virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

417 B Vida problem...

Är inte Mats Sandgren från SCA godkänd som styrelseledamot i Vida?
Frågan är ställd tidigare i inlägg Vida 417, men ingen tycks vilja ge det svar som borde finnas, trots att många läsare är från företaget.
- Ett sakligt svar vore av intresse.
- Desto mer det dröjer ger det anledning till spekulationer. Händelsen var tydligt framfört på Vidas hemsida vid valet av honom, vilket tyder på att något har hänt senare.

316 Södra behöver förbättras

Jag får kontakter, telefonsamtal och mejl från personer som sett hur Södra nonchalerar medlemmar och sina medarbetare.
Det är entreprenörer som försökt höja kvaliteten i arbete och service till medlemmar, men de blir motarbetade eller får ingen merersättning för sina initiativ.

- Södra "experimenterar" med att ta in "lycksökande" entreprenörer "för att röra om i grytan" och hota de etablerade grupperna.
- Ibland sker stora misstag av dessa nya som inte kan kultur och lokala förutsättningar. (Beskriven mossgallring här var ett sådant exempel där Södra sen länge försökte fly från konsekvenserna. De kvarstående beståndsfelen får skogsägarna själva bära.)
Leta er till avsnit 238 i Kategori Södra och läs därifrån några avsnitt.

Lägg gärna synpunkt på detta, om du är medlem i Södra, om Södras ovanstående beteende?

416 G Tillägg. Vida problem...

Ytterligare apteringsförluster att beakta;
- Stora övermål. Vida fick hos Sandén ca 20 kr/m3 i värdeförlust. (Sämre än fri kapning.)
- Sämre diametermätning 1-10 kr/m3 på avverkning.
- För mycket manuellkörning för att höja tempot. Förlust 3-7 kr/m3 och mer för köparen.
- Dålig kvalitetsrespekt på timmer är 20% värdesänkning (120 kr/m3.)
- Missade krökar är ungefär lika mycket. Inse värdet av duktig förare med god inlevelse.
- Felsortering av skotarförare. 20- 80 kr/m3. Tallmassavedsbit på fel ställe är upp till 285 kr/m3. Ruten granbit lika mycket. Hos Sandén orsakade Vida mängder av sorteringsförluster.
- Ett ej kapat stort rotben är ca 200 kr/bit.
- Matrisfub/fuskfub 10- 30 kr/m3.

- Var finns de personer som hinner nå företagets förare med god information/utbildning och kontroll på deras aptering?
- Enligt uppgift har Vida minimalt av detta. Hur är det hos din avverkare?

Vanligtvis räcker kostnad motsvarande 5-20% mot nyttan för att nå apteringsmål.

- Notera att kostnaden är större om "förfallet" av kunskap pågått för länge. Det behövs då byggas upp grundkunskap och förståelse för hur virke betalas och hur kombination av pris, betalningssätt och stamformer påverkar slutpriset i trädet.