virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

458 Södra behöver förbättras .....

Södra har blivit samtalsämne, efter att de bestämt, att  de skall införa markskoningsgaranti även efter markberedning och utkörning av biobränsle. Nog verkar det som att Södra skall tjäna pengar på allt hos skogsägarna.

Riskörning och flishämtning har i bland gjort skogsägare besvikna, eftersom vägar blivit ofarbara p.g.a. körning vid fel tillfälle.

Men vilka skador som skall behöva ersättas efter markberedning får ni tipsa om. Markberedning gör ju alltid fåror i marken. Det lär bestå utan att de avses fyllas igen. Här verkar det vara intresse att skapa ytterligare byråkrati och hålla eget folk i arbete till bra ersättning.

Genomgående med hela Södras markskoningsgaranti är att det kostar pengar och det tas även från skogsägare som inte får något igen. Desto bättre bilvägar och arrondering i skogen desto större förlust med Södras markskoningsgaranti.

I stället gynnar det den som har glest bilvägsnät och inte planerat avverkningarna.

Varför vill Södra gynna de som ordnar det minst bra för sig själva? (Socialiseringstänkande?)

Det har misstänkts, att det är ett sätt att få bundsförvanter bland medlemmarna som gynnats av denna "försäkring" som vanligtvis mest gynnar "försäkringsbolaget" (Södra).

Taggar: Södra;

Tidningen Skogen. Jämförpriser 20

Tidningen Skogen kom med nytt nummer i veckan. Precis som vanligt var "jämförpriserna" lika ofullständiga. Jag upprepar inte alla brister utan förslår att ni läser inlägget här från 29 nov. Läs gärna 27 sept. också så framgår eländet ännu tydligare

http://virkesakuten.blogg.se/2014/october/2-k-slu-undviker-inte-tillrackligt-partiskhet-igen.html

Använd inte priserna som jämförelse mellan köparna. Köpare säger i sydsverige internt, att vi lägger våra priser i närheten av Södra, sen lägger vi påslag som anpassas till Södra med lämplig marginal. Då får vi virket billigast.

Att hela Sveriges priser på detta kartelliknande sätt ligger för lågt, det ändras inte när skogstidningar utan kraft spelar med i detta "jippo". Se ex. längst ner ett pris från Finland, som avviker officiellt med 80 kr högre pris.

I något år har Skogen nämnt att de ska ändra sig, men absolut inget sker. Lättsinnigt beteende mot skogsägare.

Skogen skriver i e-skogen, som att det är självklart relevanta jämförpriser. Först långt ner under artikeln, skrivs att köpare kan betala upp till 100 kr eller mer. Men inget om storelk för resp köpare, med följd att 20% av priset är "en grå sörja".

Där skrivs även att olika köpare har olika struktur i prislistorna, men inte en gång har detta nämnts för någon specifik lista.

En nyansering skedde nu i beskrivningen i e-skogen av trädbanksförhållande mellan de tre VMF som finns. Det har genomgående alla år sagts tidigare, att skillnaden beror på avsmalningsskillnader. Nu förklaras äntligen mera rätt, att det är storleken på träd som gör, att virket är högre i Södra Sverige/m3. Men obs under "jämförpriserna" står fortfarande avsmalningen som orsak.

Notera att Skogen har inte en gång presenterat vilka fel använd trädbank orsakar mellan områdena. Svagt!

Vilka sortiment som ingår i deras test nämns inte. Svagt.

Skogen ber om synpunkter i e-skogen men ingen har hittills på två dygn lagt någon kommentar. Det verkar svalt med hull och hår.

Taggar: Tidningen Skogen;

457 Södra behöver förbättras .....

Södra säger upp sina flisentreprenörer.

Södras flisentreprenörer har inte haft arbete i perioder senaste året. Några har sålt av sina maskiner.

Priser på bränsle har sjunkit och minskat intresset. Detta i sin tur beror på minskad efterfrågan och tydligen större utbud av annat än skogsmaterial.

Flisningsmöjligheterna bör också sjunkit genom Södras delvis onödiga marskoningsgaranti, som skrämt entreprenörer. Detta har resulterat i att rismängden minskat för flisning. Om "översta" mängden ris på hygget minskar blir det återstående otillräckligt för lönsam hopsamling och flisning.

Det måste var jobbigt att vara entreprenör och köra åt Södra, när Södra genomför åtgärder som så drastiskt påverkar en grupp Södra har avtal med.

Det undras om de framsynta flisentreprenörerna redan valt annan verksamhet och de fridsamma, de får ta vad som nu blir över, till ett pris därefter och slutligen blir det kanske en mera oinspirerad verksamhet, med sina vanliga konsekvenser.

Taggar: Södra;