virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Tystnad....

Weda, Vida, Södra m.fl. har kommit i fokus. Samma agerande syns hos dem. Uppenbart tror de att "namnet" räddas genom "strutsmentalitet".

Vida omnämns på sätt som indikerar, att de "är störda". Undra på det när de genom sitt agerande fick flera certifieringsorgan att syna deras felaktiga beteende i skogen. Eftersom certifieringsorgan försökte förhala det inträffade eftersom de gjort misstag i inledningen, blev båda parternas situation ännu besvärligare. Uppenbart tror även kontrollorgan som felat, att namnet räddas genom strutsmentalitet.

Maa Såg intill Ullared trodde också de, att namnet räddas genom strutsmentalitet.

Karolinska institutet försvarade tills nyligen "gästkirurgen, som testade så flera människor dog. Namnet fick inte svärtas.

Anders Kompass slog larm om att FN soldater utnyttjade barn sexuellt mot mat i utbyte. Anders blev länge utpekad som den person som gjort mest fel. Uppenbart tror t.o.m. FN chefer att namnet räddas genom strutsmentalitet.

Den tron lär baseras på felaktig "konfirmation".

Taggar: Maa, SCA, Södra, Vida, Weda;

Mer kontraktsbrott...

Vet ni om er virkesköpare apterar och betalar med prislistan, ni har sålt virket till?

Vida hade på kontrollerad avverkning priser i datorn, där varenda pris var fel.

Nar skogsägare fått problem på avverkning och kontrollerar detta, då upptäcks för ofta även fel använda priser.

För att kontrollera detta behöver ni först filerna (eller dessa komplett utskrivna) från skördaren och sen åtminstone kontrollera siffra för siffra på använd prislista på mätsedeln.

Kontrollerar du detta?

Taggar: Holmen, Södra, Vida, Weda;

Stampris/skördaremätning 3

Utan att beakta faktorer som nämnts tidigare och som är viktiga delar vid betalning i stampris, hävdade inköpare på Södras informationsdag, att hela trädet betalas med sitt stampris oavsett stamfelsved. Detta är och förblir lögn!

Här är nämnt, att inköpare på Södra visade, att det är samma pris per träd om Södra väljer timmeraptering eller göra ved av hela trädet. Det visades också en vedhög, för att förstärka detta i medvetandet i skogsägare.

 Det har mycket ensidigt gjorts påstående från Södra, att skogsägaren påveraks inte av apteringens utförande eller ens kvalitet. Detta är lika osanning, som när Södra lanserade matrisfub/fuskfub år 2006, som påstods vara helt riktig betalningsmetod. Nu mår Södra själv illa av problemen av fuskfub vid sina avverkningsuppdrag och försöker gå runt problemen. (Sanningen hinner ifatt tjuven.)

Dessa bristfälliga yttranden om stampris görs av inköpare, som försörjer Södras sen många år förlustbringande såg i Värö. Tydligen inser inte vissa på Södra verkligheten, när de trots bristerna uttrycker sig t.o.m. "vräkigt". Detta är typisk retorik, som virkeskåta inköpare försöker bluffa skogsägare med.

Taggar: Södra;