virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

234 Vida problem....

I måndags skrev i tidningar om hot och påverkan mot vittnen vid rättsprocesser.

Vidas ledning har under förevändning att ärendet skall lösas med skogsägaren, begärt att skogsägaren inte skall polisanmäla inköparen för att denne dolde och stoppade pengar i egen ficka för vedförsäljning, som inköparen tog från både skogsägare och Vida. Vida lever nu efteråt inte upp till sin del i sammanhanget.

Ytterligare tecken av markerande art har märkts. Blickar, avståndstagande och givetvis ”tystnad” från berörda är det vanligaste.

Besök i hem, där motanmälan nämnts om anmälan görs, har förekommit.

Felaktiga yttrande i text har förekommit (ATL).
Osanningar har framförts i andra sammanhang. Ex. att uppgörelse skall ha skett med skogsägaren.
Anonyma personer har framfört anklagelser och osanningar.

Undvik skogsföretag där ni som skogsägare måste agera starkt för er rätt.

233 b Vida problem....

Följande komer från arg skogsägere:" Detta måste komma ut för att sätta press på bolagen."
En illfundig Vidaentusist förslår: "Ja det går rätt fort att kontakta dom. Skicka några sms vetja."

Alla alternativ kan vara skäl att prova.
Något konkretare kan mejl vara där länkar förmedlas till inlägg här med bilder som bevis etc. Ni kan även kommentera och begära svar på det ni skickat. På så sätt kan ni stämma av var Vida står.
Om Vida inte svarar så säger det också en del om deras attityd. Många skulle väl då strunta helt med kontakter mot Vida.

Men alltfler telefonkontakter direkt med Vida ger säkert bäst effekt. Börja lokalt och se vilken inställning de har om det behöver fungera på avverkning och vad de anser om Sandéns avverkning inkl vedförsäljning.
 • Fråga hur de gallrar i tallkärr/mossar!
 • Gallrar de i 90-årig stormkänslig skog?
 • Hoppar de över viktig gallring?
 • Låter de virke ligga kvar i området.
 • Anmäls allt virket? (Ektimmertraven)
 • Gör de luftmätsedlar?
 • Har de prislistor i skördaren som bara har 100 kr/m på allt?
 • Kan maskinföraren sin dator?
 • Kan han kalibrera sin maskin?
 • Är personalen certifierad?
 • Görs tilläggskontrakt när volymen ökar 5 ggr?
se även följande som kan skrivas ut som underlag för frågor! Från inlägg 127f
http://virkesakuten.blogg.se/2011/july/127f-vida-problem.html

Du kan säkert hitta fler åtgärder för skogsägarnas och Vidas bästa.

233 Vida problem....

Vilken inställning har Vida till reklamationer?

De telefonsamtal och tips jag får så finns allt för mycket ouppklarat efter dem.
 • Tystnad från Vidas sida är vanligt.
 • Nytt når mig från flera håll även i trakten.
 • Lär sig inte Vida?

En skogsägare har från högsta ledning fått svar att 7% ”svinn” på avverkning får tålas och upp till 10% under vinterförhållanden.
På avverkning ligger flera ”skördarehögar” helt orörda.

Hos Sandén är en basvägs virke i huvudsak okört.

Gör Vida som flygbolaget Ryanair, där ca 60% av besluten från ARN nonchaleras. SAS hade följt besluten till 100%, men Ryanair svarade i TV att det var dumt av SAS.

Vad kan man lära sig av hur skogsbolag sköter reklamationer?