virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

978 C Södra behöver förbättras

Notera att massaveden nu betalas i Baltikum till exakt dubbla priset. Då kan de betala! Det beror på att köparna använder Baltikum som reservmarkand för att slippa höja priset på den svenska marknaden. Är det någon som tror att Södras köp av ca 2000 skogsfastigheter i Lettland är neutralt för det svenska masavedspriset?

Omkring Södras köp i Lettland har det undrats hur det blir att vara entreprenör där med koppling till Södra, när avverkningsmängden kommer att variera stort.

Kommer Södra också att skicka över entreprenörer från Södraland till området närmast Ryssland?

 Blir det brist på entreprenörer här och skogsägarnas avverkningskostnader påverkas?

Taggar: Holmen, SCA, STORA, Södra;

978 B Södra behöver förbättras

Södras yttrande i förra inlägget är skrivet av Södra själv. Inte ens en journalist med deras etiska regler står bakom artikeln. Följaktligen är texten totalt skriven för ”inbördes beundran”.

Ex. skriver Södra till ”underförstådd” fråga, att man blir inte mindre beroende av medlemmarnas virke efter markköpet i Lettland.(?????)

 Däremot skriver Södra att man får större kontroll på importen av virke. Tänk då! När importerar Södra virke? Jo, när det saknas virke och man inte vill höja tillfälligt, samt när det är god konjunktur och man inte vill höja hela normala virkesfångsten i det normala området för köp.

Gustav Tibblin kan ha talat med sig själv i innehållet i artikeln.

Taggar: Södra;

978 Södra behöver förbättras

Södra skriver i sin reklamtidning att köpet av motsvarande 2000 skogsfastigheter i Lettland påverkar inte skogsägarnas pris på virke. Men vem tror att Södra avstår att använda virke i ett lågprisland beroende på hur konjunkturen går upp och ner?

Södra skriver att det är marknaden som sätter priserna på virket.

Det är nog många som är benägna att påstå att det är en sjuk virkesmarknad som sätter priset på virket, där skogsägaren har begränsad påverkan. Jag syftar på hur massaveden genererat Södras vinster senaste 40 åren medan timret och övrig tillverkning tillsammans gått nästan jämnt upp.

Detta har Södra skapat genom att uppträda som vilket bolag som helst, genom att hålla låga marknadspriser och tjäna lite mer pengar på industrin. Men detta har sänkt priset på det mesta virket och minskar effektiviteten i Södra och vinsten slutligen för Södras medlemmar. Jag syftar på hur Södra varit oförmögna att få lönsamhet i sina sågverk, som varit som en ”skyddad verkstad”.

Taggar: Södra;