virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

3 D AB Karl Hedin

Fortsättning;

Karl Hedin skriver på prislista att den ger ”branschens högsta timmeruttag”. En i grunden troligen avsiktlig otydlig skrivning, för att just ordet högsta ska tolkas som ett högsta pris. Hedins lista är långt från högst. Tester visar att timmerandelen inte heller är störst hos Karl Hedin. Mängden massaved är definitivt inte i nivå med köpare som ”maxar” mängden sågvirke.

  Eftersom Hedins lista även visar, för sortiment som möter massaved, att de har någon del som är lägre än massavedspriset, det gynnar inte timmer.

Ansvarig i ledningen har ombetts att förklara deras ”mantra” i ca en månad men inget svar.

Tyder det inte på följande mentalitet i företaget Karl Hedin? ”Det var en väldigt glassig och lättsinnig marknadsföring”, som det skrevs nyligen om ett företag som måst avveckla. (Kronfönster)

Taggar: Karl Hedin;

3 C AB Karl Hedin

 Fortsättning

Även följande omständigheter blir följden av AB Karl Hedins prislistor. Inser ni nu att det motiverar noggrann analys och eftertanke?

En upptäckt visar att fungerande och välkalibrerad mätning är synnerligen viktig med Hedins timmer. Ännu viktigare än andra vanliga prislistor.

 Dessutom behöver gardering i inställning göras mot ett speciellt problem som finns förknippat med detta. Denna gardering är dock så ovanlig att jag endast sett sådant göras i någon procent av apteringsfilerna jag sett senaste tio åren. Görs det då hos Karl Hedin med så mycket andra tveksamheter? (Skicka gärna apteringsfilen du fått!)

Givetvis letar ni nu här efter vilken faktor det är som orsakar detta systematiska fel, men eftersom det bara finns på några få listor i marknaden med denna avart, försöker vi att inte sprida ”upplysning”.

Köparen vinner alltid vid dålig kalibrering och med Hedins upplägg blir det betydligt mer.

Begär fungerande mätning! Begär följande maskinuppgifter så kan ni efteråt sannolikt komma på om det fungerat: produktion, apteringsfil och kalibreringsuppgifter. Bara att ni begärt detta så ökar virkesvärdet minst 5 kr/m3 och 10 är inte omöjligt. Det blir mycket pengar när enskilda stockar sjunker 50 - 100 kr/m3 i värde.

Taggar: Karl Hedin;

3 B AB Karl Hedin

3 B Fortsättning

Karl Hedin använder också en prismodell som ingen skördaredator på företaget kan aptera med. Detta gäller åtminstone lista KHS8-F3.

Karl Hedin skriver även att deras m3fub är stockens verkliga volym. Lögn detta också. Att det är så, det är bevisat och erkänt av Skogsstyrelse, VMF och SDC.

Hedins personal vet också om att det är felaktigt, men kämpar med ”näbbar och klor” för att inte de skall behöva erkänna.

Fyra kontakter med företaget, som jag har insikt i, visar hur de på olika sätt undviker att svara. Men deras så uppenbara undanflykter avslöjar dem ändå fullständigt inför personer som har rimlig grundkunskap om virke. Skogsägare har vid kontakt inför försäljning, fått inköpare att skämma ut sig i sina försök att försöka slingra sig från att svara korrekt på inledande frågor. Detta ledde därför till att skogsägarens senare ihärdighet fick fram att det fanns ofördelaktiga förhållande i timmerlistan. AB Karl Hedin fick heller inget virke från denne skogsägare
Taggar: Karl Hedin, Matrisfub, fuskfub;