virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

73 Sydved....

Lennart Ohlsson, Elisabet Eriksson, Mats Andresen, Henrik Erlingsson, Ronny Löfquist, Tony Ortenlöf, kommunrevisorer m.fl. har på olika sätt genom medverkan orsakat att Sydvedsärendet gått så "snett".

Enligt Hallandsposten har skogskunnig person en längre tid försökt att sätta fokus på skogsskötseln hos Hylte kommun. Men kommunfolk har slängt honom mellan olika personer. En del är de okunniga som jag fått kontakt med med här nämnt skogsproblem.

Skogen är viktig för både kommunen själv och personer som arbetar i skogsindustri, vilket kunde motivera en skogsinformation.

Kommunen hävdar att man har inte ekonomiska resurser att ordna en skogsdag som lyfter kunskap för sig själv och invånare. (Hade inte Sydved förstört så stora värde, hade dessa pengar räckt mer än väl för ändamålat.)

Mats Andresen chefen som mest berörts i Sydvedssoppan skriver, att skogsinnehavet är för litet för en skogsdag. Nu kommer också erkännandet igen "vi har inte kompetensen i huset".

Tråkigt när någon (även en kommun) blir så fattig, så man inte har råd att utbilda sig för större lönsamhet eller att anställa person med denna kunskap också.

Att vara så okunnig, så man naivt ber motparten att utföra arbetet i skogen efter "sin pipa", då sätter man för ofta "bocken till trädgårdsmästare". Sydved, Vida, Södra, Weda, Siljan, ATA, Holmen, SCA  är några skogsföretag som exponerats efter sådan övergrepp.
Taggar: ATA, Holmen, SCA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

698 Södra behöver förbättras ...

Från Södras uppförandekod kan hämtas att Södra skall arbeta för biologisk mångfald. Notera då att Södra åstadkommit en ensidig "tallpark", där all gran och mesta björken tagits bort (skulle varit början på det nya beståndet). Se bild i inlägg 696 Södra.

Inte är det biologisk mångfald och miljötänk när i princip alla döda träd är nerkapade.

Varken gott skogsbruk eller miljötänk tycks vara verkligheten efter Södra.

 Och Uppförandekoden "står väl bara i en bokhylla".
 
Taggar: Skogsstyrelsen, Södra;

72 Sydved....

Hur valhänt Hylte kommun hanterat Sydveds många misstag, det har blivit ett stort problem för kommunpersonalen ända från mera vanligt kontorsfolk till kommunråd. Flera personer i "högre position" försökte inledningsvis dölja det inträffade i tron att "detta är snart avklarat". När så inte blev fallet kom oron att "huvud kan rulla". Då fanns nu ingen återvändo. Samma strategi fortsatte. Följden har blivit att sammanträdestid och spontan diskussionstid har gått åt i stor mängd.

Det måste vara uppenbart för Hylte kommun, att de själva nonchalerat skrivna kontrakt. Det har uppenbart varit "för många kockar" inblandade. En skrev underkontraktet som inte alls förekommit i något beskrivet efteråt. Tre okunniga har varit ansvariga för kontrollen. Lika många andra okunniga i periferin på det inträffade har använts som referens för att "påstå att det är riktigt gjort".  

(Ovan beskrivna situation har även skogsföretag hamnat i när de projicerats på Virkesakuten och gjort stora förluster i pengar och ännu mer i renommé.)

Givetvis har detta också kostat kommunen onödig förlust av renommé och pengar. De grämer sig nog en hel del över att förlusterna på virkeslikvid och kostnader som blivit för höga. Dessutom är det inte så lätt att nu som kommun begära, att "andra skall göra rätt", när inte kommunen själv gör rätt. I går sades det i radio att ytterligare nonchalans i Hylte kommun har gjort att skolverksamheten inte åtgärdats tillräckligt och "går på kryckor" även där. Vite är framlagt på 500.000 kr.

Detta och förluster genom Sydveds arbeten på lika mycket till, det är inte bra för en kommun. Att inte uppfylla krav i skolan och att ex. inte gynna återväxt i skogen det är de mest allvarliga fel som kan göras.
Taggar: SYDVED;