virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

SYDVEDsavverkning...

- Inköpare agerar för ofta med beteende som kan resultera i lägre pris i storleksordningen 100 kr/m3. Ändå visar de en attityd som om de vore er "viktigaste advokat" i virkesaffären.
- Begär allt som är utfästelser nerskrivet och tydligt uttryckt. Va inte blyga. Ni är inte den förste som begär detta och de bör ha sådant redan nerskrivet och kan lämna ut eller möjligen bara kopiera och lämna ut.
Skogsägare har efteråt stått hjälplösa när de hävdar vad de ex. lovats i sortimentsväg och ett annat sortiment är inkommet i avverkningen. 
- Inte ovanligt att svaret blir: "Vi måste ta fram det vi kan sälja!"

- Dessa friheter tar de sig retroaktivt!

377 F Södra behöver förbättras .....

Ovanstående beskrivna beteende på Södra som förefaller nonchalanta, de är nära varandra geografiskt och har samma regionledning.
- Denna ledningsperson är rekryterad utanför skogsmiljön, vilket har visat sig också vara ett problem.
- Allt för ofta kommer enligt besked från skogsägare kommentaren från regionchefen att "Detta behärskar jag inte eftersom jag inte är skogsutbildad".
- Det är uppenbart risker med att "friska upp blodet" i gamla skogsföretag (75 åriga).

- Det gör vägen fri för order från huvudkontorets personal, där ärende "diskas av" med de begränsningar problem på avstånd orsakar. Koloss på lerfötter är ett gammalt uttryckssätt för detta.

 

Är det inte så noga längre på Södra?

Fiberdrive och Valmet

http://www.komatsuforest.se/default.aspx?newsid=105888&id=10843
Denna länken leder till text som inte är den samma som skrivits i Komatsus egen tidning Just Forest.
- Inte oväntat är kritiken från SCA omkring det lilla kombinerade aggregatet borta. 
- Även Sveaskogs omfattande synpunkter, som även är kritiska är borttagna.
- Dylikt är inte unikt men ändå ett observandum och gör att nya läsare får en ensidig bild, som måste kontrolleras genom breda kontakter.

- Drivaregruppen har försökt att framstå som tämligen dold grupp. Om Komatsu valt att presentera den ändå för att få egen PR återstå att se. (Det finns maskinkännare som undvikit att nämna gruppens existens.)