virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Virkesmätning och passivitet i Skogsstyrelsen

Mer bedrägliga förhållande omkring virkesmätning nämns i debattartikel som är kopierad här under. Jag ansluter helt till denna insändare från Sverker Liden

Noter upplysningen om att köparintressen har helt tagit över mätningsföreningarna. Så är fallet.

Notera att Skogsstyrelsen som en åskådare står och bara tittar på och vågar inte stöta sig med virkesköparna. Sannolikt beror det också på oförmåga i sammanhanget.

Som skogsägare behöver du använda alla kanaler som ännu finns, för att placera riktiga skogsägare i styrelserna. Kooperationen och LRF är några exempel.
 
Taggar: Skogsstyrelsen, VMF;

837 F Södra behöver förbättras ..

Mer omkring Södras betalda undersökning mellan mindre gallringsmaskin Malwa och tyngsta gruppen (18 - 39 ton) JD.

Om enbart kostnad för upparbetning studeras så är Malwa 11 kr dyrare än JD vid 0.04 m3fub. Det är ca 5% dyrare.  Då skall noteras att undersökningen är gjord med mycket omaka förhållande. Speciellt är det fördelen som JD fick med att få använda flerträdshantering. Det är ju som att Malwa rensar blåbär med en hand medan JD gör det med två händer åtminstone vid behov. Eftersom 26% av stammarna flerträdshanterades med JD så  lär kostnadsskillnaden på 5% helt bero på detta, kanske ännu mer. Detta observandum är faktiskt skrivet många gånger i resultatet (fast Södra skrev inte om det). Även att JD bara kapade ner vissa småträd på marken som var "olönsamma".

Stor maskin och flerträdshantering gynnades även av att det bara apterades massaved (ett sortiment).

JD hade grövre medelstam och tog var tredje stam framför sig i stickväg som var 1.38 m bredare än Malwas. Detta gör att fler högproducerande huvudstammar är borttagna och sänker tillväxten, speciellt närmaste tiden.

Inlägget http://virkesakuten.blogg.se/2017/february/6-tank-pa-huvudstammar.html visar på 4000 kr i sparat värde i beståndet vid 80 cm smalare väg.

Om 1 m av JD:s bredare stickväg hade haft träd hade ca 4.800 kr varit kvar i beståndet som värde och producerat volym och dessutom varit en betydande försäkring för mindre vindfällen. På Malwas uttag innebär detta över 100 kr/m3 i kompensation. Då har Malwa i stället för i Södras kalkyl i Södrakontakt med merkostnad på ca 50 kr/m3, i stället (beror mest på skotningskostnad) ett positivt mervärde på 50 kr/m3. Men detta värderades inte i Södras begärda undersökning. Med flerträdshantering på Malwa kan detta värde öka ytterligare.

Taggar: Södra;

Har ni sett detta?

Iakttagelser från Fuskbyggarna i tisdags mm.

Där visades bilder från dåliga byggjobb. De visade uppenbart fusk och jobb i strid mot byggnormer. Kort tid efter att bilder blev kända valde byggfirman NBJ att betala. Inse värdet av att ta bilder. Skogsägaren som fick 20 talet fel gjorda av Södra har också viktiga bilder och även flera inspelningar. Södra vet om det och känner stort tryck från dessa bevis. Dock vill Södra inte bryta sitt mönster att betala vid begångna fel. (Södra anser att skogsägarna ska ta felen eljest blir lönsamheten i Södras bokföring svagare. Dessutom bör skogsägarna styras till att var solidariska.)

När Fuskbyggarna hade möte med byggfirman NBJ representerades de av hög chef och en person till. Chefen hade precis samma roll som vd Peter Eklund (Bergkvist AB Weda) intog vid kontakten med den äldre kvinnan som Weda gjorde kontraktsbrott, manipulerad karta, tog ner vårdträd hos etc. Peter Eklund var aggressiv, ifrågasättande, hade bristande kunskap och gjorde upprepade utspel som sänkte honom. Vid sidan satt Anders Nääs, som egentligen hade betydligt mer insikt i vad som hänt, men han sa minimalt eftersom Wedas attityd var att "spela okunnig" vid behov. Anders accepterade en roll som en "praktikant" i sammanhanget.
Taggar: Södra, Weda;