virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Nya möjligheter väntas!

Vill du under nästa år agera för ändring av det du är besjälad av bland detta?

Att prislistor får högre relevant grundnivå som speglar köparnas pris de konkurrerar med.

Att prislistor inte innehåller dolda prissänkande konsekvenser.

Att matrisfub försvinner.

Att alla prislistor blir varudeklarerade som texten på lingonsylten.

Att oreglerade misstag i skogen (gärna överallt) klaras upp korrekt.

Mindre men konkurrenskraftiga mellanstora maskiner fortsätter göra framsteg i skogsbruket. Eftersom de ger mer träd i beståndet som växer bra och marken mindre packad.

Lämpliga marker sköts med kontinuitetsskogsbruk.

Att Södras olönsamma sågverksrörelse (stundtals miljardförluster) överlämnas till folk som kan sköta den.

Att Södra följer stadgar, värdegrund, likabehandlingsprincip och Uppförandekod.

Att retorik, egensinniga taktiska utspel minskar, pressen förmedlar fakta när det hävdas etc.

Moral, etik, solidaritet, mer rättvisa, sanning, ärlighet etc. får nödvändig plats i samhället.

I tidigare avsnitt på Virkesakuten hittas underlag för allt nämnt här ovan. När ni gemensamt lyckas blir det väl ett gott nytt år?

B Har du tänkt på....

Se till att du läst förra inlägget före detta avsnitt.

På nyss beskrivet sätt har uppemot halva landets virkesköpare bedragit skogsägare sen 2006. Ex. Södra begärde ganska snart medellängd på ca 49 dm på leveransvirket vilket var 5 dm mer än medellängden på referensvirket för matristalen. Detta gjordes för att "minska förlusten" på dålig sågverksamhet. Men när jag fick SLU att testa matrisfub och SLU ville ha virke för test 2008, då letar Södra upp stockar som bara var 43 dm i medellängd.!!!!????? Kortare än underlaget för matrisfubben.

Är bedrägeri lämplig benämning för detta?

Nu borde skogsägare resa sig mangrant. Men "tystnadskulltur" märks. Köparna visar mestadels tuff attityd mot kunniga skogsägare (eller erbjuder 10 kr/m3 i sk. extra premie vid virkesköp). Detta har delvis tystat problemet i tio år. Under tiden har "förfallet" eskalerat.

Skogsägare vill inte bli "klassade" som besvärliga. Det är beteende som liknar oviljan att vittna vid "kinkiga" brott. Motparten har konsoliderat sin makt.

Rimligen är det nu nödvändigt att hela samhället/skogsägarkåren visar solidaritet och vilja att stoppa oegentligheterna.

Kan du tillräckligt? Se http://virkesakuten.blogg.se/category/matrisfubfuskfub-grunder.html

Gör du tillräckigt?

Taggar: Derome, Matrisfub, SCA, SLU, STORA, SYDVED, Siljan, Skogsstyrelsen, Södra, Vida, Weda;

A. Har du tänkt på....

TV berörde i ett program hur intressegrupper använder retorik, rykten och teknik för att nå egna gynnsamma positioner. Dynamit var ju tänkt som ett medel att spränga för goda ändamål. Att det även används för andra ändamål vet både du och jag. Att använda en teknik på onda sätt är egentligen omöjligt att motverka. Men moral och respekt för vad konsekvenser blir vid fel användning borde stoppa kloka människor från att skada andra. Du kan själv fundera på skadlig användning mot medmänniskor......

Aktivitet, klokskap och god kunskap på fler plan behövs för att fel användning ska motarbetas och framför allt inte löna sig.

Matrisfub/fuskfub är en metod som användes för att i stora drag räkna om avverkad m3to-volym till ungefärlig volym trä i en stock. Snart kom tanken, att metoden kan genom erfarenhet på stor mängd virke kunna få fram medelvärde för omräkning för resp. längd och grovlek även användas för enkel volymuppskattning för sortiment i mätningsliknande form. Men observera, endast om förutsättningarna är likvärdiga.

Uppenbart kom köparsidan på att om vi begär längre virke än vid den tidpunkt då normerna/matristalen togs fram kommer detta längre virke att apteras även i klart större avsmalning, men omräknas med tidigare låga omräkningstal. En vinst jämförbar med halva till hela skotningskostnaden på slutavverkning kunde köpare kalkylera med.

Hur kunde detta ske? Vad gjordes mot dessa felaktigheter?

Taggar: Derome, Matrisfub, SCA, SLU, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;