virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Stötta goda krafter....

Uppfinnare är en grupp som trots epokgörande nykonstruktioner för ofta får en blygsam ersättning.

Uppfinnare som ser möjligheter till lösning på nytt sätt, blir entusiastiska. Detta utnyttjar finansiärer och tillverkare på sätt som liknar "blodiglar" eller ännu värre när någon part tidigt köper upp det för att lägga ner det. Det sista vill man inte tro på, men har hänt många gånger.

Vanligt är att de när idén "tagit form" inte får något alls, utan får ge sig i en dyr process med en stark part som stulit idén. Många tappade sugar har uppstått när uppfinnare ser att motkrafter och konkurrenter blockerar.  Varför fortsätter detta i en demokratisk värld? Varför uppmuntras inte goda idéer med följd att välståndet kan växa?

 Varför tillåts avundsjuka och orättvisor blockera? Vad känner du igen av detta?

Taggar: Fiberdrive, Malwa;

2 En bättre värld, men hur?

Analytiker säger: Manipulerad situation med list, makt och bedrägeri ger vissa företag en överhand. Få i omgivningen regerar i tid. Inte ens med att sluta köpa.

Korruption lönar sig, så länge det styrs av de som är i spetsen på "pyramidspelet". Håller inte detta på att krackelera, när vi ser oroshärdar i mellanöstern, Afrika och Asien? Folkvandring och oro blir följden.

Genomförandet av matrisfub/fuskfub är ett tydligt exempel i vårt land där maktpersoner genomförde en bedräglig handling, där inte många nog kunniga personer agerade tillräckligt. Kontrollmyndigheten Skogsstyrelsen "vek ner sig" fullständigt, trots att de har uppgiften att var kontrollmyndighet, så mätningslagen följs.

Taggar: Matrisfub, Skogsstyrelsen, fuskfub;

En bättre värld?

Läste ni nyligen i Land Lantbruk om att LRF uppmanar till anmälan från visselblåsare, när misshälligheter bevittnas.

  Tänk om detta kunde bli något effektivt och utbrett, för att återskapa bättre moral och jobb på bred front. Det finns alldeles för mycket översitteri i olika miljöer.

Det stjäls mer än radergummi från jobben.

Det skapas favörer genom tjänster och gentjänster med följd att det uppstår hållhakar mellan ledande personer i företag. Till slut kan ingen göra något. Korruption har uppstått.

Företag har många gånger svarat att vi lägger inte synpunkter på om andra företag använder bedrägliga metoder (Mellanskog). Underförstått tänker de att de får gentjänst från de andra, så de inte heller lägger sig i vad vi gör. När det då blivit som nu i skogen, att Sveriges mätningsregler skapas på en helägd organisation med företagare (SDC). Virket mäts av organisation (VMF) som till minst 90% består av personer från företagskorridorer eller anställda.

Varför hörs då inte anmälningar så det "visslar" om det, när det är på detta viset? Varför.......

Taggar: Mellanskog, SDC;