virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

1000 Södra behöver förbättras

Jubileumsnummer. Mer kommer i ämnet på Södras årsmöten.

Södramedlemmar har sett hur tjänstemän tappar gnistan, orken och anses gått i väggen.

Södra har mycket ”tradition i väggarna” som kan vara världsfrånvänt för ny personal.

Chefen vill bestämma och framförallt ska denne visa att hen måste  gå fram med styrelsens och ledningens direktiv.

De tjänstemän som uppträder med full inlevelse för skogsägaren får ”tyngre dagar” på jobbet.

Hen jämföres mot inköpare som bara gör det jobbet som syns i statistik innevarande period. Finns det ingen mätning på medlemsservice?

Omsättning av personal är på Södra ett problem och förstärker ovan nämnda. Byte av personal på ett inköpsområde innebär problem för en ny person som ofta inte ens råkar på vägar i bygden. Kontrast till detta är vad jag såg på min tid då det var trotjänare som inte gjorde väsen av sig och strikt gick ledningens ärende.

Gärna fler av dem som går genom skärselden och inser vad riktig kooperation är och har ärlighet och korrekthet som ger genuint förhållande. Har de dessutom en framåtanda är de viktiga. Men det är glest med dessa.       
Taggar: Södra;

999 Södra behöver förbättras

De gångna två månadernas ohörsamhet från chefsperson i Södra ger allt rikligare synpunkter om hur de och valda personer i Södra duckar för att medverka när det känns ”besvärligt”. Eftersom det förekommer ofta, visar det en oförsvarlig "ihålighet" i Södra som nu också bekräftas igen. Syftning görs på vo-chef på Södra Halland, inköpare och hög person i styrelsen.

Uppenbart ser Södra mellan fingrarna på enskild faktor vid avverkningsförlust på 50-80 kr/m3. Till det kommer slapp aptering och fuskfub som tillsammans är lika mycket till.

Vad ser du i din omgivning?

Vi kommer att fortsätta med att uppmärksamma dessa personers likgiltighet inför påpekade problem.

Ni som sett brister förutsätts att ni tar upp agerandet på årsmöten.

Taggar: Matrisfub, Södra, fuskfub;

99 B Södra behöver förbättras

Med ex. Fiberdrives teknik mot mark skulle huvudparten av gallringarna bli möjliga sommartid. Men detta blockerade bl.a. Södra. Detta ses som exempel där skogsföretagen hellre gynnar befintlig teknik på bekostnad av vad terräng och skogsägare mår bäst av. Nu har vi en tid fått se hur skogsägare själva gynnar mindre maskiner för att få bättre skogsförhållande, mer virke och stormfastare bestånd. Är det tid för helt ny mindre maskinpark i gallring, som har mångsidighet som inte bygger på ”buffliga” fasoner?

 Ska den då enbart vända sig till privata skogsägare?

Hörde nyligen hur en stor köpare i trakten som lirkat sig fram när ”dumma” skogsägare i flera år velat ha mindre maskiner. Nu har de kontrakterat en maskingrupp med ny mindre maskin runt 2 m i bredd. De tycks inse, att ska de få massaveden så måste de uppfylla skogsägarens behov.

Tänk på hur Jonny Boklöv revolutionerade backhoppningen genom att får bättre ”bärighet” i luften genom V-stilen! Men det var många i etablissemanget som försökte stoppa en blyg stammande liten kille. Vilken prestation av Jonny som agerade mot etablissemanget!

Taggar: Fiberdrive, Malwa, Skogforsk, Södra;