virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen "sölade" med en anmälan gjord på våren, som då visade skador på granbarren. Skogsstyrelsen kom efter semestern när nya skott var som kraftigast och underskattade givetvis problemet. Nya kontroller ha gjorts och de har "tänkt om".

Skogsstyrelsen tycks även här bedömt situationen fel och valde att "springa ifrån" tidskrävande jobb. Men följden blir kritik, minskat förtroende och avståndstagande med följd att det blir "låtgåmentalitet" som i sin tur blir tillåtande i för stor omfattning. Dekadens blir följden. Precis vad som noterats på område efter område. (#metoo?)

Taggar: Skogsstyrelsen;

867 B Södra behöver förbättras ..

Fortsättning på analys på Södras lista för Långasjö.

Längder: 304, 334 cm o.s.v. Oväntat är att 9 längder är tillåtna, vilket Södra brukar avsky. Kontrollera så inte Södra tillämpar en hård fördelningsaptering och styr bort från flera längder på denna lista, som då sänker priset mer än de 8 kr/m3 som är kompensering för avsteg från optimal aptering..

Diametrar: Listan börjar på 16 cm. Mindre avverkningar får inte volym för ett klentimmer eller kubbsortiment. Några bitarpå 14- 15 cm är OK mot massaved. Även på större avverkning med Södras låga kubbpris blir mervärdet med kubb på normalskog något mindre än 10 kr/m3 och försvinner nog i sortering och mer vrak.

Kvalitet: Som vanligt hos Södra görs ingen prisökning för bra kvalitet och därmed inte heller stimulans för bra aptering. Det sista brukar innebära för många krökvrak. Listan har prismässiga fördelar i sämre skog.

Pris: På trädbank blir "baspriset" ca "mitten på skuren" med köpare bland köpare. Men premier vid större avverkning och tillgänglighet ger ca 40 kr/m3. Troligen har Södra även nu räknat fel, så det blir lite efterlikvid (från massaved) trots att sågverken ännu inte genererat något att tala om. Men det är långt till 150 - 170 kr i påslag plus certifiering.

Nästa inlägg nämner fler överraskningar.
Taggar: Södra, fördelningsaptering;

14 VMF....

VMF Nord har i ett avseende mycket stor mörkläggning. De omräkningstal för matrisfub och stamfiler som används är mycket hemliga. Endast "köparemedlemmar" kommer åt dem. (Är du skogsägare så prova gärna att begära båda.)

Vid kontroll visar det sig att omräkningstalen också förefaller ytterligare för låga än andra föreningar. Inte ens klent timmer eller rotbitar får normala omräkningstal.

Det visar sig att någon egen resurs (hemlig) har anlitats och inte Skogforsk som gjort andra föreningars stambanker. Att få kontakt och svar från denne visar sig vara omöjligt. (Varning!)

Hans Weslien har yttrat sig för VMF Nord och var öppen tills krav ställdes. Nu svarar han inte alls.

 Uteblivet svar bekräftar att deras agerande inte tål att kontrolleras. Ovilja att svara, det är i sin tur typisk för part som har avslöjats med misslyckande. 

VMF Nord har åter visat en attityd som synts länge och den fjärmar sig från den objektivitet som var avsikten när virkesmätarföreningarna startade.

Riktiga skogsägares möjlighet till bevakning av VMF:s verksamhet är liten eller noll eftersom inte sådana sitter i VMF:s styrelse.

Taggar: Matrisfub, SDC, Skogforsk, Skogsstyrelsen, VMF;