virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Hur skulle du göra?

Skulle ni välja en taxi med förare som är kända för buskörning, olaglig körning, struntar i körtider, kan inte staden, ljuger, vill själv bestämma när du ska betala, du får inte se kostnaden på taxametern, du får kritik för att du inte kan visa vägen, du får ta hand punkteringen som uppstår etc.

Du undrar nog vilken parallell bransch jag syftar på. Det får du senare veta  här.

2 Biometria

ATL hade nyss artikel om nya mätningsorganisationen Biometria. ATL låter ledningen där framföra ”lugnande besked” om att det nya är riktigare än de gamla helt köparstyrda organisationerna VMF och SDC. Desäger;

”Biometria har samma ägare, det vill säga både köpare och säljare, som de gamla föreningarna. Skogsägarföreningarna och Sveaskog är på säljarsidan.” (Jag ber er studera styrelsen för att se vilka som inte kommer från bolagskorridorer. Meddela här!)

För att visa ”pondus” lyfter ledningen fram följande;

De är starka parter som inte ger bort något gratis, säger Peter Eklund som tidigare var vd för sågverket Bergkvist-Insjön i Dalarna. Peter Eklund har jag sett agera mot skogsägare som Bergkvist/Weda bedragit (erkänt) i ca 1.5 dagar. Inte något viktigt löfte är uppfyllt ännu.

Ordf. i Biometria Mats Sandgren införde matrisfub/fuskfub genom Södra, som orsakat åtskilliga miljarder i förlust för skogsägare och entreprenörer.

Hoppar virkesmätningen ur askan in i elden?

Taggar: Mats Sandgren, Peter Eklund, SDC, Södra, VMF, Weda;

1 C Swedbank

Fortsättning på förra inlägget om Swedbanks native- annons.

Swedbanksartikeln/annonsen ger för många råd som är lika lite påverkande som den mamman ger till grabben som får använda familjens bil till ungdomsfesten: ”Kör försiktigt!”

Dock finns det i annonsen några råd som du kan använda, om du har kunskap/insikt.

Men tre ggr skriver Swedbank om sina experter på skog. Totalt är de 207 st.

Definition på expertnivå anses vara: ”Uppnår man expert-nivå inom "sitt område" kan man bli lärare/handledare/utbildare för andra personer, föreläsare eller "expert-skribent", dvs skriva böcker, artiklar mm om sitt kunskapsområde och/eller ge tips till allmänheten i olika massmediala kanaler, som t.ex Radio och TV.”

Inte en varning hittas i annonsen om hur motparten/köparna använder måttenheter, otydligheter, betalningsmetoder etc.

 Swedbank uppmanar er till att ha roligt vid genomförandet av virkesaffären (lycka till). Vi tror inte det blir så roligt för vissa skogsägare efteråt.

Testa experterna på följande;

Hur testar de köpares lämnade prisförslag?

Kan de värdera hela avverkningens mängd av olika sortiment för att veta om massavedsköparen eller kubbköparen är gynnsammast.

Kan de tolka ut om köparen använder matrisfub/fuskfub?

Vet de rimligt dagens virkespriser? Vad syftar de på? (Är det tidningen Skogen?)

Vad kan de om olika gallringsmaskiner? Lönsamhet vid olika gallringsmetoder. Hur värderar de kostnad, netto, gallringsnytta, stormfällning, slutresultat vid slutavverkning etc.?

Kan de värdet av produktionsuppgifter, apteringsfil, kalibrering, stamfiler, driftsrapport mm?

Taggar: ATA, Bergs Timber, Derome, Holmen, JGA, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;