virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

141 Södra behöver förbättras

Några medlemmar stöpta i samma anda har nu envist undvikit när de kontaktats, att ta i problem som Södra orsakat.
Denna likgiltighet är kooperationens stora problem.
Ombud på stämmor är där oftast för att röra sig i ”avancerad miljö”
Om något behöver sägas hoppas alla på att någon annan säger det.
Men för måna ”slickar röv” så inget blir sagt.

Reportage från Södras föreningsstämma talar om en lugn stämma utan tydliga 
besked om vad avgångsvederlag och avskedande har för bakgrund för mer än någon person. Brist på besked är nämnt av flera tidningar
Vad har valberedningarna valt för ombud?

När vaknar medlemmarna?

285 Vida problem

Certifieringskontrollen som skall göras, tycks ännu baseras på att ca 3 timmar skall räcka för att en person som inte är insats i gallringen på 25-30 ha skall få god uppfattning om vad som gjorts i gallringen och andra redovisningsfel hos Sandén.
Detta skall resultera i klart omdöme omkring Vidas 90 talet störande åtgärder och PanCerts utförda internkontroll som saknar viktiga uppgifter.

Dessutom har det upptäckts att det tydligen från inköparen på Vida certifierats för liten areal hos Sandén.
Ex. var kontrollanten nu något tveksam till mina invändningar om att mer tid behövdes för att ca 30 ha skogs skulle studeras. Han skriver då detta ”fastigheten är på 25 ha enligt certifieringsuppgifterna”. 
Tänker ni också, att det är kanske inte så noga på Vida?

Har ni förslag på åtgärder så certifieringskontrollen blir seriös och tillräcklig?

140 Södra behöver förbättras

Enligt säker uppgift har Södra varit tvungna att i vinter sälja stora mängder timmer, när inte ”nygamla” Värösågen fungerat som tänkt och kunna ta emot väntad volym.
Småsåg har köpt detta virke billigt (underpris verkar ha förekommit).
Eftersom Södra, för dessa köpare, har osäljbar mängd långa längder i sina virkesfångster, har småsågverken bara på egna avverkningar apterat timmer 43 dm och kortare för att blanda upp virket till säljbar specifikation.

Hur kan Södramedlemmar tycka att ”det Södra gör är det rätta”?
Södras har väl falsk marknadsföring i annonser, när de säger att en affär med Södra är alltid en bra affär?