virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Fusk och fult!

TV programmet DOLD tog upp fusket vid Högskoleproven, tydligen pågick det även senaste omgången. Fusket arrangerades av personer som skulle kontrollera provet.

Uppenbart är det personer som vill nå positioner i samhället som anser man kan nå dit med fusk och utan tillräckliga kunskaper för uppgiften. Är det dessa konsekvenser som förstärkt "vanskötseln" av vårt land?

 Jag tänker på följande uttryck:"Dumhet är också ett speciellt sätt som folk/skogsföretag använder sin intelligens på." Se bild!

De sa i programmet, att det bland juridikstuderande nu finns folk som har fuskat sig dit.!!!!!????

Detta leder tankar till några advokaters beteende, som en tid nått mig. Hur vanligt är det att dessa advokater utnyttjar sin position för egen vinning mot viktiga principer i Advokatsamfundet?

Jag samlar nu besked om advokater som gjort bra, men ännu mer sådana som vid arbete åt sig själv eller vid försäljning/köp utnyttjat situationen till orimlig egen vinning. Hör av er till mig. Se mejladress i Kategori "Syfte". (Längst ner.)
 
Taggar: Södra;

70 Tidningen Skogen

Åter kom tidningen Skogen med sina jämförpriser. De skriver åter som om de vore obildbara för de synpunkter flera har mot dessa.

 De är fullständigt oberörda av att de visar priser som är minst 70-150 kr/m3 fel.

Inte heller ett ord om matrisfubbens ytterligare sänkning av priserna genom sina systematiska fel.

Att de har missvisande trädbank har de inte på många år klarat att ge skogsägare klart besked om i pengar.

Så uppträder en tidning som inte vill stöta sig med myndigheter, institutioner, köpare etc. Att skogsägare vilseleds är uppenbart ointressant (de bryr sig nog inte). Framför detta på Elmia till dem i montern 344!

Taggar: Matrisfub, Tidningen Skogen, fuskfub;

804 Södra behöver förbättras ...

Dagens skogstidning tar upp hur Östergötland nu domineras av bara två tröga virkesköpare. Både Holmen och Södra har olönsamma sågverk, men det är de som står kvar nu genom sin storhet och vinster på massaved och att de tidigare med matrisfub/fuskfub hållit nere förlusterna.

Inte ens Häradsallmänningen med försäljning på över 100.000 m3 virke om året ser möjligheter att få vettiga virkespriser numera. (Norrifrån finns ingen konkurens.)

Detta läge ser jag som en konsekvens av "allas krig mot alla", med alla till bud stående medel. De återstående nu är hjälpta av sin storlek, som kunnat tränga ut konkurrenter. Södras toleranta ägare har inte sett faran i att nu blir timmerpriserna dämpade på en lägre nivå, när två sågverksföretag som "förbyggt" sig dominerar.

Sannolikt kommer Holmen att hålla sig norrut och Södra slopar "marknadspremie" och blir i södra delen utan att det kallas kartellbildning. 

Holmen har numera m3to som måttenhet på timmer, men betalar inte högre pris för längre virke. Detta ger ingen kompensation för förlorad virkesvolym vid längre virke.

Ser någon av er mer problem i virkesmarknaden i förlängningen..... 

Taggar: Holmen, Södra;