virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

410 Södra behöver förbättras .....

Inlägget om orutinerade mätare till Södraverk har väckt synpunkter.
På fler ställen i Södra reagerar skogsägare för hur fel personer får placeringar i Södra.
- Inköpare har provat att ta steget upp till verksamhetschef, både på eget område eller flyttat till angränsande område. Flera har blivit "kortlivade".
- Södra anställer folk på chefsposter som saknar branschvana. Konsekvenserna blir att underlydande får "utbilda". Total okunnighet har gett löjes skimmer över arroganta utspel. Inte ens inskolningstid har förekommit vid dessa "epokgörande" anställningar.
- En inspelning vid förhandling, som nämnts om, är exempel på hur kraftfulla "övertramp" kan bli följden. Följden blir att högre chef anser sig måste försvara mellanchef, med följd att alla får "taggtråd" runt fötterna.

476 I Vida problem...

Forts;
Skogsägaren inser att all avvaktande och försynta hållning när Vida kommer med lögner och missbud, det sätts inte värde på. Vidas övertramp måste bemötas.
Han skriver ett handskrivet brev till Vida.
Ett avsnitt bifogas.
Notera att Henriksson försökte hävda, att vårt besked om att Santhe Dahl i köket frågade om ersättningskrav, som vi kunde acceptera inte var riktigt. Det beror på att Santhe och inköparen ljög ihop sig om en summa som var 1/10 av det nämnda från Santhe. Vi kallar Henrikssons utspel för nonsens, medan Henriksson hävdar att vi tagit (hört) fel på en nolla. (Bevis för vår uppfattning, det finns på inspelningen från mötet.)
Bl.a. detta nämner skogsägaren när han i brevet "sätter ner foten".

Notera, att vid samma tillfälle 1.5 månader efter inköparens erkännande, att han med plåga länge burit på skogsägarens pengar, för den även från Vida stulna veden, så är den inte betald till skogsägaren.
- Ville inte Vida betala svartved via sina konto eller ville Vida pressa inköparen till att betala direkt från sina konto?
 
 
 
Taggar: Vida;

13 Holmen misstag.........

Diskussionen i Holmens monter gick över till att diskutera den mäktiga artikeln i ATL, som valsat runt i kontakter med skogsägare. Inköparen tyckte artikeln var mest osanning.
- När jag då syftade på längdmätningsfelen så "högg" han och menade att maskinen var kontrollerad av VMF, så påståendet i tidningen var helt fel. Mitt påpekande om att det kunde de ju själva kolla genom uppgifter på mätsedeln, som ATL gjort. Argumenten bet inte på denne inköpare. (Synd att jag inte visste då vilken roll denne person hade på Holmen.) Jag var dock förvånad över hur väl han hade "läst in fallet".

Jag valde att ta upp, att det hade ju blivit väldigt mycket massaved i slutavverkningen. Först kom något ytligt om att skogen var inte så fin i avverkningen.
- Men i samma mening kom något tydligt. Inköparen sa: "Vi behövde massaved då." !!!!!!!!!!!!

Det tog mig en stund att tolka in yttrandet. Det kändes dock så tillräckligt bra för sammanhanget, så vårt samtal avlutades med i huvudsak "sedvanliga artighetsfraser".