virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

456 D Vida problem...

Följande nådde mig: "Va just inne på din virkesakut å läste kommentaren från "PT" som säjer att du far me osanning. Så jättegott då å få läsa brevet från Vida du la ut.

Bra att du står emot. Vi behöver nån som du, skogens eget "uppdrag granskning". Gott slut å gott nytt på dej Bertilsson."

 

Under mer än 3 år har många händelser beskrivits här. Där Vida på något sätt figurerar.

Innehållet har säkert varit varierande intressant och förståelig ibland. Situationen har och är sådan, att allt kan inte beskrivas fullt ut. (Ibland är det värre än vad ni kan tro. Men oftare är det så, att exakt vad som blir följden, bör inte beskrivas då.)

- T.o.m. myndigheter lämnar oss inte full upplysning. Då kommer funderingar om misstag inte får avslöjas numera, där heller. Ex. certifieringsorgan har uppenbart problem med att både vara korrekta och inte exponera problem, som är ofördelaktiga, för den som betalar dem.

- Följden blir att de låter tiden gå. 3 månader för ett svar är inte ovanligt.

 

Detta gör att det kommer anledningar, att skriva här långt fram i tiden.

- Ta den lärdom som en person uttryckte idag. "Riktigt tråkigt att få del av det som hänt, men bra att det inte hände först hos mig själv."

 

Tack för uppmuntringar som framförts här och via PM samt direktkontakt. Flera samtal i helgen.

En varm förhoppning om ett GOTT NYTT ÅR till er alla!

 

Året blir vad vi gör det till. Sannolikt blir det även tunga stunder, men de hanterar vi med de erfarenheter vi fått genom åren och gör så gott vi kan.

Sydvedsavverkning...

Runt tidigare nämnd avverkning med Sydved framkom, att det varit flera olika byte av inköpare på kort tid, vilket troligen påverkar ambition runt avverkningskvalitet. Kanske har inte ens kontroll på utfört arbete gjorts på lång tid av någon. Kanske ny förare?
Är detta tecken på att skogsägare är det inte så noga med innerst inne?

Sydved tycks inte va så aktiva virkesköpare idag, efter nerdragningar i Storas industri. Tänker Sydved då, att det gör inget om någon leverantör blir besviken och försvinner?
- Den affärsmässighet som märks alltmer så är kanske tanken inte så långt från en realitet. Borde dock vara otänkbar i en seriös köpares värld.

Kontrollera, begär besked om vilken kvalitet de står för, begär uppgifter från er avverkning, så ni kan kontrollera!

Håll er kunskap på skog och virke hög.

372 C Södra behöver förbättras

Hur många av er skogsägare börjar tänka på att det behövs en intresseorganisation, som tillvaratar skogsägarnas rättigheter omkring virkespriser, virkesförsäljning, kontroll på virke och avverkning, redovisning, utbildning för att behärska det elementära omkring mätning, redovisning, avverkning etc.?

- Den roll som skogsägarföreningarna haft omkring detta, är ju i dessa avseende bara fragment mot vad det borde vara.

Kampanjer som nämns är ju till stor del "klubb för inbördes beundran", trots att de ibland når många.