virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

91 Tidningen Skogen

Det verkar inte var något slut på tidningen Skogens felbedömningar.

I marsnumret visar jämförpriserna en höjning för Storas pris för normalbestånd, en höjning på 8 kr/m3. Detta förklarar ansvarige för virkesmarknad Lars Åkerman (se första bilagan) att det beror på att medelpriset på timret har stigit, när massavedspriset höjdes 25 kr/m3. (Lars tycks försöka säga att om massavedspriset höjs så tjänar skogsägaren pengarna på timret.) Detta är åtminstone principiellt fel, eftersom det beror på det 25 kr högre massavedspriset som höjt massavedsvolymens pris och att det timmer som nu inte överstiger270 kr nu får ett merpris som massaved (kanske förklaras i bild 2). Följaktligen är det prishöjningen på massaveden som lyft priset på avverkningen. Mervärdet i avverkningen beror ju inte på att timmerdelen blivit värdefullare (Ska det vara noga så har timmervärdet i stället blivit mindre i avverkningen genom att timret nu ger en mindre volym.)

Åtminstone vet massavedsköparna att om de höjer massavedspriset så får de mer massaved och den blir dyrare. Givetvis blir timmerköparna utan det klena timret (de får en mindre hög) och deras timmer blir inte lika billigt per m3, eftersom de får större andel av det dyrare timret. Att feltolka detta gör att skogsägare kan dra fel slutsatser och köpare likaså. (Nu tror jag inte köparna skulle tänka fel, då skulle det gå åt Skogen.)

 
 
Taggar: STORA, Tidningen Skogen;

Genomskåda luftslotten!

SVT1 hade i torsdags kväll ytterligare ett program i serien vart är vår demokrati i landet på väg.

Bra belysning gjordes där på hur retorik och populism används för att ta initiativ i diskussion. Med ett uns av fakta växlas i stället fokus till nervärdering av motståndare. (Inte ens bilhandlare gjorde så mot varandra för 30 år sedan.) Saklighet, bevisning, långsiktighet, grundlighet är inte viktigast längre. 

En del av detta känner ni igen från Lars Idermarks yttrande, när han drog upp vad han skulle sätta i gång med genast på Södra. Många undrar när han ska börja prestera det han påstod.

I dag byggs lyftslott över små frön som dör i "skuggan".

Siljans vd Mats Sigvant påstod t.o.m. utan någon sanning, att Siljans matrisfub är marknadens ärligaste betalningsmetodik. Det framstår som ett av de mest felaktiga yttrandena från sågverkssidan. Ingen på Siljan har sen vågat skicka begärd prislista för dagen. Om ni har ny timmerlista så sänd hit den.

Skogsbranschens påstående om att göra det bästa för skogsägare, samtidigt som de förnekar uppenbara gjorda fel och som Södra kräver sekretess vid synnerligen dålig uppgörelse.

Med ljug kan vissa ta sig framåt en tid, men det är svårt att komma tillbaka. Inte minst när man står utan virke i tjällossning och blötperioder.
 
Taggar: ATA, Derome, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

90 Tidningen Skogen...

Även i år hör man om tidningen Skogens försök att sälja in sig hos nya prenumeranter.

Skogen tycks inte fatta att de som slutat prenumerera på Skogen är missbelåtna. Men sådant medger inte telefonförsäljarna. Många läsare av Skogen är besvikna på belysning av det som i skogen har brister. Företag som har osund affärsmetod får synnerligen svag bevakning av tidningen Skogen.

Skogens bristfälliga analyser drar ner Skogens anseende. Några artiklar om virkesmätning och avverkning är riktiga bottennapp. Jag har påpekat, men Skogen kommer ju först en månad senare med en diskret rättelse på felaktigheter. Det är som att kasta in jästen efter degen i ugnen.

Försäljarna av prenumerationer använder typisk aggressiv retorik för telefonsförsäljare. Ex. skogsägare som är kritiska till Skogen påstås då vara den ende som kritiserar skogen. (Det är som taget ur skolboken för försäljare, men samtidigt bevis på yttrande som sänker Skogen, när sådana försäljare valts.)

Behöver jag nämna Skogens totala okunnighet om matrisfubbens brister?

Taggar: Matrisfub, Tidningen Skogen;