virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

2 Detta belyser felen med matrisfub.

Gör återkoppling till text och diagram i förra inlägget. Här beskrivs konsekvenser när medellängd ökas mot stockmaterialet som var underlag för matrisfub. Detta visste kunnigt sågverksfolk redan 2006 och tänkte utnyttja för egen vinning. Lär er detta så ni inte handlar med köpare som tänker fortsätta med bedräglig matrisfub.

 
 
Taggar: Matrisfub, fuskfub;

1 Detta belyser felen med matrisfub.

Följande bilder visar konsekvenser vid betalning i matrisfub. Första diagrammet visar hur stocklängderna fördelas i årsmedeltal från 90-talet som låg till grund för matrisfub gran med medellängd 44 dm. Detta apterades med försiktig m3to aptering som behövde beakta avsmalningen noga för att ej förlora volym.

Därunder syns stockfördelning för virke med medellängd på 48 dm som är ett mycket vanligt medeltal numera.

Intill syns bitfördelning för de köpare som mätsedel på mätsedel pressar fram medellängd på 50 dm. För att få så hög medellängd görs aptering med långt virke utan anpassning mot fel framåt på trädet och och resten förlyttas till massaved.

Fundera på konsekvenserna när virke under 46 dm från första diagrammet förlängs nästan oavsett avsmalning, bara det är rakt. Desa vill inte ha virke kortare än 37 dm. (Mer kommer.)

 
 
Taggar: Matrisfub, SDC, Södra, fuskfub;

2 Motbevisa eller ....

Denna beräkning är gjord för att hamna i Kategori Matrisfub/fuskfub Grunder. Ingen har kunnat hitta någon brist i beräkningen. Följaktligen bevisas här matrisfubbens bedräglighet i dessa båda beräkningar (här under).

VD:n på Siljan Mats Sigvants påstående att avsmalningen inte har betydelse för skogsägarens betalning vid matrisfub är osanning och sagt mot bättre kunnande. Följande exempel visar förlust vid uttag av långa längder med matrisfub och Siljans prislista.

Det är samma stamdel som ena gången apteras i tre 37:or och sen i två 55:or. Förlusten är markant eller hur?

Jämför också ökningen av förlust när avsmalningen nu är 12 mm/m mot tidigare exempel med 10 mm/m. Ökning från 31.6 till 37.7 kr/m3. (Förlust som är högre än skotningskostnad i slutavverkning.) Se här http://virkesakuten.blogg.se/category/matrisfubfuskfub-grunder.html

Hittar inte heller du några fel i dessa uträkningar, så meddela med tydlighet till Mats Sigvant på Siljan Skog vad du upptäckt och nu tycker! Vem handlar du med? Siljan, Holmen, Stora SCA, Derome, Vida, Södra och Sydved använder frekvent denna felaktiga måttenhet. 

 
 
 
Taggar: Derome, Holmen, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra;