virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Hur blir nästa år?

Hur mycket värdefullt förstörs i skogsbruket genom svikna löften, felaktig ersättning, felaktiga jobb, felaktig "varudeklaration" både runt tjänster och produkter, förstörd skog och terräng, förlorat förtroende, maktmissbruk, "kartelliknande åtgärder", korruption, missvisande forskning, partiskhet, överutnyttjande mm.

Varför medverkar kunniga personer i ovanstående?  Vill man detta av någon personlig orsak, eller måste man för att vara lojal mot företag?

 Vilka personer är många nog och modiga nog att vända detta förhållande. Vad händer om inte förstörande verksamhet förhindras?

* När betalas allt avverkad volym och när slutar vissa att försvara felaktigheter....................................?

Vilka värden skulle sparas om skadegörelse, överträdelse, brottslighet, ekonomiska oegentligheter, oförsvarlig egoism, missbruk minskar eller helst försvinner?

Hur mycket av dessa förlorade värden skulle i stället kunna användas till utveckling av trafik, kommunikation, sjukvård, utbildning, trygghet, bättre skogsmaskiner, teknikutveckling, miljövänligare förhållande, motverka temperaturhöjning ............ ?

Hur länge kan förstörelse av värde pågå?

 Räcker det att blicka mot Grekland och ......... för att förstå vart situationen kan leda till?

Hur reagerar en ekonomiskt svag person, som inte ser möjlighet att få sin rätt?

 

Vilken sida har du funderat på att välja för att tro på möjligheter till ett Gott Nytt År?

Taggar: Derome, Fiberdrive, Holmen, SLU, SYDVED, Skogforsk, Södra, Vida;

Ny kommentar Nr 518

En tämligen liten nyansering till kommentar på inlägget Nr 518.

Eftersom jag haft mycket öppen mejlkontakt med Ulf så tror jag han bevakar sin rätt, om det skulle behövas. Dock delar jag ye:s "markering".

Det är tyvärr vanligt, att skogsägare tar för givet, att lämnade löften infrias och att även "underförstått" infrias. Men som ni vet är det många inköpare som inte uppfyller löften, när väl virket är vid såg.

Se till att allt som nämns blir nerskrivet i kontrakt eller bilaga. Det skall inte uppfattas som en besvärande förtroendekris att begära klara besked. Det skall i alla affärer var en självklarhet. Om inte så är fallet blir det som nu, att en köpare blir misstänkliggjord delvis offentligt.

Trenden som märks är, att är det inte skrivet något så försöker vissa slinka undan. Jag hade nyligen flera personer som anmält sig till en 45 timmar lång kurs. Efter några sammankomster som de inte kom till, meddelas att de avstår kursen. Tiden räcker inte. De hade då hindrat andra att närvara och det värsta av allt, en av dem ville inte betala kursavgiften 500 kr. (Jag hade inte uttryckt de juridiska orden, att nu är anmälan bindande. Å andra sidan var flera besked lämnade, att kursen var nu fulltecknad och att de som hade kamrater som ev. ville vara med inte kunde lova närvaro. Jag har gjort så i 40 år utan problem tidigare.)
Taggar: Vida;

Kommentar

Åter en kommentar som från anonym, som känns igen.

Läs gärna hans krav på besked om min utbildning. Undrar om han vill avgöra om mitt CV räcker för att söka jobbet som skrivare på Virkesakuten? Han avviker mot de flesta som skriver här som är "spårbara" en del även med mejladress, vilket ibland leder till personkontakt. Tack för den öppenheten!

Jag började min lärargärning 1964. Därefter har jag varit utbildare i olika former mesta tiden. Apteringsutveckling på central nivå i landet har förekommit under stor del av min tid. Mer är tydligar skrivet här tidigare.

Betygen har varit betryggande.

Jag tänker inte begära, att ni skriver vilken utbildning ni har. Skribenten nu har inte heller presenterat sig. Han väljer full anonymitet.

Däremot bör ni och han minnas, att jag sagt att anonyma ovidkommande yttrande kommer att strykas. Det är erfarenheter genom ägare till andra forum som motiverar den handlingen.

Taggar: SLU, Vida;