virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

2 Skonsam gallring

LRF:s demo i Unnaryd med mindre maskiner gav tillfälle till meningsutbyte folk emellan.

Det nämndes en del om Södras (och andras) ensidiga propaganda för stora maskiner även i gallring. (Sydveds över 10 m breda vägar diskuterades.) Flera visade sig tagit avstånd från Södras koncept, när det går. Samtidigt hörde jag om stora fastigheter som definitivt också tagit avstånd från Södra i gallring och knutit kontakter med handplockad resurs med mindre maskiner. Uppfattningen var att Södra håller på att förstöra för såväl sig själv som skogsägare med sin maskinpark. Ex. nämndes att Södra nu inte har arbete tillräckligt till sin egen gallringmaskin på verksamhetsområdet. Följden har blivit att ortens egen entreprenör är uppsagd. Detta gav reaktioner i skogsägare som likande det vid beteende "från gökungen" i boet hos flugsnapparen. Detta innebär att omsättning i bygden på såväl inköpspersonal och maskinresurser gör skogsägarna helt villrådiga, när alla resurser är nya. Dessutom är inköparen fullständigt "ny".

Jag vill dock nämna att inlevelsen från gallringsgruppen i sig inte var föremål för kritik.
Taggar: SYDVED, Södra;

73 B Tidningen Skogen

Tidigare inlägget om tidningen Skogens felaktiga jämförpriser bör tydligen kompletteras med vilka ca tjugoprocentiga fel som förekommer (140 kr/m3 på timmer).

1 Samma trädbank används för hela landet utan tolkningshjälp i kronor om vad detta fel innebär. Att för Skogen reda ut dessa förhållande kostar ca 10 minuters arbete, men detta har in Skogen och Lars Åkerman råd till. I stället ger man verbala förklaringar som t.o.m. är felaktiga även dessa, när Lars Åkerman skriver, att det är avsmalningen som skiljer mellan södra Sveriges träd och norra och orsakar skillnaden. Den större påverkande faktorn är i stället medelgrovleken. (Innebär 30-40 kr/m3fub fel för enbart södra Sverige)

Givetvis kan inte uträknade värden spegla annat än medelavverkningar enligt trädbankens förhållande i resp. område.

2 Dock borde en omfattande belysning göras av Skogen omkring de många prispåslagen. Speciellt nu när priserna gått upp betydligt.

3 Inte en enda lista med 10- 25 kr/m3 i missvisning p.g.a. matrisfub är nämnd.

4 Inte en enda lista med den nya vågen av förluster p.g.a. uteblivna längdtillägg (ungefär lika stora förluster som punkt 3 har nämnts i något sammanhang).

Totalt kan vissa listor inbördes visa fel på omkring 200 kr/m3. OBS att vissa listor borde sänkas 50 kr redan i "Jämförpriserna".

(Det sågverk som i landet senast tjänat mest pengar/m3 använder några av ovan beskrivna avarter.)

Taggar: ATA, Holmen, Matrisfub, SCA, SDC, STORA, SYDVED, Södra, Tidningen Skogen, Vida, Weda;

1 Skonsam gallring...

LRF i Unnaryd hade i går skogskväll, där gallring med Malwas skördare och skotare visades.

Toppenväder med hela 75 personer närvarande. Vad jag såg så var det entusiastisk publik. Många var kända för att länge vurmat för att undvika stora maskiner i gallring. Men storskogsägare fanns också.

Erfarenheter i gruppen nu sen något år visade på gott jobb i skogen.

Överlag smala vägar utan synliga skador. Min blick såg dock inte de riktigt smala passager som kan ses efter den maskinen.

Maskinerna körde efter varandra i varje väg. Båda är beståndsgående. Det ger tätare med vägar, men de är smala. Området hade god bärighet och var till synes även helt fritt från körskador.

Just möjlighet att slingra gör att huvudstammar kan sparas. Dessutom ser man inte långa raka vägar där vinden kommer ner och får fart och sen drar ner träd.

Både inköpare från Vida och Sydved, som varit inblandade i avverkningar med stora problem var på plats. (Sydvedsmannen som försökte försvara jobb med stickvägar ibland över 10 m breda. Sydved använde stor Ponsse i omfattande mosse.)
 
Taggar: SYDVED, Södra, Vida;