virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Osanning som inte gick hem.

Reaktioner har kommit på felaktigheter i pampig artikel i Rottnes tidning Greppet, där Rottne försöker ta äran av att 1981 ha uppfunnet kugghjulsboggin.

Studeras följande från SLU så var flera tillverkare före med kugghjulsboggi. https://stud.epsilon.slu.se/5704/7/ohman_e_130619.pdf

Kockum kom 1971 med sin 875. Volvo och Valmet var också användare av kugghjulsboggi.

Det är störande att Rottne kastar ut skryt på detta sätt för att framstå som föregångare och på fel sätt försöka ta poäng mot andra.

Rottne är nu mycket störda av att deras skryt inte gick hem. I tre veckor har de använt ”strutsmentalitet” för att undvika att behöva erkänna sitt simpla beteende.

Rottne å andra sidan är kända för att sällan vara först (undantaget vajerkran till traktor). Rottne väntar tills andra provat och de inser att detta behöver vi också ha för att inte halka efter.

Rottne försökte exempelvis när andra tillverkare skaffade sig egna datorer i skördarna att också göra en själva, trots att det fanns ”nästgårds”. Rottnes satsning på System 90 blev ett mycket dyrköpt fiaskobetonat koncept från Stockholm.

Taggar: SLU;

Fundera på detta...

Kranman kommer med en mycket liten skördare. Det tyder på att man tror på skogsägarnas intresse för små maskiner. Maskinen anses inte byggd för kontinuerlig drift, vilket bör noteras och därför tänkt att hamna hos självverksamma skogsägare.

Maskinen har ingen dator för aptering eller komplett produktion. Det sista har förekommit där mätningen är bristfällig och det skall inte märkas i kontroll mellan produktion och mätsedlar.

Det bör noteras att vissa små maskiner har ingen apteringsdator, där kunskapen hos användarna över lag är som allra minst i aptering. Det kräver därför väl analyserad prislista och att det används tillräckliga längd och diametermarginaler.

Är det dags för ett uppvaknande, så inte det mindre skiktet av maskiner får såväl okunniga förare på skog och maskin, avsaknad av god aptering och bristfällig mätning. Allra värst är det när detta smittar av sig på dagens större maskinpark i gallring där bestånd skadas, virket blir inoptimalt apterat och kontrollen på virket svagare.

Simpla aggregat är en av knutpunkterna här. Kanske maskinen inte orkar bära ett tillräckligt fungerande aggregat?

Taggar: Virkesakuten;

133 Fiberdrive

Just nu kraftsamlar myndigheter och skogsägare mot barkborrarna.

Jag vill tipsa om att hämtning av barkborreträd borde göras med skördare som själv kan ta med 3-5 barkborreträd till annan plats för hämtning eller hela vägen ut.

Maskinen bör även vara tämligen smal. (Fiberdrivekonceptet var en bra början.)

Taggar: Fiberdrive, Skogsstyrelsen;