virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

63 Vida problem....

Fråga har kommit från okänt håll varför inte skogsägaren stämmer Vida. Frågan tolkas som att även den frågande tycker att Vida måste stå för sina fel.
Skogsägaren kommer att gå till botten med den dåliga handläggningen av gallringen.

Eftersom tiden för skogsägaren inte är avgörande tror han att Vida logiskt kommer att betala tillräckligt för skadorna Vida orsakat.
 • Tre ledande personer har ju flera gånger sagt att de vill reda ut vad felen orsakat. Vidas ord måste väl ha korrekt innebörd?
 • Men det måste bli mer än ca 8% i senaste budet på ca 4 månader. (Ändå har stor del av ersättningen varit ”villkorad” med nya affärer med Vida.)
 • Vid stämning blir det allmän handling och känt för press etc. vilket sannolikt inte Vida vill. Ett företag vill inte hamna ens i statistik omkring stämning eftersom det är tecken på dålig verksamhet.
 • Att gallringen blivit fel är erkänt av flera på Vida. Dessutom har vi siffror, bilder och uppgifter som bekräftar detta.
 • Vi är 5 personer som vet om vad som verkligen ytterligare hänt på avverkningen. Att ”springa” från detta också, som koncernchefen gjorde i köket, skulle orsaka konsekvenser av kanske oanad karaktär för Vida. Och detta kommer fram vid en stämning.

Skogsägaren vill genom tillåtelse av pågående information om vad som hänt hos honom varsko er skogsägare om vad som ni måste gardera er för hos virkesköpare och Vida i synnerhet. Om tiden blir lång är inte så avgörande för skogsägaren. Desto mer kan hinnas med att beskrivas genom hans avverkning och vad andra meddelar oss.

62 Vida problem....

Det kommer nästan dagligen upplysning och frågor från läsare omkring denna blogg.
 • Flera har haft kontakter med Vida och dess speciella inköpare.
(Skogsägarna har ibland haft kontakt med Vidainköpare som verkar OK.)

 • Jag tackar för råd och beskrivning av vad ni tycker, sett och förmedlat.
 • Flera beskriver sin upprördhet och hur de vaknat för vad virkesköpare kan göra.

 • Någon t.o.m. ångrar att Vida skall avverka hos dem. Hade de läst här först hade de inte gjort skogsaffären (för några få kr mer).

Inga svar ännu från Vida till skogsägaren på begärda uppgifter.
Ex. fakturaunderlag har begärts. Det beror på att Vidas röjare på andra ställen debiterat felaktig tid.

Södra undanhåller ....

Åter är det en Södraskogsägare som blivit fundersam på hur virket  apterades på hans avverkningsuppdrag. Han kontaktade en tidigare maskinförare. Skogsägaren fick av denne rådet att han skulle be om prisfilen från skördaren. Han kontaktade inköparen och bad om att få prisfilen utskriven med fördelningskraven.

 • Inköparen blev överrumplad och något aggressiv när han fick höra att gamle föraren skulle hjälpa till att tolka prisuppgifterna.
 • Inköparen betonade att vad som gjordes på avverkningen var enbart en affär mellan Södra och skogsägaren. Nix, blev svaret från Södra.
 • Skogsägaren blev slokörad och fick ingen prisutskrift.

 

Detta är inte första gång som sådana mörkläggningar sker på Södra (och några andra köpare).

När titt i uppgifter kunnat göras ändå har för ofta felaktigheter uppdagats.

Denna typ av mörkläggning måste ni skogsägare reagera mot, var den än sker.

 

Flera tjänstemän på Södra har behandlat skogsägare nedlåtande när de begär uppgifter och rättelser.

Titta på SVARTA LISTAN HÄR, DÄR EN HEL DEL KAN LÄSAS.