virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

189 Södra behöver förbättras

En del märkliga saker händer på Södra ex. Finnvedens verksamhetsområde.
Enligt SBO blad så skrivs att talltimmer och sparrtimmer mäts stockvis. Notera att detta innebär att det är volymbestämning enligt matrisfub/fuskfub. D.v.s. uppräkning efter gamla omräkningstal från annan virkeskultur. Ex. virke 43 dm och längre är ca avsmalning 8 mm/m. Tar ni långa bitar i större avsmalning så får ni inte betalt för hela volymen.
Gör ni samma längder i sparrar/klentimmer från rot bör ni inte ha avsmalning över 6 mm/m om ni vill ha betalt för hela biten.

Sågverkens mätmetod beror på att mätutrustning mätt så dåligt, att de inte får fortsätta att mäta i "nästan äkta sektionsmätt m3fub". Eller att externa köpare vägrar att skaffa utrustning för korrekt m3fubmätning.
Många andra område på Södra har samma simpla förhållande.
Både Södra och externa köpare tjänar volym/pengar på skogsägarnas bekostnad genom att volymberäkna med fuskfub.
Detta vill personal på området inte tala om. Samma inställning har förtroenderåd.
Hur vill ni ha det?

336B Vida problem

Inlägget om det farliga med skiljenämnd, som Vida använder, har orsakat följande uppmaning till mig att åter trycka på att ni betalar rättsskyddsförsäkring till dryga kostnader, utan att ni har någon nytta av det, vid kanske de viktigaste affärerna ni gör under många år.
Skulle ni på samma sätt acceptera att ni inte får besöka matkontroller eller ens placera folk utefter Vasaloppet, som förser er med tilltugg, under hela "resan"?
Ni måste alltså klara er själva mot elitåkare som har tredubbel bemanning och specialdryck!
Skulle ni anmäla er till Vasaloppet under dessa förutsättningar?

Vilken rättssäkerhet vill ni ha det när ni säljer skog?


Hur bör ett ömsesidigt kontrakt vara utformat?

188 Södra behöver förbättras

I fredags gick tiden ut för personal på Södra att svara på flera ställda frågor omkring det nya stampriset. Ingen svarade, trots att frågorna borde varit lätta att svara på. Nästan dagligen talas om stampris av denna personal på region väst.

Det borde vara hög tid att begära att Södra varudeklarerar sina stampriser!
På informationskväll om Södras verksamhet säger skogsägare att han inte hörde något om stampris.
Region väst har över 20% av avverkningarna som stampris och måste kunna detta "jippo".

Vill ni inte betala halv till hel skotningskostnad extra för denna nymodighet, som lagts fel i pris, så reagera.
Dessutom kommer ni att få ett allt sämre arbete gjort på ert virke med denna "baklängesräkning" som Södra gör och konsekvenser av detta.

Även förtroendemän har fått samma frågor och inte svarat. Denna grupps ointresse för nytt som blivit fel, det gör Södras verksamhet till en "skyddad verkstad".

Fortsätter tystnaden lär följden bli att andra regioner säger att metoden är lanserad på region väst en längre tid och inga kritiska invändningar från skogsägare har kommit.Felen blir följaktligen inte rättade. 
Så har det gått med matrisfubben/fuskfubben också.