virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

276 Vida problem

Flera har efterlyst traktdirektivet till skördare, skotare, röjare . Kartan såg ni i 
http://virkesakuten.blogg.se/2012/february/245-vida-problem.html

Titta! Men inte syns det på kartan vad som skall gallras!!!!!

Traktdirektivet kommer här, obs som två bilder.

Hur mycket skall åtgärdas?

Avverkningstrubbel...

Telefonsamtal har efterlyst mer från problemfallet som granskades, man vill lära mer. (De tycker Vidas över 90 ”fel” också varit lärorika varningar.)

Låg prestationsnivå konstaterades: När detta sker på hösten 2005 och framåt då det var överkapacitet är ”timtjuvar” på detta sätt ”syndig verksamhet”. 

Samme inköparen försökte på samma avverkning försvara dålig redovisning och registrering, med att skördare och skotare gick 7 dagar i veckan månaderna ömse sidor om jul 2005 med stor stress och press.!!!! 

Felaktiga besked om netto: Lovade skogsägaren för stort förskott troligen för att inköparen skulle få god PR och mer avverkning.
Normalt utbetalas förskott på 50-75% av väntat netto. Virkesinköparen krävde ca 30% tillbaka efteråt.!!!!!

Inköpare lämnade oriktiga uppgifter i tingsrätt om avverkningsförhållanden för att bortförklara höga kostnader. Jag syftar på terräng och klimatförhållanden.
- Lär av ovanstående som kan ”dyka upp” oväntat vid tingsförhandling. Överrumplad advokat får svårigheter vid sådant, trots att det egentligen är en grad av mened.

129 Södra behöver förbättras

Enligt avtalslagen är det avtalsbrott när någon part, speciellt den starkaste parten, gör
något där "denne har insikt om omständigheten (dvs är i ond tro)
och det strider mot tro och heder".

En Södra-skogsägaren framförde att avverkningen skulle genomföras på speciellt sätt i bl.a. ett avseende. Detta nonchalerade Södra och "gled undan" med svepskäl och "körde över"medlemmen.
Efteråt bevisades att fel motsvarande ca 25 kr/m3 orsakats av Södra och detta trots stort kunnande i Södra. (T.o.m. större än medlemmens kunnande.)


Är inte detta avtalsbrott Södra gjort?


Södra visste att det skulle bli förlust för medlemmen, ändå gjorde Södra inte enligt framfört krav i avtalet.
Nu står inte Södra för sitt avtalsbrott och definitivt inte för sitt stora uppenbara fel.
Södra handlar väl enligt begreppet OND TRO/AVSIKT?


Hur bör medlemmen agera? (
Det handlar om ca 5.000 kr.)