelsen, där de skrev att de inte gjort någon bedömning av en konsekvens eftersom de egentligen var "jäviga" i ämnet. Men Sundström "tolkade" det som att kvinnan fått rätt ersättning. Uppenbart valde Sundström att låta skogsägaren ta "smällen" och att inte Skogsstyrelsens felaktiga arbete skulle avslöjas. (Kompisskap mot annan överhet.)

I Swedbank såg Sundström "mellan fingrarna" när hans ledningsfolk "snodde" kunder från Swedbank och tjänade stora pengar.

Sundström säger i TV att han tänker som ordf. fortsätta på sitt sätt även i Coop.!!! Se upp!

Vem får Sundströms jobb på Swedbank? Det sägs att Södras "osynlige" koncernchef Lars Idermark är ett förslag.

Ska han vara lika tyst där som på Södra. Bara en mindre del av medlemmarna kan hans namn.

Idermark har även han friat flera fälttjänstemän, som inte följt regelverket på Södra. (Precis som Sundström.)

Idermark har fortsatt att driva en sågverksrörelse som inte finansierar sig själv. Den största "bölden" där har fått vara kvar. En sågverksdirektör avskedades efter en längre tids dåligt jobb.

Skogsdirektören får dock hålla på och "diskret" ta pengar från skogsägare genom Södras marskoningsgaranti. Han genomför på många sätt aggressiva gallringar tillsammans med en tidigare "miljöförespråkare". Pricken över i är allt större maskiner, som i gallring orsakar nerblåsning och markpackning så det på många ställen blir mindre än halva tillväxten och volym kvar.

Problemen slutar ju inte där. Det kommer mer.......

Taggar: Södra;

8 Hur gör du...

                 Kalibreringskontroll.

    Från maskinen vill vi ha ett kvitto på att dess skördareaggregat är kalibrerat och skött. Krönt är bra men kostar något. Med öppen visning av kalibreringsresultat (och övrigt) skulle jag även acceptera god egenkontroll.

   Det bör ju borga för att vträden mäts in rätt i maskin. Med program kan man se längdavvikelser och diameteravvikelser i  diagram  (Se diameterdiagram här under). Här är ett mycket bra medeltal. Maskinen mäter 0.34 mm lägre mått än föraren. Men dock sannolikt för stor spridning på måtten.

Följande är farligt i mätningen då skördaraggregatet kan vara slitet, krökta kvistknivar, känsligt för dragmotståndets variation uppför eller nerför lutning vid mätning i hjul, inte kalibrerat mm. Allra vanligast vid våra vintrar är varierande frusen bark.

    Mätfel uppstår vid; svårighet att bedöma vilken barkmängd som var kvar vid tillfället då maskin mätte och sen finns kvar vid klavning, klavning med god disciplin för riktig korsklavning, klavning i vinkel mot stam, ej mäta på grenvarv. välja bort när "planområde" visas i klave, krokigt virke måste mätas med extra omsorg eller hoppas över. temperaturförändring, t.o.m. ålder på granbark påverkar,

Alltid ha diameterövermål i prisfil om kalibrering görs mot "nollpunkt". Nästan alla skogsföretag lägger inte in diameterövermål, med följd att många stockar med bara 0 till +3 mm "överdiametrar" vandrar ner en diameterklass och ofta en prisklass. Bedrägligt.

Med ojämna tidsintervaller skall kontrollstammar utses i maskinen, stammarnas mått mäts och jämförs med det inmätta i maskinen . Avvikelser som ligger utanför toleranserna rapporteras, mätning bedöms inom avvikelse +/- 4mm. Minst 60% anses som praktiskt tolerabelt minimum.

   Tillförlitligheten ökar om stammarna är valda av datorn och inte resultat syns förrän trädet är kontrollerat.

Begär kalibreringsuppgifter från maskinen för ett par dagar innan och några efter din avverkning. 

 
Taggar: ATA, Derome, Holmen, Maa, Moelven, SCA, SYDVED, Södra, Vida, Weda;

Tidningen Skogen 54

Tidningen Skogen tolkar en forskningsartikel som bekräftar att stackmyror motar bort snytbaggar på plantor. Men det nämns inte om att upptäckten bekräftats för många år sedan av Jonas Torbiörnsson i Tvååker som förespråkat att myrstackar oftast räckt på hans planteringar.

Osökt kommer tanken att han skall inte nämnas, eftersom han överbevisat forskare redan långt tidigare.

Grattis Jonas Torbiörnsson!

Taggar: Skogforsk, Södra;