virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Mässa "Fuskfub"

En skogsdag i Burseryd ordnad av Burseryds Skogstjänst visade bl.a. gallring med rationell liten skördare och skotare där stickvägar var svåra att se på 20 meters avstånd. Även kritiker lovordade metoden.

Själv fick jag där möjlighet att förklara fuskfub/matrisfub. Intresset och eftertanken visade sej vara mycket bra.

Vad fuskfub är kan ni läsa på kategori prislistor till vänster här.

Holmens prislistor nämndes och 22 kr/m3 i falskt virkesvärde fick många  att haja till. Att de som har sina avverkningar motsvarande den sämre halvan i trädbanken förlorar 34 kr/m3 väckte de närvarande ytterligare. Det är ju som att betala hela skotningen en gång till på slutavverkning.

 

Två stockar låg framgör deltagarna. En var 55 dm lång och 19 cm grov och hade 8 mm avsmalning på sista del (uppräknas till 9 mm/m eftersom det var rotstock) Den stocken gav trots ett mycket snyggt utseende faktiskt 2 kr/m3 i förlust med fuskfub mot verklig volym. (Denna prisvärderingen missade jag att redogöra för i den givande diskussion som följde.)

Den andra biten som såg tämligen simpel ut hade avsmalning 15 mm/m och var apterad enligt Södras använda metodik på Hållandersparr till 49 dm. Fuskfubsförlusten  var på denna bit 117 kr/m3. Ca 1 ½ ggr hela avverkningskostnaden!

Förlusten beror på att längd 49 dm och 14 cm grovt betalas bara med  7 mm/ i avsmalning. (Hälften mot verklig avsmalning)

 

Råd vid avverkning men betalning med matrsifub (= där priset är i m3fub men mätning klaras inte med sektionsmätning decimetervis.):

Kräv först och främst att apteringen görs med omräknade priser till m3to och används i skördaren.

Då blir checken större, dock kan matrisfub/fuskfubspriset blir något lägre men mer volym blir betald,.

Begär från avverkning:

1 Kompletta produktionsuppgifter (Kan vara 10-20 sidor eller datafil)

2 Prislistan från maskin

3 Kalibreringsuppgifter

4 Helst även stamfiler.

SCA ......

Tisdagens ATL har artikel som beskriver problem som en skogsägare drabbats av genom SCA stöddiga beteende.
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=6 ... 4xt%20tall
SCA har fler fall som "är på tapeten".

Låt denna typ av problem nå ut i press genom er som kan få skogstidningar att skriva om dessa synder.

Länsförsäkringar tacklar hårt drabbade igen….

I Land Lantbruk 22 oktober visas hur ett avelsstall brann ner p.g.a. att en linjebuss med motorfel parkerade så nära att ladugården brann upp.

Helt oskyldiga drabbas dessa stallägarna.

Länsförsäkringar har inte på 6 veckor kommit till skott och lovat ersättning till de skadade. I slutändan är det väl bussens  försäkringsbolag som skall stå för skadan. Alltså närmast en formsak för Länsförsäkringar.

Höst och små utrymme gör att stallägarna måste utnyttja tillfälliga utrymme som strider mot djurskyddslagen.

Länsföräkringar försöker få de unga ägarna att lägga ner sin avelsverksamhet. !!!!??????

 

Varför figurerar Länsförsäkringar så ofta i dessa ärende som sätter drabbade försäkringstagare i klistret p.g.a. Länsförsäkringars ”långbänkar”.  Ta lärdom!