virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

30 Skogforsk m.fl.

Det är med besvikelse jag hör då och då att idéer från skogens kluriga personer når Skogforsk och tas upp där som en idé från forskarna som i stället arbetat med det. Personen som ”kläckt” idéen blir inte ens nämnd i sammanhanget.

Fler personer i skogsbranschen har hört om detta och blivit varnade.

En uttryckte ganska nyss, att han håller idéen för sig själv. Det tilltalar dem mer än att få erfara att den blev ”stulen” och inte blir till glädje för honom själv.

En förtidig kontakt med maskinföretag kan ge precis samma konsekvens. (Den får ligga till sig fyra år före en ”modifierad” lansering.

Varför har vi fått denna attityd i skogen, där ”etablissemanget” är bromsen för ett bättre förhållande i skogen.?

Det liknas vid ett svart hål som suger till sig idéer, men endast nyttan för industrin tas tillvara.

När exempelvis såg ni omvänt att Skogforsk tillhandahöll skogsägare programvara och uppmanar dem att bruka och begära uppgifter från sin avverkare för att se att det gåtträtt till kontroll och för utveckling i branschen?

Taggar: John Deere, Komatsu, Skogforsk;

Det var ett trix......

John Deeres har ju gjort en fräck reklamkupp omkring en ca 2 år gammal nyhet och framställt den som att en helt ny test från Skogforsk som John Deere presterat några bra resultat vid. Någon ny test har inte skett.

Notera denna retorik där stora företag/starka intressen kastar fram påstående som i framställningsögonblicket inte kan sägas emot av de allra flesta. När de som John Deere nu även framställer uppgifter ofullständigt för egen vinning blir handlingen ännu mer allvarlig och simpel. Notera att DASA:s aptering ger betydligt mer till skogsägaren. Det skrev inte JD.

Se http://virkesakuten.blogg.se/2018/october/pr_trix.html

John Deere har fått 13 dagar på sig och några påminnelser men avstått att förklara sig om riktighet i framställningen. Detta är också bevis på företagets känsla för kunder.

Välj era kontakter!

Taggar: DASA, John Deere, Skogforsk;

PR_trix...

John Deere har under fredagen skickade ut sitt nyhetsblad. Läsare har reagerat på att de påstår att Skogforsk nyligen presenterat resultat från virkesvärdestesten gjord 2016. Där har JD fel, eftersom den var presenterad redan första månaden 2017. Ett och ett halvt år sedan.

JD påstår att de var bäst på skördaremätning. Skördaremätning är numera ett begrepp för avverkning med inmätning för köparens betalning av begärd aptering. I så fall är JD:s påstående fel även här, eftersom inte JD är bäst i avverkningen för både skogsägare och köpare.

JD hade dock den bästa längd och diametermätningen i virkesvärdestesten.

Men trots detta var DASA:s skördaredator bäst på att ta ut högsta värdet ur träden. Ungefär 250.000 kr/år bör DASA-datorn ge mer i virkesvärde för slutavverkare. Det blir stora värden under en skördares livstid.

JD:s framförande av gamla uppgifter är ofint (milt sagt).

 Att inte med bästa mätning också ge högst värde tyder på att deras apteringdator är bristfällig. Det är tyvärr inte nytt. Givetvis vill skogsägare ha bästa värdet från sin skog. Att få högst slutligt värde är odiskutabelt mest intressant för skogsägaren och köparen.

Om detta skrev vi här på Virkesakuten redan 3 febr. 2017. Kanske är det ”efterdyningar” från den skrivningen som JD nu försöker ”prata bort”.

http://virkesakuten.blogg.se/2017/february/6-skogforsk-behover-prestera.html

Taggar: DASA, John Deere, Skogforsk;