virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

57 Fiberdrive

Varför backar Södra och andra stora bolag inte upp följande teknik?

Konstruktion och nivelleringen på Fiberdrive minskar marktrycket till minst 40% och ofta ner till 10-20% av vad andra maskiner orsakar. T.o.m. bara Ca 7% i vissa fall.

Ex. vanlig skotare som lastar 20 ton fördelas lasten på normal maskin med band på ca 4 m2. Det innebär ca 5 ton/m2.

- Fiberdrive ha 10 m2 bandyta mot mark. Följaktligen 2 ton/m2. D.v.s. 40% av normalt tryck. (Följaktligen skulle Södra marskoningsgaranti som kostar alla skogsägare vid slutavverkning 4 kr/m3 kunna minska till kanske 25-50 öre/m3.

OBS! Vid sidolut på 15 grader (nivåskillnad ca 48 cm)förflyttas 85% av fordonsvikten till lägsta sida. Följaktligen trycker samma normala skotare då med 17 ton på dalsidan på 2 m2 bandyta. Det blir 8.5 ton/m2. Eller över 170% mot normalt tryck. (Plopp, vid sämre bärighet.)

- Fiberdrive kompenserar denna sidlut fullständigt och får i första hand 0% tryckökning.

- Om marken är känsligare på en sida kan tryck från lasten överföras till bästa "marksida". Optimalt kan trycket vid dessa förhållande minskas till ca 0.3 ton/per m2 (= 3 hg/cm2).

Det är 7% mot "vanligt skotaretryck" i en ganska frekvent problematik, där andra trycker med 170% mot NORMALT. Man tror det knappt är sant.

Varför driver inte Skogforsk detta tekniklyft kraftigare?

Taggar: Fiberdrive, Skogforsk;

2 M SLU undviker inte tillräckligt partiskhet, igen.....

Läsare här har diskuterat vad SLU-forskaren Lars Lundqvist senast svarade. Lundqvist syftade då på att forskning belyser bara de punkter som nämns i projektet och som ska behandlas.

Denna förenkling oroar flera och mig. Ex. en konsult som anlitas för kontroll och undersökning av tänkt verksamhet, denne tillåts  inte utelämna delar, som kan motsvara nära hälften, av det som påverkar resultat och framtiden för projektet.

En drog parallell med undersökningen omkring mjölk som presenterats i dagarna, där mjölk inte ens var avgörande för uppbyggnad av skellett. Sådant har forskning tydligt påstått och våra hälsomyndigheter också framfört. Det snarare förkortade livet. Varför har inte jordbrukare bakåt då inte ramlat i hop som en hög av benbitar? Det finns sannolikt en viss nyans i framställt, men det är helhet som är avgörande för livsstilsförändring. 

Jag förstår att också ni väntar på viktiga svar på allt som framförts nu några dagar till skogsforskaren Lars Lundqvist SLU.
Taggar: SLU;

452 B Södra behöver förbättras .....

Utöver förra inlägget om Södras medlemschef Magnus Bergs vinklade svar till  den kritiske och kunnige ekonomen Sune Håkansson kommer här även följande.

- Håkansson hade en kort mening i insändaren i samband med utbildning för virke, priser och självverksamhet, om nu saknad utbildning från Södra.

 Magnus Berg använder sen 80% av sitt långa inlägg till att vinkla detta till att Södra har utbildning och räknar upp sådana. Men de är av typ skogspolitik och att överlåta så skogsägarrörelsen gör jobben i skogen enligt Södras affärspolitik.

 Lita på skogsägarrörelsen, det är undertonen vid dessa utbildningar, trots att Södra har sina stora brister, som döljs i dessa "pratcirklar". Södras långvarigt olönsamma sågverksrörelse hade behövts ifrågasatts, men ingen tycks ha nämnt om detta.

Enda utbildningen som Berg borde få kredit för är motorsågskörkortet.

Några mil härifrån talas det om en röjkurs genom Södra, som blev så dålig att eleverna slapp betalt för kursen.

Berg försöker i stället påstå, att det finns absolut inga problem omkring det Håkansson tagit upp.

På detta sätt flyr Berg kritiken för att Södra kör över skogsägare med låga virkespriser, skötselmetoder, maskinval, rådgivning och nu senast med påslag på nära 15% av skotningskostnad, men utanför registrerad skotningskostnad, för att få inkomster även på nya markskoningsgarantin.

Södra beter sig som godisförsäljare som inte deklarerar innehållet och de som Konsumentverket påtalar fel hos. Södra tillhör de som inte "tar åt sig".

Skogsägarna behöver själva införskaffa utbildning på virke, förhandling, teknikval och egna beslut för att klara sig bättre.

Taggar: Södra;