virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

16 VMF ändras...

Planerna att införa en ny klassning på massaved behöver bevakas av alla, även dig.

Sannolikt blir kvaliteterna baserade på genomsnittsvärde. Notera då att köpare av massaved länge har tillämpat metoder som gynnar dem själva. Ex. lägger bolagen vrak i traven, om vraktypen inte orsakar stopp i processen. Likaså apteras massaved till klenare diameter än vad som skogsägare får leverera. Denna ved är användbar om än med viss marginell merkostnad, men det höjer "medelvraket" i allo ved och då får de gratisråvara med helt OK kvalitet.

Med dessa exempel och en del andra, det gör att vrakandelen ökar och resultatet blir att det slår mest fel mot de förare som sortera väl och allra mest mot de skogsägare som kan sortera helt riktigt.

Denna sorts "doping" har vi sett nästan varje gång något nytt vid virkesmätning införts.

Taggar: Holmen, SCA, SDC, Skogsstyrelsen, Södra, VMF;

899 Södra behöver förbättras

Skogsägare drar på munnen över Södras "religiösa" ton på sina årsmöten. Inbördes beundran och förträfflighet värre än ord lånade från sagan "Kejsaren nya kläder".

"Ändamålet helgar medlen". Hjälp bara Södra med virke när det är kris (hört sen decennier).

Endast sången fattas, annars är det som "Maranatamöten". Glorifiera ledare. Fräls andra. Frälsta förkunnar. (Att det är mycket av Mammons lov uppmärksammas inte.)

Självrannsakan märks inte väl.

Om inte mötena varit tämligen slutna hade nog rikspolitiker ingripit som de gjort mot religiösa friskolor och muslimska böneutrop.

Taggar: Södra;

592 Vidaproblem....

Maktpersoner använder sin egen agenda och agerar för att få dominera oavsett de verkliga förutsättningarna. Jag tänker på bl.a. Santhe Dahl som uppenbart ogillade att Vida här och på andra ställen exponerades efter avslöjande om de många osunda förhållandena hos den gamle bedragne skogsägaren Sandén.

I telefonsamtal uttryckte han att han vill göra upp. Tonen var trots ärendets innehåll och Vidas ofördelaktiga situation mycket auktoritär. Sandén var just då hos mig och hörde samtalet, vilket störde S Dahl.

Det blev senare ett möte i Sandéns kök. Fel på fel blev nödvändiga att erkännas omkring dålig maskin och felgjort arbete etc. Det gick ca 1.5 timmar. När vi kom till de dyra felen blev Santhe störd. Han blev som ett barn som inte får leka med de leksaker han tänkt sig. När det begärdes inlevelse i osunda prisutspel mm, som han kände som svåra att erkänna, då ville han inte "leka" längre. Santhe  reagerade som en katt som fräser, när den drar sig tillbaka, när den måste ge sig.

När han ett kort ögonblick kom tillbaka från en runda på gården och yttrade i affekt i ytterdörren, då liknade det barnet som i sista momentet skriker "jag skall aldrig leka med er igen".

Taggar: Vida;