virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Nu behöver du göra något viktigt....

Tror du att någon virkesinköpare inte vet om det felaktiga denne medverkar i, när de och köparen begär att dubbelt så många stockar 49 dm och längre skall levereras ur vanlig skog, dessutom volymberäkning på dessa, med samma omräkningstal/avsmalningstal som när det var medellängd på 43 dm mot nu då 48-50 dm används?

Dessutom vet både du och inköparna att om medellängden höjs så ökar mängden massaved, med lägre virkesvärde som följd.

Tror du att du är ensam om att förstå att om dubbel mängd långa stockar skall apteras så ökar problemen med krökarna, med sämre kvalitet och lägre pris som följd?

Gör inga virkesaffärer med köpare som gör nu nämnda "svindel" mot bättre kunnande och använder denna matrisfub/fuskfub. Det har nu börjat förekomma värdeförluster på 50 kr/ m3.

Ingen skördare kan aptera med matrisfub. Se också till att din kontrakterade lista och ingen styrprislista används i skördaren för att få upp medellängden!!!!!!!

SDC har dömt ut matrisfub den ska inte användas och den kan tas bort 1 aug i år eller ersättas med annan bättre fungerande måttenhet. Men köpare tänker använda den ändå. Undvik dem!

Senast hade följande köpare matrisfub: Derome, Vida, Fegen, Sydved, Stora, SCA, Weda, Siljan (speciellt långt) m.fl.

Taggar: Derome, Matrisfub, SCA, SDC, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda, fuskfub;

2 Detta belyser felen med matrisfub.

Gör återkoppling till text och diagram i förra inlägget. Här beskrivs konsekvenser när medellängd ökas mot stockmaterialet som var underlag för matrisfub. Detta visste kunnigt sågverksfolk redan 2006 och tänkte utnyttja för egen vinning. Lär er detta så ni inte handlar med köpare som tänker fortsätta med bedräglig matrisfub.

 
 
Taggar: Matrisfub, fuskfub;

1 Detta belyser felen med matrisfub.

Följande bilder visar konsekvenser vid betalning i matrisfub. Första diagrammet visar hur stocklängderna fördelas i årsmedeltal från 90-talet som låg till grund för matrisfub gran med medellängd 44 dm. Detta apterades med försiktig m3to aptering som behövde beakta avsmalningen noga för att ej förlora volym.

Därunder syns stockfördelning för virke med medellängd på 48 dm som är ett mycket vanligt medeltal numera.

Intill syns bitfördelning för de köpare som mätsedel på mätsedel pressar fram medellängd på 50 dm. För att få så hög medellängd görs aptering med långt virke utan anpassning mot fel framåt på trädet och och resten förlyttas till massaved.

Fundera på konsekvenserna när virke under 46 dm från första diagrammet förlängs nästan oavsett avsmalning, bara det är rakt. Desa vill inte ha virke kortare än 37 dm. (Mer kommer.)

 
 
Taggar: Matrisfub, SDC, Södra, fuskfub;