virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

155B Södra behöver förbättras

Per Göran Nilsson ( se föregående inlägg) förefaller försökt att få Södra att inse att ett stort misstag sker, med följder som är fullständigt oskäliga. Ett lastbilsekipage med normalt timmer, från en medlem sen 35 år, ersätts bara med i bästa fall ungefär en tredjedel av bränslevärdet.
Denne medlem ”kastas ut av princip”. 

Nilsson skriver att det handlar om 13.000 kr som Södra tillskansar sig. Är inte trogen medlem/kund värd detta, när dessutom Södra bara ”fått detta värde” genom sina nya regelverk. 
Notera det är inte slarvkvistat eller ruttet eller dött virke utan ”fel längd”.
Det är alltså inte värdelöst virke för Södra.

Notera att Södra har ökat kraven på leveranser och senaste åren gått från 9 längder till varannan och senast valt bara tre längder 37, 49 och 55 dm!!!
Simpelt att inte ha åtminstone uppsamlingspris på modulen under kortaste längd.
Det är lika trubbigt som att plocka ärtor med tjocka, kådiga tumhanskar av älghud. 

Borde fler skogsägare inse vad Södra går för, innan de själva drabbas av något de inte kunnat påverka och agera i detta ärende eller också lämna Södra i tid?

155

Insändaren i Skogsland 27 juli av Per Göran Nilsson som också varit en nöjd skogsägare tidigare har blivit riktigt arg på Södra.

Södra har vrakar ett av 3 lass timmer p.g.a. längder kortare än 37 dm i en mängd över 20% av partiet volym.

Enligt prislistan skall bara sådana parti mätningsvägras och ägaren får hämta hem partiet eller göra något annat. Fast Södra ville behålla virket till lågt pris och tog allt tydligen för vrakpris.

 

Jag ifrågasätter om verkligen  mer än 20% av partiet verkligen var vrak?

Det finns ju också metod för att minska denna typ av konsekvenser vid vrakning, som mätaren först skall pröva.

Notera att det borde bara vara några för korta stockar det är frågan om, som ändå är säljbara. De förväntas ju vara av normal timmerkvalitet. Nästan 4/5 av partiet borde var prima vara, men det kan inne ersättas för mer än vrakpris det också. Småsint.

 

Medlemsavdelningen i Växjö har avfärdat förslagen på lösning. ”Storebror” vill som vanligt inte lyssna till ägarnas förväntning på skälig behandling. Lumpet!

 

Nilsson tänker lämna Södra. Det förefaller naturligt.

 

Agerar du för att du och andra skall få skäligt bemötande mellan Södra och deras ägare?

302 Vida problem

Koncernchef Santhe Dahl i Vida skriver i sin tidning.
”Som skogsägare måste det vara viktigt att se till avkastningen genom en bra skogsskötsel bl.a. genom röjning, gallring, dikesrensning och att avverka när skogen är mogen.”

Varför gjorde inte Vida detta hos vår skogsägare, när de fått ett ”förtroendeuppdrag”?
1 Vida gallrade inte ca 4 ha 25-30 årig (dessutom oröjd) ungskog.
2 Inte ens röjning gjordes i dessa bestånd. I stället städades det fullständigt rent genom dyr/onödig röjning i mossar och upp till 100 åriga skogbestånd.
3 Vida rensade bort all uppkommen skuggande vegetation vid diken i mossar och skog. (Tänkte Vida rensa dikena också?)
4 I stället för att kunna avverka 90 -100 åriga bestånd gallrar Vida delvis hårt i dessa, så de blåser sönder och insekter tar ca 100 m3 i dessa nygallrade bestånd.

Hur kan Santhe skriva de tomma ord han gör nu två år efter nämnda stora misstag, utan att Vida tar ansvar för de felsköta bestånd Vida lämnat efter sig och nu bekräftats av många experter.