virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Finns nytänkandet där de har betalt för att utveckla......

Jaguar Årets bil. I-PACE, elbilen, designades och konstruerades i Storbritannien från ett rent pappersark. ”Att vinna Årets bil är en ära och ett verkligt erkännande av vad vårt team har levererat” skriver de.

Jag pekar gärna på att det också behöver komma även fler nyskapande i skogsbranschen från ett blankt papper. Det är alldeles för mycket gammalt tänkande och ”lappande” med gamla komponenter och konstruktioner.

Varför utgår man inte från bästa markkontakt och minskat tryck?

Därefter ska växande bestånd vara ledstjärna och att bestånden blir stormtåligare, där nuvarande vindfällen till 75% är i stickvägarnas kanter. Maskinbredden behöver minska en halvmeter i gallringsskog, dock utan att kapaciteten minskar.

Det finns kravspecifikation från skogsägare som bör vara lika viktiga som enbart krav från virkeskåta skogsbolag.  

Taggar: Fiberdrive, SLU, Skogforsk;