virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

95 Fiberdrive

Förre VD:n för Skogforsk har avslutat sin serie i skogspress med åren från 2000 och framåt.

Det nämns om forskning på plantor, skogsbränsle, bilar mm, vilket jag lämnar därhän.

Jag fastnar för uppmaningen Skogforsk fick från regering 2006 att fasa ut fossila bränslen. Trots denna uppmaning så vill Skogforsk bara bidra med en fjärdels miljon kr till utveckling av gasmotor i en drivare (Fiberdrive visade sig vara den maskin som hade förutsättningar att bära med sig gas för upp till 24 timmar i följd och hade tillverkarekontakter som redan hade etablerad motortillverkning.). Detta gasprojekt hanterade Skogforsk synnerligen sparsamt (0.5%), trots att Skogforsk fick hela 50 milj. kr från regeringen.

Dessutom var det möjlig utveckling av drivarsystemet samtidigt med flera nya fördelar. (Var det kanske detta som bromsade?) Varför agerade Skogforsk så valhänt på regeringens krav? Ännu finns väl 9 år senare ingen gasmotor i skogen?

Taggar: Fiberdrive, Skogforsk;

Sågverk i Dalarna 24

Exempel på vad bolag gör och som inte blivit korrekt tillrättat:

Debiterat skotning enligt ca dubbelt avstånd.

Ej redovisat allt virke som avverkat.

Avverkat i synnerligen felaktiga bestånd.

Förstört terräng, diken, skog, vägar.

Egenmäktig utökning av område.

Ej kompenserat med prisnivå för ökad volym.

Dålig plantering.

Dålig längdmätning.

Dålig aptering. Kunskapsbrist, subjektiv för köparen etc.

Fel prislista i datorn.

Höga stubbar.

Glömt virke.

Ej fullföljt avtal.

Vidlyftig beskrivning av bolagets uppriktighet, kompetens, serviceanda mm vilket visat sig i utfört arbete varit lögn.

Betalat virke efter annan lista än kontrakterad och använd i aptering.

Glömt ränta.

Felkalibrerad maskin

Försvunnet virke.

Hotat, ljugit och kränkt säljare när den hävdar sin rätt.

Mängder av fel i apteringsfil.

Glömt utbetalning av premie, sertifiering.

Dolt verkliga priser.

Ej tydligt redovisade kostnader

Dolt att begärda viktiga uppgifter finns.

Kontraktsbrott.

Stor skadegörelse.

Gallrat i strid mot Skogsvårdslagen.

Lämnat för mycket insektsfarligt virke.

Förstört återväxt.

Trolöshet mot huvudman.

Stöld.

Svarthandel.

Är detta en seriös verksamhet?

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Moelven, SCA, SYDVED, Södra, Vida, Weda;

526 B Södra behöver förbättras ...

Södramedlem som blivit utsatt för Södras avverkningsfel och fått erfara Södras negativa särbehandling, har kontaktat mig.

 Södra hade tidigare avslöjats, efter att de orsakat allvarliga fel. Genast uppstod oro  i Södra, att det skulle bli fler medlemmar, som skulle kräva rättelse. Locket på och hot mot skogsägaren blev Södras "medicin" mot medlemmen. Ändå var summan mycket liten. På kort tid lade dock Södra mångdubbelt med tid för att "dämpa" problemet jämfört mot kostnaden för en rättelse. Regionpersonal  har fått tämligen stora problem efter burleska yttrande för att "tysta" medlemmen, men det verkar som att ledningen friar chefen, trots deras skrivna ord om att så får personal inte göra.  

Som tur är har fallet ändå blivit uppmärksammat och orsakat konsekvenser för Södra. Skogsägare har valt bort Södra. "Lägre" personal har fått problem och behövt lämna Södra. (Personlig läggning gjorde att fler problem hopade sig.) Åter en bekräftelse på att fel straffar sig.

Men ännu är inte medlemmen ersatt för skadan som uppstått.

Taggar: Södra;