virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Vilken vecka.... Avverkningsuppgifter

Episod nr 3 på 7 dagar:
En entreprenör ber om hjälp. Under ett år med ny maskin har han inte bytt prislista. Ingen av köparna som han har kört åt har skickat prisfil.
Nu har han begärt fil från köparen med de sortiment och priser som skall användas. 
Det upptäcks bl.a. att köpande timmersågverk har bara 15% av normalt massavedspris i filen till skördare. (Det ger mer timmer, men kort. Det motarbetas något med fördelningsaptering.)
Tur att det bara är skogsägare som drabbas och de vet inte om det.

346 Södra behöver förbättras

Fredagens Skogsland har en sedelärande artikel om hur skogsföretagens teknikutvecklingsavdelningar avvecklas.
Södra har en spillra kvar, dessutom med tveksam kvalitet enligt skogsägare.
- Själv mins jag hur denna avdelning utnyttjades när jag i arbetet såg att ett maskinmärke "halkade efter" ex. på datorsidan i skördaren. 
Ibland sporde man hur pulsgivare krånglade och tillverkaren nonchalerade problemet. Ex. Valmet hade givare som fallerade 8 ggr bara hos en entreprenör.

Rottne hade en längdpulsgivare som inte tålde kyla. Ett exempel omkring detta var en entreprenör, som jag skulle följa upp apteringen hos. När jag kom, satt han på stockar med pulsgivaren i handen och var förtvivlad. Han hade efter måltid märkt att pulsgivaren inte fungerade när han började köra igen. 
Jag kunde bara säga att för vår övning så får vi acceptera att längdgivaren kan ge bristfälliga värde, vi skulle ändå kunna kontrollera apteringssystematik och annat. 
Entreprenören satte tillbaka pulsgivaren och vi började köra. Allt fungerade. Då säger föraren nu kör vi våra övningsträd tämligen sammanhängande medan det fungera, för han hade märkt att mätfelen kom efter avbrott etc. Med gemensam analys funderade vi på om det var för kallt runt pulsgivaren. Vi misstänkte att det var värmen från entreprenörens hände som värmt upp hölje så pulsgivaren fungerade. Nästa dag monterade han en glödlampa som lyste intill pulsgivaren och han fick full funktion tills vidare.
- Exemplet kunde drivas med teknikstaben som satte tryck bakom och Rottne medgav problemet. Och byte skedde.

Skogsägare måste inse att det är att låta vargen vakta fåren om maskintillverkarna själva får stå för bevakning och kravspecifikation runt utveckling. Så är det mestadels just nu. Tillverkarna påstår då att deras utrustning är "fulländad" och inget nytt kommer för att de vill tjäna pengar "på sin skit".

434 Vida problem...

Skogsägare har åter frågat: "Är entreprenörerna kvar i branschen och har de medverkat i fler "skogsvårdsövergrepp"?"
Skördareentreprenören är som nämnt anonym i trakten. 
Skogsvårdsentreprenören är inblandad i de omfattande planteringsbristerna som visats i bilder här. Eftersom denne inte tog ansvar, utan bevisligen genom det som hänt efteråt, så var dennes påstående felaktiga. Att plantorna skulle "repa sig" blev inte följden. Plantering för 70-talet tusen kr är värdelös.
- Samme entreprenör, som var "påstruken" gav sig handgripligen på Sandén nyligen vid en fest.

Inköparen och en kollega har bildat front mot en ytterligare kollega. Med ledningsperson i Vida inblandad, som har fullt förtroende för inköparen som förstörde hos Sandén, har turbulens uppstått. Så här uppfattas situationen i bygden. De två första inköparna förefaller handla virke till "lägstapris" medan den andre betalat mera "marknadspris" och därmed presterat uppemot dubbla mängden virke till maskinerna och Vida.
- Ändå eller just därför pressade ledningen den siste inköparen, på sätt som ledde till att denne sade upp sig. 
Detta ledde till att två skogskvällar, som planerats av den senare inköparen, ställdes in dagen före arrangemang. Ingen tjänsteman på Vida var kapabel att ta över dessa informationsmöten. 
Det framgår att även andra käppar i hjulen slängts fram. Ex. kolliderande möten och utrustningsproblem.
- Oavsett storlek på detta så är det turbulensen stor lokalt nu runt Vida. Personer som vurmat för Vida och även den uppsagde inköparen, som uppenbart varit mest aktiv lokalt, uttrycker nu vrede mot Vida och dess ledning.
- Att förtroendet för de återstående inköparna var så obefintlig, det var inte ens för mig väntat. 
Skogsägare säger bl.a. om det som hänt hos Sandén och hur det sopats under mattan, det kan aldrig accepteras. Några yttrande från Vida som gjordes till ATL i samband med de två beskrivningarna i ATL, de förefaller varit "direkt dödande" för Vida. Vd yttrande om fullt förtroende för inköparens svarthandel och misstagen i skogen, har för de många personer som sett misstagen i skogen och den märkliga redovisning med värdelösa kartor och traktdirektiv, det gör omdömena nu mycket anklagande mot Vida.
- Flera, ja kanske många skogsägare, de byter nu virkesköpare.