virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

439 Södra behöver förbättras .....

I föreningstidning läste jag artikel där privat verksamhet köptes upp av stor kooperativ ägare.

- Det låg nu i luften en oro, att den väntade positiva effekten skulle bli tveksam.

- Viss kooperation har ju oförmåga att vara effektiv eftersom den lätt blir "en kolloss på lerfötter". (Södras sågverksrörelse är en "bedrövelse" i det avseendet.)

 

- Södra klarar sig genom detta genom att betala alldeles för lite för massaveden. (Klent, ruttet och krokigt virke får kompensera den dåliga sågningsverksamheten.)

- Skogsägare uttrycker därför oro för att utbyggnad i Värö blir en maktfaktor, som resulterar i möjlighet att sätta ännu lägre pris på virke, för att tjäna pengar på massaved. Detta i sin tur för att kunna betala efterlikvid på timmer och på så sätt minska vinster för privata sågverk, som dock måste sälja flis till Södra.

- På så sätt sänks priset på timmer i området.

- Kontroll visar sen 40 år att Södra har inte generat total vinst på timmer under den tiden.

 

Kommer skogsbruk i Södra-Sverige, att bli en skyddad verkstad, där Södra klampar på och "lägger ribban" som det passar?

- Blir det bättre då om Södra blir ännu större?
Taggar: Södra;