virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Sågverken darrar......

Sågverken har det jobbigt med sitt samvete nu.

 När inköpare får frågor om det är matrisfub eller riktig fub som kommer att användas i apteringen, så vägrar de att svara. De säger: ”Det får du ta med produktionsledaren”. När han får frågan svarar denne: ”Det får du ta med produktionstekniken”. När denne får frågan säger han att: ”Det får du ta med råvaruchefen”.  Även här kan svaret bli undvikande och de harsagt: Detta får du ta med Lars Björklund på SDC.

Detta händer även när skogsägare frågar.

Ytterligare varianter kommer för att undvika att behöva svara ex. Mejlas en fråga så kommer svar att de inte förstår uppgiften och de ber om ett telefonsamtal. Omvänt händer detta, att när någon på order ringt någon chef, så vill han ha uppgiften mejlad.!!!!????

Detta är ”svekfasoner” i svenskt skogsbruk. (Ändå skrivs i press att inköparna är inga tjuvar. Inte någon?)
Taggar: ATA, Bergs Timber, Holmen, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;

Danske Bank igen...

Vid telefonkontakten med Danske Bank uttryckte virkesspecialisten att min kritik var jobbig för dem och de ville bortförklara det mesta. Egentligen ser jag det som att de erkänner inom sig själv vilka fel de orsakar, men utåt kan de inte erkänna eftersom ”fasaden skulle krackelera”. De vill också hålla sig vän med virkesmarknaden från hög till låg.

Danske Bank vill flyta med som en glad prick och ta ära av det positiva såsom det uppfunnits av dem, men banken vill inte reagera för de avarter som finns i marknaden  ex. det skogsägare behöver uppmärksamma och akta sig för. Banker agerar som ”Goddagspiltar”.

Han försökte bortförklara oegentligheterna med bankens inblandning i pengatvätt etc. Det framställdes som något han egentligen inte trodde hade förekommit. (Jag tänker en stund på Tage Danielssons monolog om Harrisburgsproblemet.)

Taggar: Danske Bank, Swedbank;

Lär av andras ärende....

TV har nyligen haft inslag om medicinsk utrustning som varit undermålig. Ex. ögonlinser som hos väldigt många personer måst opereras om. Ett fall med person som gick till botten med problemet blev erbjuden återbetalningen för operationen, men fick då krav på att inga andra ersättningar kunde tänkas och att inte patienten fick säga något om sitt fall eller ersättning. Det framgår härmed tydligt hur företag gör allt för att tysta drabbade kunder.

Detta liknar vad Södra pressat skogsägare med när Södra avslöjats efter dåliga arbete och även gravt felaktigt beteenden. Fast Södra erbjuder bara ca 30% i ersättning.

Lär av detta inlägg även följande. En advokat hade fått hjälp för egen del vid synnerligen prekär situation, men när ersättning för hjälp värd många hundra tusen kr skulle till, började han trilskas. Efter dyrbar tvist, som blev nödvändig, fick han ge sig och förlikningsförslag var skrivet, men då någon minut före avslut under stress, då vill han också ha inskrivet total tystnad om ärendet och han begär även att få kräva skadestånd om något läcker ut om hans hot etc. Men då ger motpartens advokat honom ”pisk på fingrarna” för osunt agerande med denna ”efterslängare”.

  Detta nämns för att göra dig förberedd på hur vissa ”rättskaffens” personer beter sig.