virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Skönmålning?

ATL har högst på en sida en artikel om att Södra kompenserar entreprenörer för stillestånd, nattkörning och ger förskott.

Men inte en bokstav om krav på avtalsförändring till det sämre för entreprenören. (Precisera gärna det som krävts från Södra. Uppfattas som ett steg framåt och två bakåt eftersom kraven bildar grund för framtid.)

Detta är en skönmålning av storföretagen som tidningar gör för att inte stöta sig med dem och för att få fler artiklar som är utstuderad lobbyism åt företagen.

Taggar: Södra;

Lika ansvar, så inte vissa blir lik....

I vårt samhälle måste ansvar delas på lika villkor. Här kan du säkert medge att så inte är fallet.

 Skogsstyrelsen framförde starka krav på att skogsmaskiner inte fick arbeta i skogen p.g.a. brandrisk.

Samtidigt har tågen begärts gå som inget hänt, med följd att de vid bromsningar sprutar eld och orsakat hundratalet bränder bara i år. Dessutom ett gammalt problem som inte åtgärdats med sköldar etc.

Det är tydligen för enkelt att begära att en enskild yrkesgrupp med småföretag ska stå i månader. Samtidigt får inte statens järnvägar lika starka krav på sig att göra något åt sin erkänt farliga verksamhet.

Det är inte likhet inför samma problem. (Detta är inte enda förhållandet.)

En liten grupp blir ”totalt överkörda” i vårt samhälle!

Taggar: Skogsstyrelsen;

Vilka blir kvar i skogen?

De osunda angreppen mot entreprenörer som efter långa ofrivilliga stillestånd fått ekonomi och psyke sargat kommer att få konsekvenser. Det görs dessutom med utpressningsmetod från skogsföretag för att  tvinga dem till att acceptera nya sämre villkor för att få nödvändig kompensation från dem. Dessutom i ett läge där bolagen tjänat pengar nästan utan like.

Det är dags att entreprenörerna söker sig till en annan kund där man blir uppskattad som leverantör. (Även om det innebär problem för skogsägare.)

Varför inser inte bolag (inkl Södra) att småföretagare och förare från skogen är uppskattade överallt annars. Oftast går de till den gula entreprenadsidan och blir grävare, där finns stora möjligheter. Jag har fått flera samtal från förare som på detta sätt bytt bransch. Det har mestadels varit de utvecklande resurserna bland entreprenörerna som tagit detta steg.

Taggar: Södra;