virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

406 Vida problem...

Vida visar numera i många situationer den kalkyl de använder för att visa skogsägare att de bör avverka vuxen skog skogen genast
Skogsägare har genomskådat avsikten med presentationen och stor vikt läggs vid att det blir en storm ganska snart.
- Jag har lyssnat och andra har också intygat att inget har nämnts om att virkespriserna är i stigande av olika skäl.
Sen den visning av Vidas kalkyler som jag var med på, så har priserna på timmer stigit mer än 10%.
Följaktligen hade försäljning då varit en mycket dålig affär. (Det hade varit som att betala dubbel avverkning.)

- Är inte denna lansering och marknadsföring ganska typisk för köparnas utnyttjande av den trendinformation de har genom sina organisationer, som nästan alltid är några månader före den information som skogsägarna får?
- Vid dessa lanseringar uttrycks ord som är så "tillrättalagda" och som en sa "så lena i rösten att det skall verka som att de är anställda av just mig och inte Vida".

298 F Södra behöver förbättras

Skogsägare skrev: "Det verkar vara oförsvarligt mycket tillit till att pappers massan ska reda ut södras alla problem. Eftersom sågverken fortfarande inte tillför något netto utan bara ökar på förlusterna så undrar man hur ledningen år efter år klarar sig med att säga att dom ser "ljusningar i horisonten", "vi har stoppat blödningen" osv."
Speciellt sista meningen vill jag peka på. Ni som varit med en tid och hört dessa upprepade (i 40 år) bortförklaringar bör inse hur allvarligt det inträffade är.
- Skulle annat företag tillåtit så långvarig förlust på sågverk?
- Varför kan inte Södra sköta sina sågverk?
Ni "trogna" och solidariska medlemmar må förklara vad ni tycker och tänker göra.

Skogsägare skrev: "Fredrik Wachtmeister har gjort beräkningar (läst i senaste nr av tidningen vi Skogsägare, som för övrigt är sista någonsin!) som visar att södra dom senaste 17!!! åren bara ha gjort ett bra år resultatmässigt. 17 år av börda för vinsterna från massan istället för mer avkastning till medlemmarna. Hur många år till innan " Operationen gick bra men patienten dog". Södra har gjort pengar men hur sköts det och framför allt hur ska det skötas."
Till den ekonomiska jämförelsen skall nämnas att nollresultat är inte nog eftersom Södra alltid talar om sin "efterlikvid". Den har i ÄNNU större omfattning tagits från massaved. (Nästan aldrig från timmerlönsamhet.)
Varför accepteras detta?
Ändå säger vd att Södra är ett välskött företag.????

Stora Enso

Stora Ensos dåliga affärer vid inköpet av bruket i Amerika är på tapeten igen.

Analytiker framför sin syn i följande länk.

http://www.aktiespararna.se/sajt/kontakt/lokalavdelningar/lok/aktiespararna/FalunBorlange/Nyheter-fran-lokalavdelningen/per-lindvall-placerar-stora-enso-i-hall-of-shame-efter-skandalen-med-de-dolda-forlusterna/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Stora Enso har gått mycket illa åt sin ekonomi och genom bokföring som anses regelvidrig dolt hur illa det är.

Bufflig, mörkar, osäker ekonomi är ord som nämns.

- Detta bidrar ytterligare till att dra ner förtroendet för virkesköpare.

Personligen tror jag att detta beteende är mer vanligt än vad vi ser. Hur mycket av "denna anda"  har de som står Stora Enso nära? Ex. Sydved, sågverk som handlar med Stora etc.