virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Okunnighet avslöjad!

          Nu börjar flera företag upptäcka att den bristfälliga metoden att betala timmer i m3 fub med konstanta omräkningstal är felaktigt. Flera har ringt mej och bett om hjälp.
  Alltfler skogstjänstemän ber om förklaring omkring problemen med fub-prisbetalningen.

Att det varit en kupp från de företag med Södra i spetsen som gick ut med detta framstår allt tydligare.

   Företag har sagt på samlingar med sin personal att det är inte en siffra rätt i det Lennart Bertilsson framför. Senare har de i smågrupper uttryckt annat.

   Många skogsbrukare har försökt att få förklaringar omkring metoden men köparna svarar inte trots månader av påminnelser. Ni behöver alla hjälpa till med fler frågor som signalerar att ni vill veta vad som pågår. Ring eller mejla dem. Det gäller er virkeslikvid.

 För att få vissa fördelar med betalning i nuvarande m3fub har företagen helt förbisett att;
1 Ingen skördaredator kan aptera med dessa konstanta omräkningstal.
2 Omräkningstalen är gamla.
3 Skördaredatorerna beräknar helt felaktigt i ca 90% av fallen till skogsbrukarens nackdel.
4 Förluster på vissa sortiment på ca 30 kr/m3fub och det kan lätt hittas stockar där förlusten är långt över 50 kr/m3fub. 

  Vad blir nu följden? Det signaleras att ny fastmåttsbetalning ska komma inom ett år.
Eftersom det finns betydande problem med riktig betalning i m3fub (som kubb) kommer antagligen försök att göras där det införs korrigering/bestraffning för olika avsmalningar.

- Följden då lär bli att skördareaggregaten med den dåliga diametermätningen kommer att aptera fel på nytt sätt.
- Programvaran måste göras om med följd att entreprenören måste betala för  nya program. Eller kommer man att göra som nu? D.v.s. låta maskinerna va oförmögna att aptera rätt som nu och skogsägaren får ta konsekvenserna igen?
- Självverksamma skogsbrukare får ett nytt problem till vid apteringen. Många kommer att känna det som att de vet inte vad stocken kommer att kosta.

   Det är ni skogsbrukare som måste säga till???. Vad tänker du göra?

Felaktig partsmätning!

             Partsmätning = virkesmätning av virkesköparen i någon form.

 En tid har jag fått uppleva hur virkesköpare arbetar.
 Ett ex. En trave på något över 1000 m3t grovt sågtimmer omvandlades på mätsedeln till m3to i ett enda steg med omräkningstal 0.5.!!!
Detta omräkningstal har köparen använt i många år OAVSETT grovlek, travning och förhållande i traven. Det var t.o.m. förtryckt på mätsedeln för både tall och gran.
I detta fall jag studerat är felet ca 15% volym för skogsägaren.
Personen som mätt visste inte om att fastmasseprocenten i traven ska ökas 2% om traven är över 3 m hög. Denna trave 4.5 m hög och han hade inte ens tänkt tanken på kompensering.
Inga mätkvitto var sparade.
Ingen skriven uppgift om vem som mätt mätsedeln.
Vid mitt korsförhör erkände köparen att det var flera travar som taktiskt var omgjorda till en trave.!!!
    Samme virkesköpare tillät att chaufförerna mätte sina egna timmerlass och gjorde mätunderlag för  senare betalning. Chafförerna (5 st) hade ingen formell mätningsutbildning mer ?att de sett hur mätare gjorde?.
På ca 50 mätstuvar i följd var höjden avrundad till jämna 5 cm.
Partsmätning av denna art skall inte godkännas i avverkningskontrakt.

Fotografera!!!!

             När virke försvunnit så står man ofta med för dåliga bevis.

    Gardera er med det som går medan tid finns. Några mera detaljerade råd än de tidigare förmedlade. t.ex.

1  Fotografera flitigt.

2  Mät upp åtminstone med stegning. Ni kan kontrollera stegen senare.

3  Saknar ni mätribba/tumstock så ta mått på er själv. Du kan mäta på dej själv senare.

      Kolla om baksidan på vältan är annorlunda i höjd.

4 Skriv upp mått.

5 Skriv upp kvalitet, sortering etc.

6 Vittne som sett virket har ett extra värde.

7 Gör ni besök vid vältorna anteckna datum, tid etc.

      Desto större avverkningen är eller desto hetsigare omständigheterna är desto viktigare. Avverkningar efter Gudrun har hanterats med åsidosättande av god ordning. Detta har gjort att fel inte uppmärksammats. Dessutom har det gett möjlighet till brottslig verksamhet.