virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

G Koncentrerad upplysning...

Här fortsätter en annan principiell beskrivning av nuvarande virkesmätning.

Karl-Georg Bergstrand var en virkesforskare på Skogsarbeten/Skogforsk. Han hade förmåga att titta ”runt knuten” i sitt arbete. Han inspirerade mig också till mitt apteringsprogram som ännu används.

K-G skulle i uppdrag åt marknaden reda ut konsekvenserna med betalning i m3fub. En fördel hittade han och det var att marknaden skulle bara behöva en måttenhet att jämföra sortimenten med. Men sen visade det sig att andra fördelar gav större nackdelar. Några nämnda i förra inlägget.

Ett exempel var medelkvaliteten på timmer, klentimmer och sparrar. Betalning i m3to motiverar de långa längderna i god avsmalning och de har också den bästa hållfastheten. Sparar som sen klyvs för användning i till höga maskinhallarskall ju inte apteras i frodvuxna grantoppar från slutavverkning.

Med m3fubpris blir den goda avsmalningen undervärderad, eller om ni i stället vill säga att starkare avsmalning får ett relativt högt värde. Detta är väl inte det virket ni vill ha i ert hus?

Köparna får på detta sätt betala timmerpris för betydligt mer flis. Men uppenbart har effekt av detta försvunnit i den prispress köparna åstadkommit genom sänkning av kända virkespriser.

Sammantaget är allt detta nämnda kommit från initiativ från köparsidan. Forskare som Karl-Georg Bergstrand saknas idag eller är mycket ensamma. Forskare ser som genom ”rör” på sin speciella uppgift och måste göra så enligt dem själva för att få forskningspengar. Helhet har de inte råd med. Därav har vi den "elefantsjuka" som först nu börjar få en del motstånd, då skogsägare själva anlitar mindre maskiner.

Taggar: Matrisfub, SDC, Skogforsk;

F Koncentrerad upplysning...

Bevisningen omkring problem med matrisfub ska nu kompletteras med ytterligare ett problem.

Toppcylindervolymen ur apterat timmer minskar från första här nämnda aptering i m3to till senaste tester med matrisfub med mellan 4 till 5%. (Storleken på felet beror på hur hög medellängd som vill erhållas.)

Inse också att detta gör att;

1 Andelen sågvara minskar och lägre betald flis ökar ur avverkningen. Betalningsförmågan påverkas härmed.

2 Längre plank som vanligtvis bör ha högre hållfasthet tas tyvärr nu ut i mer frodvuxna träd med högre avsmalning. Detta är mot tidigare virkeskultur eftersom det ger en sämre slutprodukt.

3 Bra skog får på detta sätt inte det mervärde som det förtjänar. Sågverkens kvartalekonomi styr. På sikt påverkar det också skogsskötselmotiven till volymproduktion och mindre till kvalitet och sänker intresset för svenskt virke. Speciellt när avverkningarna kommer från hårdare röjda bestånd på 70-80 talen och senare. Speciellt när de hårda gallringarna som började ca 2008 också kommer, då kan intresset för svenskt virke minska i marknaden.

Taggar: ATA, Derome, Matrisfub, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Skogsstyrelsen, Södra, Vida, Weda;

E Koncentrerad upplysning...

I  soppan med fel i matrisfubb finns även följande.

5 Stor del av virkesköparan vill ha medellängder mellan 48 och 50 dm. Det är medellängd ca 6 dm högre än vad som gällde när omräkningstalen fastställdes. 6 dm högre medellängd för virke från 43 till 49 dm innebär en underskattad volym med matrisfub på ca 10 – 20 kr/m3 beroende på pris/m3 mm.

Du vet väl även om att många köpare har prislistor som inte ökar priset alls för uttag av högre medellängd? 15 -25 kr/m3 kommer då ytterligare som förlust. De köpare påstår felaktigt att de inte behöver öka priset eftersom de betalar i m3fub med omräkningstal till stockens ”verkliga volym”. Att detta är osanning har tidigare här inlägg bevisat. Dessutom vet de att uttag av längre stocklängder även ger mer massaved och mer fel på virket, som sänker avverkningsvärdet.

Jag är övertygad om att köparna skulle sluta att göra bedrägliga prislistor, om inte skogsägare vore tysta i detta problem och sålde virke till dem.

Några av köparna med dessa förhållande är ATA, Derome, Holmen, SCA, Siljan, Mellanskog, Weda, Stora, Sydved, Södra, Vida, Värne Skogstjänst, Fegen, Karl Hedin m.fl. Bl.a. Siljans enorma medellängder är en skamfläck, vilket inköpare heller inte säger emot.

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Matrisfub, SCA, SDC, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda, fuskfub;