virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

95 Fiberdrive

Förre VD:n för Skogforsk har avslutat sin serie i skogspress med åren från 2000 och framåt.

Det nämns om forskning på plantor, skogsbränsle, bilar mm, vilket jag lämnar därhän.

Jag fastnar för uppmaningen Skogforsk fick från regering 2006 att fasa ut fossila bränslen. Trots denna uppmaning så vill Skogforsk bara bidra med en fjärdels miljon kr till utveckling av gasmotor i en drivare (Fiberdrive visade sig vara den maskin som hade förutsättningar att bära med sig gas för upp till 24 timmar i följd och hade tillverkarekontakter som redan hade etablerad motortillverkning.). Detta gasprojekt hanterade Skogforsk synnerligen sparsamt (0.5%), trots att Skogforsk fick hela 50 milj. kr från regeringen.

Dessutom var det möjlig utveckling av drivarsystemet samtidigt med flera nya fördelar. (Var det kanske detta som bromsade?) Varför agerade Skogforsk så valhänt på regeringens krav? Ännu finns väl 9 år senare ingen gasmotor i skogen?

Taggar: Fiberdrive, Skogforsk;