virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Länsförsäkringar m.fl. 24. Varnande exempel för andra.

Den mängd bristfälliga handläggningar som Länsförsäkringar gjort har nått även andra försäkringsbolag. Andra försäkringsbolag har nyss bett mej kort beskriva omständigheterna omkring värderingsfelen på stormskadorna samt hur och varför handläggningarna efteråt blivit som jag nämnt.

Orsaken till förfrågningen har bl.a. varit att ”vi vill inte riskera att göra samma fel med vårt folk”.

 

Det finns anledning att fundera över om Länsförsäkringars strategi sen 4 år kan fortsätta. Att köra sitt simpla race blir allt mer samtalsämne i branschen.

 

Folksam visar i några fall nu också dålig stil. De kastar ärende mellan handläggare utan ansvar. Jag återkommer om detta.

 

Många försäkringstagare har nog anledning att se över sitt försäkringsskydd och ta kontakt med försäkringsmäklare. Förhandla och skaffa er klara papper på vad som gäller vid skada. Speciellt från de nämnda försäkringsbolagen.

  Kostnaderna har i flera fall blivit lägre. T.o.m. i samma bolag.

Lennart Bertilsson

Oseriöst ATA Timber 30. Hur undviks.....

ATL hade i tisdags en artikel som ger återkoppling till avverkningen som ATA Timber AB, Tage Andersson Moheda utförde efter stormen Gudrun där många felaktigheter förekom.

    Historien är rikligt beskriven på detta forum tidigare. Välj kategori ”Försvunnet virke” så kommer ett 30-tal inlägg.

ATL tog tyvärr nu inte med följande förslag på lärdom/åtgärd för att minska risken för ytterligare försvunnet virke.

         I god tid begär ni, vad ni har rätt till vid er avverkning, i form av;

1 Prislistor som skördaren avverkar efter skall vara utskrivna på papper eller om ni kan läsa filer direkt, ta dessaformat.

2 Begär komplett produktionsrapport (stor) på papper eller fil där ni kan se avverkade volymer.

3 Stamfiler är en fördel att få om problem upptäcks efteråt. På avverkningar upp till ca 600 m3 kan alla stammar samlas. Även större avverkningar kan samlas komplett. Kontrollera vilken metod som används för överföring av filer till er. Vid stora problem kan frekvens ex. var 3:e stam samlas. Obs det behövs inte tvångskapsregistrering vilket är en metod vid apteringstest och tar onödig tid.

4 Kalibreringsuppgifter är också uppgifter som kan behövas. Ibland kan de erhållas på papper vilket bör bli standard. Ibland vill man bara lämna filer.

5 Driftsrapport utskriven för avverkningen. Är det gjort uppehåll på avverkningen begär de olika tidsperioderna var för sej.

 

   De virkeshandlare som inte vill lämna dessa uppgifter signalerar att de inte är seriösa avverkare. De som gör detta tämligen frekvent får rutin på detta och utvecklar sin kvalitet och renommé.  

 

  Hade ATA haft dessa rutiner skulle ATA upptäckt mycket tidigare att arbetet inte fungerade ex.

Prisfilen var felaktig stor del av avverkningen.

Produktionsrapport saknas på vissa volymer.

Stamfiler tycks vara ett okänt begrepp för ATA.

Kalibreringsuppgifter vägrade man att lämna ut.

Driftsrapporterna är inte framställda på korrekt sätt så säker kontroll kan göras. Dessutom har störningstid bokförts på bristfälligt sätt.

  Som synes är mycket arbete utan tillräcklig kompetens och kontroll utfört.

 Öppenhet omkring uppgifter mycket bristfällig.

 

Hur kunde ATA väljas som avverkningspartner? Jo förtroende för tidigare avverkningsansvariga gjorde att sterbhuset valde ATA. Nytt folk svarade nu i huvudsak för avverkningen och behärskade inte situationen.

 

Det som inträffat är starkt argument för att undvika företag likt ATA som inte kunde presterat  det mest elementära rätt eller ett arbete och redovisning med kvalitet. T.o.m. mätsedlarna är manipulerade vid betalningen.

Läs mer här på Virkesakuten om det bristfälliga avverkningsjobbet  och lär mer av det inträffade. Inte minst bilderna visar vad som presterats.

  Lennart Bertilsson

Tystnad.....

Vi är ju många som väntar på besked efter testen på fuskfubben/matrisfubben. Nyligen kom två förhalande mejl från Skogsstyrelsen som visar vilket lågt engagemang de har. Det senaste beskedet var att jag fått tillräckligt svar vilket är helt fel. Tonen i svaret signalerar att de är besvarade av mina frågor och påminnelser.

Oviljan från Skogsstyrelsen, VMK och SLU till att lämna klarläggande svar kan bara tolkas som att matrisfubben är ett för stort problem bl.a. p.g.a. följande:
Ändring av mätningslagen är försenad ett halvt år (minst).
Avslutande resultatförmedlingen från testen är försenad.
Utlovade svar till mej kommer inte. Andra löften infrias inte.
Stockmaterialet som testats har troligen brister eftersom det inte kan diskuteras mer.
Offentligt visat material från testen visar att ca var 20:e virkesparti inte följer mätningslagens krav ens när bara en av faktorerna som kan påverka noggrannheten värderats.
Testmetoden har fått problem under tiden arbetet pågick.
Troligen har ”marknadens” krafter lagt sej i eftersom det blivit denna mörkläggning.
Avsikten som känns igen från andra ”känsliga” förhållande visar att de nämnda vill ”förankra synpunkter” i egna led först. Lars Björklund som oväntat visat resultat offentligt för ”lämplig grupp” påstod då att matrisfubben är OK. Ni må bedöma riktigheten i detta påstående mot vad jag nämnt ovan.
Troligen kommer mycket sent ett urvattnat ”konstaterande” omkring testen som inte skall uppfattas som värt att ifrågasättas.
Kostnaden var de första åren för skogsägarna enligt test på offentliga trädbanker ca 50 milj. kr årligen. Eftersom fler virkesköpande företag börjat använda fuskfubben så ökar förlusterna för skogsägarna.
Bara förlusterna genom låg ambitionsnivå och försening runt testen ovan har orsakat 25-40 milj. kr för skogsägarna. Vilken lönsam affär för marknadens virkesköpare!

Du borde ringa Skogsstyrelsen , VMK (SDC) och SLU och fråga efter svar på Mats Nylinders matrisfubstest?
Lennart Bertilsson