virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

B Tar du chansen...

Forts;

Södra är en part som skapat de låga prisnivåerna på listorna.

Efterlikvid ansågs på 90-talet skulle vara ett sätt att jämna ut konsekvenser av prisskillnader under säsongen för leverantörer med olika leveranstid. Notera att Södra i många år ändå behövt höja priserna under senvintern och våren för att ”synas”.

Södras ”felräkningar” vid framställning av prislistor i 25 år är frapperande. Felräkning på 6-10%.  Ändå påstår de att de är prisledande, trots att det är motsatsen för skogsägare.

Detta orsakar splittring i skogsägarleden. Södra har en långsiktig strategi att ”som en sugga ” lägga sig på grisarna och som sker ibland äta upp dem.

 Detta är ett problem för LRF att ta i eftersom detta har orsakat att landets skogsägare fått en eftersläpning på prisnivå på virke som placerar Sverige långt under Finland och Tyskland.

Här kan du göra något. Motionsskrivning och agera på möte! Ring dem!

Taggar: LRF, Södra;

Tar du chansen....

Skogsägare inser att det är en skevhet mellan pris i prislistor och slutligt pris på virke som är provocerande. Man kan undra om köparna tänker testa hur stor skillnad som accepteras av skogsägare och samtidigt tjäna pengar på förfarandet.

Vid förhandling vid kontraktsskrivning kan det ge 200 kr/m3 i påslag. Då är väl gränsen passerad för anständiga prislistor?

Någon tidning tar upp problemet. Fyller du på? Saknar du argument? Vinsterna är upp till 100% större i stora företag mot förra året. Om du inte opponerar dig, vem gör det då. Vem talar för dig? Det är inte kooperationen?

 Kan du få LRF att reagera?

Taggar: ATA, Bergs Timber, Derome, Holmen, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

965 A Södra behöver förbättras

 Södras prislistor har, vad jag sett , fått ny datum och nummer, men annars samma priser som förra listan från tidigare säsong. Trots att vinsterna bara stiger. Södra är en prisdämpare i höst också!

Notera följande för Värögran för leverantörer.

Längderna är endast 3 st och notera nu att alla har olika slutsiffra i cm. 373, 494, och 546 cm. (Inse faran så ni inte glömmer dem.)

Med så få längder sänker det värdet betydligt på beståndet, eftersom inte krökar och fel på träden sammanfaller med dessa glesa och få längder. Notera att mellan första och andra längd är avståndet över 120 cm.

Dessutom en minimilängd så hög som 373 cm.

Detta styr till aptering med mycket massaved.  (När Södra gör aptering själv, kan det nå 38% massaved.)

Taggar: Södra;