virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

504 Södra behöver förbättras ...

Mer omkring Torbjörn Esping Skogsägaren och hans reflektioner omkring faran att bara umgås med ett enda virkesköpande företag.

Samtidigt nämns en hel del tveksamhet från skogsägare som haft Södra som partner. En del kallar det "inavel", som pågått utan fundering på konsekvenser.

När skogsägare bara ringer och lämnar avverkning på 300 m3, så har alla somnat. Premier, utveckling, metoder etc. kommer inte med i affären.

Det räcker inte heller långt att passivt gå på skogsdagar, där tjänstemän inte ens skäms för, att de lämnar felaktiga yttrande. Södra anser tydligen att skogsdag är som en egen reklamtidning, ett ställe där vilken ensidig reklam som helt kan framföras i en "skyddad miljö".

Just nu vågar varken vo chef Thomas Davidsson eller sbo ordf. Jan Andersson lämna uppgifter om den nya mätningen på massaved, som bara betalar för frisk ved. Den ändringen har skrämt skogsägare och gjort vissa förbannade. Att hymla med mätning förstör fullständigt förtroende för verksamheten.

Har någon sett information i Södras tidningar ännu 5 månader efter införandet? Vissa rykten säger att tillämpningen gäller inte fullt ut. Ännu värre! Låt-gå-mentalitet!

Taggar: Södra;

Är det så här....

Stormskadorna är ju nu för tiden stora. Är det bara de ensidiga präktiga bestånden, som gallras hårt  som är orsaken?

Bevisligen ger klämda rotsystem vid sättning (kuvertplantering) också dessa konsekvenser med dåliga rotsystem. Bevis på detta har jag visat i tidningar och jag ser då och då detta när bestånden är nyröjda vid 3 meters höjd, då 5% blåser ner.

Vidas lokala skogsvårdentreprenör lämnade efter sig mängder av plantor, som hade kuvertplanterats och faktiskt dog redan några år efteråt av flera ytterligare orsaker.

Minskar även täckrotsplantorna med sin rotklump rotutveckling och ger dåligt utvecklade rötter?

Jag erinrar mig gallringskördarföraren som körde på Sveaskogs marker 2005, som såg hur små och runda rotvältorna var från de unga träden som blåst ner. Träden stod dåligt.

Studeras sporadiskt nerblåsta träd i gallring, så är det inte svårt att se, effekter av närastående träd som gallrats bort på vindsidan. Följden har blivit nästan noll rötter åt det hållet och de blåser därför lätt ner åt andra hållet.

Vågar någon forskare undersöka detta, även om det ger pisk till hela nuvarande skogsbrukets förespråkare?

Taggar: SYDVED, Södra, Vida;

Nyheter... (?)

Torbjörn Esping, Skogsägaren har reflekterat omkring faran att bara umgås med en virkesköpare. Mycket bra synpunkter.

Varnar för att bara ta råd av en person under lång tid i affärer. Inse det orimliga att personer enbart är objektiva, när de är anställda och får lön för att hålla ner inköpskostnaderna hos en virkesköpare. Att det gäller även kooperationen, det har många fått erfara. Även om stadgar och propaganda säger något annat.

Enda undantaget är fördelen av en skogsman som kan fastighetens skogsinnehav och terräng.

Vid fastighetsöverlåtelse blir det rena "barnarovet". Det är då som en stor avverkning nästan alltid är sämst att sälja till kooperationen.

Hur lämpligt är det, att till den starkaste motparten visa upp stor del av framtidsplaner och ekonomi. Ja faktiskt lämna över den viktigaste förmögenheten du har.

Tilläggstjänsterna som vissa företag erbjuder innebär definitivt starkare uppbindning av skogsägare. Tro inte att tjänsten är gratis. Tro inte heller att en snabbutbildad skogstjänsteman är likvärdig med en som gör fastighetsarbete nästan dagligen. Bara tillgången till din skogsbruksplan kan bolaget använda till att spekulera i affärsmöjlighet när virke saknas.

Taggar: ATA, Derome, Holmen, SCA, STORA, SYDVED, Södra, Vida;