virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

6 Beröringsfri diametermätning i skördare...

Obs att alla aggregat som mäter diameter i matarhjul och kvistknivar har problem vid bristfällig stamhållning.
Vinsten med beröringsfri mätning i storleksordningen 150 – 200.000 kr/år per maskin är därför möjlig på hela parken av slutavverkningsskördare.
Om slutavverkning motsvarar 30 milj. m3 så är det 90 milj. kr/år.
Dessutom borde beröringsfri mätning göra nytta på halva maskinparken i gallring.

Mervärde i form av bra virke i stället för dåligt virke borde öka ännu mer hos köparen. Om köparens virke hamnar i fel ”fack” och betalas 200 kr/m3 sämre borde de väl hoppa ”jämfota”? Borde inte 10 kr/m3 vara fullt tänkbart förbättring om god beröringsfri mätning används i skogen? Då finns en värdepotential på några hundra milj. ytterligare.

Är beröringsfri mätning något som bör uppmuntras?

60 Södra behöver förbättras...

Fler kontakter med skogsägare ger anledning till även följande, som anknyter till tidigare inlägg.
Vi känner till många fall där Södra vägrat att korrekt lämna avverkningsuppgifter, sannolikt p.g.a. att uppgifterna avslöjar brister i utfört jobb.
Slutsatsen blir att Södra på detta sätt medverkar till sänkning av kvalitetstänkandet omkring avverkning på alla plan. Personer med god kunskap ser denna förändring.

  • Vissa skogsägare tycker synd om entreprenörer, som inte har råd att göra det ”normala” jobb som är lämpligt eftersom det ”inte ingår i ackordet”.
  • Entreprenörer har sagt ”Jag horar mig inte mer i det företaget”. De menar att de inte ställer upp på att briljera med en låg kostnad, som senare visar att jobbet är undermåligt gjort.
Ex. överdriven förröjning ger låg avverkningskostnad men hög separatdebiterad röjningskostnad.
Södra blundar för att massavedspriserna är högre numera jämfört mot avverkningskostnad och därmed kan lägsta diameter för maskinavverkning sänkas. Dessutom skall givetvis marginalkostnad användas för dessa småträd eftersom de kan avverkas från plats där maskinen redan stannat i beståndet och planerat uttag av stammar.
Dessutom ser jag ofta hur röjaren fått kapa ner dessa grövre röjstammar, som fastnat mot andra träd, med både två och tre extra avkap, som blir mycket dyrt.
”Södra skall spara kosta vad det kostar vill!”

5 Beröringsfri diametermätning i skördare...

Förra inlägget på temat beröringsfri mätning beskrev vinster vid aptering med bättre mätning i skördare.
Storleken på vinsten är givetvis olika.
Ett exempel med LogMax som med sina aggregat med gummidämpare under Flexvalsarna har ju problem att registrera diametern korrekt.
  • Obs att de mäter diametern med matarhjulen.
  • Ex. vid matning av lättkvistade stammar och kanske även vid matning neråt i terräng så hålls inte hydraultrycket uppe tillräckligt för konstant intryckning i gummi och bark. Vid en test jag gjorde i Dalarna såg vi hur avsmalningen blev mindre och mindre utefter en lång stock med överskattning av diametern i topp på ca 2 cm.
  • Förlusten här kan blir 30 kr/m3. Ännu mer om för klen stock erhålles i verkligheten.

Obs god beröringsfri mätning störs inte av hur hydraultryck är eller hur stammen hålls.
Om sådan ersätter nuvarande funktion på dagens sämre aggregat kan värdet av bättre apteringen bli mer än 5 kr/m3.
En halv procent borde vara fullt rimligt i genomsnitt. Det innebär ca 3 kr/m3fub.
Detta är 150.000 till 200.000 kr/år per slutavverkningsskördare.


Är inte detta skäl för att sätta fart på den sista utvecklingen av beröringsfri mätning?