virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

40 Södra behöver förbättras...

På Elmia framförde flera sin besvikelse över att Södra gjort bara en kvalitetsklass av gran och sen mäta stockarna på bil/tåg i bara två prisnivåer beroende på längd.

  • ”Det är en spark i magen” för de som skött skogen och vet värdet av formstabilt virke. Detta har yttrats.
  • Troligen kommer Södras utspel att skrämma en del skogsägare och locka till sig en del skogsägare med dålig skog.
  • I varje fall vet många hur värdelöst frodvuxet är om det kommer på fel plats. Det kan innebära att en brädfodrad väg behöver bytas 10 -15 år tidigare p.g.a. att dessa frodvuxna bräder ruttnar mer och före de bättre vuxna.

Jag fick tillfälle att se detta vid kontroll på grannens övre del på gavel, där panel från 1970 plockats ner. De tätvuxna hade nästan ingen röta i nedre del av brädan. Däremot de som hade årsringar runt 3 mm och mer hade röta 1 – 3 dm upp och var mycket mer spruckna i hela utsidan.

39b Södra måste förbättras....

Senaste inlägget om Södra har engagerat flera till kommentarer.

 

En skriver: ”Med den dåliga mätning som ibland uppkommer så är de vansinne med skördarmätning. Fungerar under ständig kontroll bara under testmiljö och forskning. Verkligheten är en annan Finns ingen avv/prodledare som idag har skuggan av en chans att kolla så alla skördarförare gör sitt jobb med ständig kalibrering OCH att fel blir tillrättade .Blir det fel så måste  man stanna direkt och lägga kanske mycket långt tid på att rätta till. Kostar mycket för entrep att inte producera.”

 

Min kommentar till ovanstående: Det är bekräftat att många maskiner är dåliga. Har ni läst mej länge så har ni också sett detta skrivet tidigare. Om skördarmätning skulle införas på alla maskiner skulle våldsamma upptäckter göras där det körs med fel prislistor och inställningar. Men OK skördarmätning skulle avslöja de bolag och maskiner som ljuger mot sina skogsägare. Detta avslöjande skulle öka virkesvärdet eftersom inte träden optimeras. Resultatet skulle bli utrymme för justare betalning. Vi är väl många som vill detta.

 

Jag vet problem som kommer att uppstå vid skördarmätning men vi måste avlägsna oss från:

1 Slarv i skogen där stockarna tillverkas.

2 De mer än miljardförluster som dolt stulits från skogsägare och entreprenörer.

3 Nyligen fick en entreprenör erfara att det skulle bli ytterligare 5%. Om ”Observer” fick 5% ökad ersättning (ex. 125 kr x 5% = 6 kr/m3) skulle bara det kompensera för kontroll etc.

4 Den kontroll som måste till blir i stället för den kontroll som görs på dagens virkesmätning.

Det blir något mer än den nästan obefintliga kontroll som arbetsledning gör (se beskrivning av Vida).

 

Vill ni ha kvar dagens falska förhållanden omkring aptering och mätning.

Är ni beredda att ”sätta ner foten” och förändra innan ”skogssidan” helt blir beroende av SDC, som är inköpsbolagens datacentral. Därtill bara virkesköpares avverkningsorganisation att be om rådgivning och avverkningshjälp hos. Där entreprenörerna är tvingade till tystnad omkring fel, som på Södra.

Hur vill ni ha det?

39 Södra behöver förbättras..

Sen jag skrev senaste inlägg här om Södra, har läsare hört av sig.
Det finns ytterligare ”signaler” om att Södras ambition att införa skördarmätning är något som gärna får ta ganska lång tid.
Yttrandet i Skogsland 20 maj förefaller vara fällt ”inför hot om galgen”.
Berätta vad ni hört i frågan!