virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Länsföräkringar o Folksam igen...

Länsförsäkringar och Folksam har minst halvdussinet gamla försäkringsärenden från Gudrun som ännu inte är avklarade. Gemensamt är att försäkringsbolagen i ärendena inte vill betala den ersättning som gjorts vid tidigare regleringar av felaktiga försäkringsersättningar.

 • Båda bolagen svarar inte konkret på frågor utan ”hoppar från vägens mitt undan till olika vägdike”.
 • Sedvanlig fördröjning med svar förekommer. En kvinna som arbetar på lasarett har många ”medsystrar” som följer ärendet och diskuterar på kafferaster.

Det undras om försäkringsbolagen inte kan använda plus och minus och multiplikationstabellen. Beräkning som kan göras på fickräknare görs nämligen inte.

Är det så att kan inte beräkning göras i företagets beräkningssystem så flyr försäkringsbolagen från att engagera sig i siffermaterial?

 • Onekligen har många skogsägare fått erfara att det är långt mellan försäkringsmäklarnas rikliga löften till försäkringsbolagens verkliga utbetalningar. Jag vill personligen varna för den utbredda opersonliga behandling som försäkringsbolag bemöter skogsägare (som juridiskt betraktas som företagare) på sätt som kräver alltmer juridisk kunskap och resurs för att hävda sin rätt.

Bolagen ”kör innekurvan” med risk att krocka, men de anser sig tåla smällen och ser det som tillåtet i affär. Försäkringsbolagen använder förhalning, uttröttning, hot och översitteri.

Jag läste i Råd o Rön hur företag arbetar med ”kluven tunga” så länge det går. T.o.m. Allmänna reklamations nämnden nonchaleras av företag.

Detta sagt i all välmening till er skogsägare och även försäkringstagare.

Skogens "jämförpriser".

Tidningen Skogen presenterar åter sina ”jämförpriser” på vissa virkesköpare.
Notera:
 • Många köpare är inte med på listan. Varför?
 • Många fler köpare har nu i större omfattning lagt sig på en lägre nivå, som inte är positiv i denna låga jämförelsenivå. En del köpare har låg baslista och arbetar med stora premier, som då framstår som goda för att ”landa” en affär.
 • Skogen har i sin beräkning med ett apteringstillägg (beskrivs som längdutfall). Detta är ett tillägg för att kompensera förlusterna för fördelningsaptering. Skogen använder detta tillägg felaktigt eftersom det ibland inte ens ger något tillägg på avverkningsnettot.
 • Skogen tar inte hänsyn till matrisfub/fuskfubsförluster som nästan alltid ligger på 5 – 30 kr/m3fub
 • Inget skrivs heller om praktiska svårigheter i listorna.
 • Skogen har inte ens med numret på listan vilket innebär att tidpunkt för jämförelsen kan vara felaktig redan vid läsning av tidningen.
 • Likaså är i beräkningen ingående sortiment okända. (Viktigt om köparen har flera klensortiment.)

Detta kan göra att priset ofta är 10 – 40 kr för högt i redovisningen.
Därför varnas åter för alltför godtrogen tolkning av dessa prisuppgifter, som dessutom alltid saknar premier, som kan vara 40- 125 kr/m3.

150 Vida problem....

Lite anspråkslöst markerar vi 150 "mera koncentrerade" inlägg omkring Vidas många fel hos skogsägaren.

Ofta kommer besked från skogsägare i här bygden att inköpare på Vida svarar att de vet inget om felen hos vår skogsägare.!?
Om följdfråga ställs till inköpare om ex. återväxt i mossmark får röjas ner eller gallring får göras i 80-95-årig skog så kommer svaret blixtsnabbt, "jag kan inget om det du frågar, fråga andra".
Jag har själv fått liknande svar från flera på Vida. I mina ögon är det uppenbart att det är någon "generalorder" från ledning i Vida som "anbefallt denna attityd".
 • Varför går inköpare som sitter nära problemen på flera sätt med på att visa denna attityd omkring fel som är så tydliga och som flera personer på Vida tagit avstånd ifrån?

Hittills har inköparnas slappa inlevelse resulterat i samtal i bygden och uppenbart har skogsägare gjort avståndstagande från affärer med Vida.

Denna bild av händelseförloppet i bygden beskrivs för att till er kunna fråga:
 • Hur har ni bemötts om ni ställt frågor till personal på Vida.
 • Hur berörs ni känslomässigt av Vidas tystnad och falska avståndstagande?
 • Är Vidas markering, av makt omkring hur Vida vill utföra arbete för egen vinning trots uppenbar vetskap om skogsägares annorlunda önskan och skogsliga bästa, försvarbar?
(Som bevis för vad som kan ske är Holmens avverkningsuppdrag hos en skogsägare där timmermängden halverades mot normal kalkyl. Vid fråga svarade Holmentjänsteman "vi behövde granmassaved".)
Svara gärna med mejl till lennart.bertilsson.u med tillägget @gmail.com