virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

239 Södra behöver förbättras

Ni som tänkt till om föregående inlägg 238 (stod 338) ser resultatet i bilden.
Det blev för vattensjukt.
Ungskog dog.
Som ni ser på marken stoppas fortfarande vattnet upp med följd att mer skog kommer att dö.
Ändå vill inte Södra ta det fulla ansvaret för detta.
 
Än mindre svara på frågor. (Inblandade personer är bland de tidigare uppräknade.)

370 Vida problem...

Följande inlägg innehåller något om varför denna tråd skapats och vad jag anser kan göras.
"Men jag funderar en hel del på varje avsnitt.
1 Dels är det ett ett vanskligt försök jag gör att berätta hela historien runt en avverkning eftersom den kan vara lite sedelärande om vilka knep som skogsägare kan drabbas av från köparen. Jag hoppas egentligen att inte läsarna tröttnar. Men vi vet ju att upptäckterna har eskalerat från ca 1 sept. och gör ännu.
2 Dels måste jag väga orden så inte det blir övertolkningar från något håll. Det når mej nämligen att Vida sagt direkt osanning i dagarna om det som hände denna veckan. Bl.a. står det påstådda i strid med skrivet material vi fått. Vida tycks försöka dämpa kritik till varje pris.

Egentligen är det synd att ett företag skall bli exponerad på detta sätt men de fel som gjorts beror på Vida själv. Jag hoppas att många (t.o.m. andra företag) skall lära sej av detta som upptäckts, inte minst att det kan upptäckas."


Vida har ju inte visat inlevelse till rättelse. Egentligen bara ett ersättningsintresse på ca 4% av verklig skada.

Vida har kanske en avsikt att skogsägare skall "lära sig" att det går inte att få rätt mot dem. De har flera "vallgravar" omkring sig. 
1 Förneka i stort och vägra, att titta på felen som gjorts.
2 Skiljenämnd, som Vida bedöms utnyttja genom de möjligheter stora företag använt vid liknande tillfällen.
3 Lova men inte fullfölja, med följd att tiden går.

Om inte företagen inser att de placerar sig själva bland företag som inte vill göra rätt för sig, behöver skogsägare stöd på det sätt som denna aktion tänker uppmuntra till.
Om Vida sköter sig är tingsrätt precis lika bra som deras skiljenämnd. Men om Vida inte sköter sig är skiljenämnd en nästan definitiv omöjlighet till lösning för skogsägare.

Fundera på varför Vida inte stryker skiljenämnd!
Välj därefter vilken typ av företag ni vill ha affärer med.

2 P b Folksam beter sig så här...

Lokaltidningen Hallandsposten gjorde en stor artikel med Gert på bra bild.
HP uttrycker hur detta blivit en "Davids kamp mot Goliat".
Gert nämner hur han beslutade sig för att "gå så länge det behövdes" när Folksam började hota med maktspråk.
Ta detta som ett gott föredöme. Många gör precis tvärt emot.
Andra skogsägare bjöds in för att också kämpa för sin rätt men endast två var uthålliga nog.

Gert säger, att nu när han fått pengar har flera reagerat "men nu är det så dags"

Gert säger, att vad Folksam egentligen betalat för vet han inte exakt, eftersom ord lagts i ersättningsbesked som det passat Folksam.

Har man bevis för att ett fel har begåtts gentemot en, så skall man inte ge sig, säger Gert.
Detta är han ett bra exempel på, han vågade stå upp och ifrågasätta de stora jättarna, skriver HP.


Detta skedde samtidigt som Gert själv gjorde en personlig positiv "resa" och lämnade missbruk bakom sig.

Vill någon uttrycka något till Gert så läser han här.