virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

439 Södra behöver förbättras .....

I föreningstidning läste jag artikel där privat verksamhet köptes upp av stor kooperativ ägare.

- Det låg nu i luften en oro, att den väntade positiva effekten skulle bli tveksam.

- Viss kooperation har ju oförmåga att vara effektiv eftersom den lätt blir "en kolloss på lerfötter". (Södras sågverksrörelse är en "bedrövelse" i det avseendet.)

 

- Södra klarar sig genom detta genom att betala alldeles för lite för massaveden. (Klent, ruttet och krokigt virke får kompensera den dåliga sågningsverksamheten.)

- Skogsägare uttrycker därför oro för att utbyggnad i Värö blir en maktfaktor, som resulterar i möjlighet att sätta ännu lägre pris på virke, för att tjäna pengar på massaved. Detta i sin tur för att kunna betala efterlikvid på timmer och på så sätt minska vinster för privata sågverk, som dock måste sälja flis till Södra.

- På så sätt sänks priset på timmer i området.

- Kontroll visar sen 40 år att Södra har inte generat total vinst på timmer under den tiden.

 

Kommer skogsbruk i Södra-Sverige, att bli en skyddad verkstad, där Södra klampar på och "lägger ribban" som det passar?

- Blir det bättre då om Södra blir ännu större?
Taggar: Södra;

43 Fiberdrive

Nyligen fick jag från säkert håll vetskap om att SLU arbetar med stora forskningspengar. 11 milj. har anslagits till ett trädslagsförsök i försökspark. Sköna summor att arbeta med. Vi gratulerar!

- Som kontrast kan nämnas att drivare/biogasförsöket som SCA, Stora, Sveaskog, Södra, Holmen, LRF etc. inte ville stötta, då ny drivare skulle byggas enligt välgrundat koncept, vad det gäller maskinkonstruktion, och den skulle drivas med biogas.

- Totalsumman var ca 6 miljoner för nykonstruktion och betydande materialkostnad. (Skogsförsök är plantkostnad i initialskedet.)

- Båda forskningarna kräver sen arbete på olika sätt. Maskintillverkning är nytänkande, medan trädslagsförsök mest är att kolla vad det blir.

 

- Enligt skissning från etablerade maskinmärke är 50 milj. den storlek på forskningspengar som de "vill se", om de skulle ge sig in i sådant projekt och då med bara gasdrift.

 

 Ju mer bolagens märkliga handlande studeras, desto märkligare framstår det.

- Senaste tidens yttrande från LRF:s ledning, som så kraftigt står rakt emot Sten Froms agerande i "bolagsgruppen" visar två "skilda världar".

- Nya vd:n på Skogforsk Charlotte Bengtsson, som redan tydligt riktat in sig på biogas, det är ytterligare tecken på att bolagsgruppen (med Skogforsk) har agerat "bromsande" på fullständigt fel sätt.

 

När sker uppvaknandet i bolag och skogsägare, så ny teknik på två viktiga område blir testade ytterligare?

Taggar: Fiberdrive, SLU, Skogforsk;

483 U Vida problem.

Bureau Veritas kontroll har ju beskrivits en del nu här. Vi trodde att samtliga upptäckta brister i Vidas arbete skulle noteras med omdöme.

Certifiering ansågs vara en "stämpel" på såväl ansvar och kvalitet i arbetet.

 

Jag bifogar det "protokoll" som kom från Bureau Veritas efter deras för korta kontroll.

- Kan ni ex. se vem som skrivit "protokollet"?

- Vilket företag har utfört kontrollen?

 

1. Bl.a. har Bureau Veritas läst dåligt i kontrakten. Där står 8 ha (350 m3) och inte 30 ha och 1900 m3. BV behöver inte skriva "muntlig" uppgift.

 

2. Bureau Veritas vill inte uttrycka sig alls, om den bristande kompetensen hos Vida, som visat sig genom de dåliga arbetena i gallringen.

 

3. Notera att detta "protokoll" anses från BV vara de uppgifter Vida och den anmälande skogsägaren får omkring de över 100 bristerna i arbetet!

 

4. Skall detta tolkas som ett bevis på att Vida överutnyttjat personligheten hos skogsägaren till egen fördel? Vida har inte visat efterlydnad av den sociala delen i certifieringen på både det ena och andra sättet. 

 
Taggar: Vida, certifiering;