virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

VIDA-världen

Vida har en polisanmälan på sej i Dalsland där volymer saknas.

Ytterligare en avverkning är känd här i närheten där deras avverkningsjobb i gallring ifrågasatts.

 • Viljan att rätta till är begränsad.
 • Endast två återställningsjobb är gjorda.
 • Tjänsteman har sålt björkmassaved till kompis från avverkningsuppdraget. Att få reda på det har tagit nära 3 månader.
 • Under lika lång tid har inte begärda skördarfiler levererats. Detta indikerar att något inte står rätt till.
 • Att redovisa uppdraget har överlämnats till annan tjänsteman.
 • Nu drar även han sej ur ärendet.

 

En begäran för några dagar sedan om besked och de begärda filrena resulterade i noll initiativ från Vida.

 • Nu har det givits en tidsfrist på två dagar att lämna de sen 3 månader begärda filerna från skördaren.
 • Ärendet har skickats högre upp i företaget Vida.

Eftertankens ....

- Jag nämnde nyligen om personer i Södras förtroenderåd som upptäcker att Södra offrar vissa grupper i medlemskåren.  I går kom upplysning om förtroenderådsledamot som tröttnat på Södra och gått egna vägar och nu är aktiv för en Södrakonkurrent.

- Direkta utträde från Södra meddelade en person samma dag. Bara för några år sedan ifrågasattes inte Södras arbetsmetoder av denne. När han  tänkte efter framstod flera agerande som felaktiga.

 • Fuskfubben har han följt och är besviken på handläggningen.
 • De stora nya SBO-na skrämmer.
 • Namngivningen på SBO-na skapar inte grupptillhörighet.
 • Anonymiteten på områdeskartorna irriterar.
 • Nya platser för kontoren rycker upp tidigare förhållanden "med rötterna".
 • Hur blir det med demokratin?
 • Varför får inte rutinerat folk jobba kvar?
 • Vissa inköpare uppfattas som för orutinerade.

En "kvarnsten runt halsen"....

En läsare här på bloggen meddelade att Södra inte prioriterar rättelse av fel på avverkningar. Fel Södra gjort är erkända men någon korrigering har inte gjorts trots att felen inträffade för länge sedan.

Ärendet tar man inte i på flera månader ännu, svarar en överhopad tjänsteman på Södra. (Är detta det tydliga tecknet på hur många fel blivit som ”taggtråd runt fötterna”?)

 

Jag förstår att felet Södra gjort hos skogsägaren har blivit känt på SBO:et och långt utanför, eftersom det når mej från olika vägar. Reaktionerna tyder på att skogsägarna alltmer söker kontakter med andra virkesköpare.

 

Både tjänstemän och avverkningsfolk får dålig PR när fel görs på avverkningar. Jag har viss sympati för vissa entreprenörer som ”tvingas” till att göra dåliga jobb genom bristande information från köparen, ingen belöning för bra jobb och pressad lönesituation.

 

T.o.m. ledamöter i  förtroenderådet förstår att kvaliteten i jobbet har blivit ”avtrubbat”. En viss uppgivenhet uttrycktes också.  Förkortat uttrycktes att Södra gör som de vill.