virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Länsförsäkringar 40

Någon undrade  om Länsförsäkringar börjat sköta sina försäkringsärende bättre eftersom det inte skrivits något här på länge. Så är inte fallet se följande många exempel.

  • Långbänkar, som kommer att kosta Länsförsäkringar ränta när sluträkning kommer, pågår.
  • Ett ärende har nått ett slut. P.g.a. en nyinsatt person i ärendet blev resultatet något för klent.
  • Ett 10 tal fall som nått betydande summor men inte ända fram har dock avslutats. Följden har blivit att alla försäkringar från dessa fastigheter nu är uppsagda med Länsförsäkringar.
  • Några pågående fall har Länsförsäkringar påstått vara preskriberade p.g.a. att Länsförsäkringar inte lämnat några nya besked under viss tid då kunderna frågat och ställt krav. Har ni hört så dumt förut? De försökte ”manipulera” med någon form av ”självuppfyllande verksamhet”. Kraftfullt motangrepp gjordes och snart kom erkännande om att fel begåtts. Nytt folk på Länsförsäkringar tog tillbaka påståendet.
  • Märkligast är nu att Länsförsäkringar 2005 skickat besiktningshandling för underskrift av markägaren där ersättning utlovats med 3 resp 4 dm för förhöjda stubbar i svår terräng. Vid betalning har de sen bara ersatt för 1 dm (och knappt det) , vilket erkänts senare. Men hör och häpna några pengar har inte skickats ännu. Detta för du som kund i Länsförsäkringar bekosta i form av höga räntekostnader. Ränta på ränta gör att det tickar räntor på över 30%.

Lennart Bertilsson

8. Vill ni stoppa köparnas egenmäktiga svindelbetonade......

Följande bör också nämnas omkring synpunkten på motionen till Kinds årsmöte i Tranemo, som nämndes i förra inlägget.

Förtroenderådet skrev att Södras betalning sker i m3fub ”d.v.s. skogsägaren får betalt för hela stockens virkesvolym”.

  • Detta är en betydande överdrift, som verkar vara avsiktlig och i syfte att invagga skogsägare i överdriven trygghet. Likaså skrivs att ” omräkningstal mellan m3to och m3fub, som legat till grund för debatten om ”fuskfub” används inte särskilt ofta och då endast när mätstationernas tekniska utrustning så kräver”. Detta problem är dock omfattande och har förbjudit Södra att mäta alla tall med Remas utrustningar ända sen våren 2008.
  • Vinterns snö och isproblem har också hindrat Södras sektionsmätning. Mängden problem här vägrar VMF Syd och Södra att besvara klart.

Slutligen skriver förtroenderådet att ”Vilket måttslag som skall användas vid aptering i skördaren är en tekniskt svårbedömd fråga som både medlemmar och förtroenderåd har mycket svårt att ta ställning till. (OBS det var detta ställningstagande  som motionen begärde!)

Att uttrycka denna okunskap efter ca 5 år med fuskfub och tämligen intensiv debatt på Kinds SBO är tecken på för stor nonchalans från förtroenderådsledamöter. Sannolikt har okunnig förtroenderådsordföranden stor påverkan här på vad förtroenderådet skall tycka, enligt hans uttryck flera gånger under årsmötet. (Är också nämnt här tidigare.)

 

  • Skaffa bättre kunskap så inte ett par hundra milj. kr plockas från er skogsägare varje år i detta land.
  • Södra och andra virkesköpare tycks använda fuskfub för allt mer egen vinning.
  • Följ med i skogspressen!

Lennart Bertilsson

7. Vill ni stoppa köparnas egenmäktiga svindelbetonade......

Mer om märkligt  agerande av förtroendemän uppstod när Kinds SBO årsmöte genomfördes i Tranemo. (Andra märkligheter är nämnt här tidigare).

En motion som berörde matrisfub/fuskfub besvarades av förtroenderådet.

Motionens budskap var:

*att aptering på sortiment, som vid betalning i matrisfub, utförs med funktion för denna matrisfubb eller med omräknat pris till m3to.

D.v.s. att skördare skulle ha teknik för aptering med matrisfub eller när virket betalas i matrisfub/fuskfub vid apterings i skördare använda omräknad matrisfubslista till m3to som skördaren har kompetens att använda.

 

Om detta svarar Kinds förtroenderåd mångordigt. Ett avsnitt avslutas med ”att en utveckling pågått under många år och nu kommit så långt att vi börjar närma oss att kunna få betalt efter modern skördarmätning.”

Synpunkten ger sken av att skördaredatorena är bra nu.

 

Motionären vet att ingen skördare i världen kan klara aptering i matrisfub. Så har det varit i 4.5 år utan att ens kravet ställts på någon maskintillverkare.

ÄNDÅ BERÖMMER KINDS FÖRTROENDERÅD UTVECKING OCH NULÄGE MED FÖLJD ATT UPPFATTNINGEN BLEV ATT DATORERNA ÄR TILLRÄCKLIGT BRA REDAN.

VILKA SIGNALER SÄNDER FÖRTROENDERÅDETS SKRIVNA INLÄGG???

Lennart Bertilsson