virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Läget är testat 28 febr.

- Jag besökte Utvecklingskonferensen i Jönköping nyligen.
Jag fick kontakt med tjänstemän, forskare och entreprenörer. Kunskapen varierar omkring den pågående 100 milj. affären. En del skiter blankt i att några förlorar på felaktigheterna med 8mmfubb.
- Att 8mmfubben kostar ca en milj. i veckan verkar ingen kunnat kolla.
- Mitt dataprogram är tydligen ensamt om att kunna detta.

- Löftet om funktion med mätning i nästan äkta fub 1 jan, som inte uppfylls anses graverande.
- Man förstår att förlusterna har eskalerat under dessa månader problemet kvarstår.

- En person hade markant annan uppfattning, som han framförde en stund in på festmiddagen.
Han ansåg att jag var för aktiv i mitt framförande av fel, speciellt de Södra gjort.
Jag borde acceptera mer och i stället hjälpa Södra.
- Vad gäller hjälp så var jag på huvudkontoret två gånger för några år sedan i det syftet. Men sista gången var det bara en person i mellanställning den jag fick träffa.
Den högste ansvarige var frånvarande utan att någon ville nämna varför.
- Många medlemmar, som följde vad som hände då noterade att Södra valde att i debattartiklar säga, att man har inga brister och talade bara om det, som medlemmarna var nöjda med.
- Att jag slutar framföra upplysning om vad som hänt kan sannolikt inte hjälpa skogsägarna.
- Det jag sett med egna ögon och kontrollerat med tester, det kan jag stå för.
- Södra och andra parter jag nämnt i olika sammanhang bör ha det civilkurage, som behövs för att erkänna när det blivit fel. Det är inte jag som ska ljuga för skogsbrukare när de frågar om en del nya införda förhållande fungerar eller ej.

- Att Södra har gjort bra saker det vet vi många. Jag såg detta i 36 år som anställd.
Du har förmodligen också dessa erfarenheter.
- Att förtroendemän och några tjänstemän så ensidigt förklarar Södra som den, som bara gör rätt, verkar som sektliknande.
- Några ex. nu på märkliga fel som jag sett är.
Ex. 1 En avverkning hos medlem hade1247 fel i apteringsfilen i maskinen. Det tog 7 månader att få stopp på det som hänt i denna maskin, som dessutom gått minst 3 månader ytterligare med felet.
En medlem, som försökte skapa korrigering för de drabbade skogsägarna blev utmanövrerad i förtroenderådet. Detta orsakade i sin tur att OC fick lämna jobbet för någon månad sedan.

Ex. 2 En entreprenör fick betala skadestånd i 4 siffrigt belopp för påstådd felaptering. Endast 240 kr var bevisat ekonomiskt fel vid slutlig kontroll.
Över 20 fel i Södras uträkningar hittades i stället.
Flera förnekanden gjordes. Förhalning i flera omgångar.
Det upptäcktes också under ärendets gång att inblandade leverantören fått hälften av virket anmält om igen, men på fel prislista sista gång.
Allt detta kostade tyvärr Södra ca 50.000 kr efter 1 års behandling.
- Entreprenören har idag ett intyg om att ingen kritik framförs på hans aptering.

- Om Södra och inblandade parter snabbt rättar till de fel, som de råkar göra kunde mycket av de problem, som nu förekommer hos skogsägare och därmed i debatt undvikas.

Att i stället säga att det fungerar fast det kostar 2-30 kr/m3 för mängder av skogsägare drabbade av 8mmfubb, gör att det odlas missnöje bland skogsfolk.

Råd vid avverkning med 8mmfubb

En del sunda reaktioner kommer på 8mmfubben.
Hur undviker man de värsta problemen?
Prova följande som ni delvis mött även tidigare.

- Avverkningshjälp för lista med nuvarande mätning och betalningssätt:
Tvinga köparen att presentera listan i m3to men obs rätt baklängesräknad. (jag har program för detta, som i de flesta fall innebär att jobbet tar en timme). Följden blir då att skördardatorn får rätt tolkning av avsmalningen.
- Då blir omräkningen på SDC mera rätt (nästan acceptabel).
______________________________
- Mätning och betalning i "nästan äkta fub" (det Södra lovade till 1 jan men inte klarat):
Då blir det ny situation. Tvärt emot som i dag.
Virke med stor avsmalning ska då få betalt för all volym. Träden som är som palsternackor blir bra betalda för markägaren.
- Alltså samma pris för blivande plankor som för flisdelen.
Personligen tror jag att den betalningsmetoden inte blir gammal. Köpare säger att den är omöjlig. "Vi kommer att få den sämre skogen och den bättre blir såld som rotpost med individuellt pris".

Har du liten avsmalning vid denna betalning får du inte ut mervärdet för att du har procentuellt mycket plankvolym i dina stockar.
Som jag skrev tidigare, sälj med individuellt pris ex. rotpost eller leveransrotköp.

------------------------------------------
Manuellhugget leveransvirke som fuskfub:
Svårt att ge bra svar eftersom jag inte kan er kunskap.
- Vid avsmalning under 1 cm per m är långt OK om ni tolkat listan någorlunda.
- 10-11 mm/m i grovt upp till 49 dm. Men under 22 cm kryp ner i längderna.
- Större avsmalning än 11 mm/m. Mittenlängder och kortare. Under 22 cm kort om inte längdkorrektionen gör det allt för dyrt.
- I de sista avsmalningarna avgör också hur kvarvarande timmerdel kan utnyttjas.
Det finns så många utformningar i listorna så de manuella råden kan t.o.m. va fel i vissa fall.

- Det borde va köparens skyldighet att tillhandahålla jämförpris och bra apteringsråd av den typ vi efterlyser i ATL i våra prislistetester.
Det är du som skall framföra kraven!

Ännu ingen mätning i nästan äkta fub hos Södra. 26 febr

- Ännu är ingen av Södras mätutrustningar för timmer godkända för mätning i "nästan äkta fub" och betalning i detta mått.
- Av förklarliga skäl är besvikelsen stor hos Södra och påtryckningarna är stora på de som ska få utrustningen godkänd.
- Sannolikt är detta skäl för oro hos skogsägare att utrustningar blir accepterade fast de inte håller måttet.

- Halvmesyrer har blir ofta resultatet när något svårt ändå måste driftsättas.
- Det var ju så man hastigt lurade fram nuvarande 8-mm fubb med påstående att det behövdes och skulle vara likvärdigt som under mätningen på lastbil efter stormen Gudrun. En uppenbar lögn lurade skogsägarna eftersom fuskfubben inte har något gemensamt med travmätning.

- Detta innebär att skogsägare har plockats på 8 milj. bara på övertiden nu efter nyår. Plus 75 milj. dessförinnan.
- Alltmer börjar tjänstemän erkänna att 8-mm fubben var ett hastverk, som man inte kan försvara.
Även entreprenörer börjar inse att vissa tillhör förlorarna på samma sätt som skogägarna.
- Varför träder dessa inte fram?

- Jag har i dagarna upptäckt ett nytt initiativ med fuskfub i Uppland där de statiska omräkningstalen används med systematiska fel som följd.

- När skall skogsägarna vakna och säga till virkesmätningsorganisationerna att de får ta ansvar för vad de tillhandhåller och som därför andra använder som "han med horn tolkar Bibeln".

Läs tidningen Skogen sid 32 där info om 8mm fubb finns.