virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

15 B VMF ändras...

Ämnet i inlägget här för ett dygn sedan, det har också varit föremål för efterforskningar i skogspress, men ingen kontaktad person vill uttala sig i frågan trots att den radikalt kommer att förändra hela upplägget för virkesmätningen.!!???

Denna tystnad vid så viktig ändring av organisation och sannolik maktfördelning är rent av illavarslande.

Det är mycket nu som ändras. Stora vanskligheter omkring fotomätning av virke. Kubbmätningen orsakar protester. Fel längder på timmerlassen. Mm. 

Vilka representanter från skogsägargruppen medverkar när det är skogsägarnas trygghet som kan påverkas?

Eftersom jag en tid pekat på korruption, så förefaller det vara lämpligt att varna ytterligare för detta, när vi nu ser vad som händer.

När grabben har tjejen med upp på rummet och det förefaller tyst, då kommer oron hos föräldrarna.....

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Mellanskog, SCA, SDC, STORA, SYDVED, Siljan, Skogsstyrelsen, Södra, VMF, Vida, Weda;

892 B Södra behöver förbättras

Fortsättning omkring korruption.

Först lite mer omkring förra inlägget där de virkesköpare som behöll m3to som betalningsgrundande måttenhet har visat en bättre stil och bör ha erkännande för detta.

Bergs Timber är dock ett undantag som har m3to, men inget tillägg för längre virke, vilket de begär. Förluster kan bli uppemot 50 kr/m3 mot vad prislistan omedelbart visar. Bergs beter sig som felefonförsäljare gör mot gamla företagare.

Finns det några områden som är extra bekymmersamma med stigande korruption?

– Offentlig upphandling är ju ett sådant område.

”Vi är absolut mycket naiva”, säger Transparency International och vill nu se en nationell handlingsplan mot korruption.

– Vi har ju föreslagit att regeringen ska initiera ett arbete med en nationell handlingsplan mot korruption. Vi har också anslutit oss till Agenda 2030 som säger att man ska göra allt man kan för att minska mutor och korruption. Vi ser inte riktigt att vi är på väg dithän just nu, säger Ulla Andrén.

Jag instämmer efter ideliga upptäckter i skogsbranschen. Att läsa Danske Banks lovord om ärligheten i skogsbranschen är beklämmande.

Taggar: ATA, Bergs Timber, Danske Bank, Derome, Matrisfub, SCA, SDC, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

15 A VMF ändras...

Följande har blivit känt och är planerat att skapas inom virkesmätningen:

"1. En ny samlad operativ organisation för mätning och redovisning bildas med nya gränssnitt/affärsområden. Befintliga fyra organisationer fusioneras till en nybildad."  (Tre mätningsföreningar och SDC(?).

Följaktligen kan det väntas att någon part vill ta över styrning av detta på ett ställe, där påverkan från starkaste intressenter kan bli närmast total. Redan styrs mätningen till 90% av köpareintressen. Det monopolet borde i stället brytas.

"2. En ny organisation för oberoende kontroll av mätnings‐/redovisningsprocessen bildas i särskild ordning."

Hur kan oberoende kontroll bli följden om det fusioneras till samma organisation som virkesmätningen? Mätningen styrs idag till 90% av "köpareintressen"? Vad säger att det inte även fortsättningsvis blir en "egenkontroll"?

Innebär detta att den redan "avknoppade" kontrollen från Skogsstyrelsen, gör att ny organisation blir helt fri från myndighetskontroll trots en mätningslag?

"3. Båda organisationerna skall ha ny lokalisering av huvudkontor i Arlandas närhet."

Taggar: SDC, VMF;