virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Teknik

Enligt skogspress ska banddrift provas.

Ex. SCA skall prova banddrivning på en skotare. Ser ut som på "Järnhästen". Detta är väl inget nytt sätt att driva fram och är redan provat (har man glömt). Ändå erhålles inte vissa värdefulla fördelar, som redan finns på annan maskintyp.

Stor summa är anslaget och förefaller vara som en del av en "gåva".

 En höjdare på SCA sitter som ledare i nämnden som fördelar pengarna från Skogforsk.

Taggar: SCA, Skogforsk;

Weda symbol?

Är Wedas "ansiktsfigur", som de har på dokument eller sprayar på träd och sätter på kläder, det samma som en viss varudeklaration för Weda undrar några. (Se bild)

Vad vet du?

Vad tolkar du fram ur bilden?

 
 

 

 

 

Taggar: Weda;

547 Södra behöver förbättras ...

Södra planerar åter igen kallt igen med att lägga ner olönsamma sågverk. Många undrar om då äntligen Värosågen, som orsakat så fruktansvärda förluster för skogsägarna blir nerlagt? Idemark skriver, att en del sågverk performar inte som de ska.

 Inse att det som kommer att bli följden för Värö, det är påverkat av prestige. Heliga kor slaktas inte.

Hyltes sparrsåg som var specialist på just långa längder till 91 dm (som aldrig hade röda siffror) offrades en gång för att gamla Värösågen skulle bli lönsam. Virket som då gick ny väg. det gick ner i "ett svart hål" i Värö, på samma sätt som nu sker.

Fortfarande går inte Södras sågverk med vinst trots goda förutsättningar och sänkt virkespris mitt i säsongen.

Detta accepterar medlemmarna decennier efter decennier.

 Vilket privat företag skulle göra på detta sätt?
Taggar: Södra;