virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Fuskfub i praktiken........

En större grupp skogsägare hade apteringskurs i helgen och på en stor gran (i beståndskant) fick man följande bevis.
P.g.a. för breda årsringar var det kvalitet 2 i hela trädet.
Längderna blev 49, 31 (krök) och 55 dm. Medellängd 45 dm. Alltså bara 1 dm över medellängden som matrisfubben baseras på.
- Skillnad mellan betalning i äkta fub eller om virket mättes in på Derome (närmaste såg med total matrisfubsbehandling) skulle bli 155 kr.
- Skälig undran är hur förlusten skulle vuxit om inte kröken funnits och medellängden i stället blivit ca 50 dm? Nu blev det ju bara 2 stockar som skördareaptering kunde skämma ut vid matrisfubsbetalning.
Lennart Bertilsson

Viktig appell nr 3

Skulle ni reagera om multiplikationstabellen ändrades så att ex. 10 x 10 får variera mellan 87 och 107?
I så fall borde ni reagerat också när matrisfub infördes då m3fub ansågs bli rätt kuberad om det beräknas inom dessa avvikelser.

Någon kanske tänker att kunde jag använda det på detta sätt till min egen fördel vore det OK.
Just så tänkte virkesköparna.

Tidningen Skogen har en utförlig artikel om fuskfub på sid 38 i veckans nummer.

Lennart Bertilsson

Länsförsäkringar 37

Länsförsäkringar visar fortsatt dålig handläggning. Redan i november avbeställde jag en försäkring (jag ville ju inte ha kontakt med ett försäkringsbolag som inte följer sina försäkringsbestämmelser) när förnyelse skulle göras.

Nu slank det i dagarna ner i lådan en avi om betalning, trots detta.

Var möjligen tanken att jag skulle glömt bort avbeställningen och utan att tänka mej för betalat?

Länsförsäkringar kunde inte hitta min avbeställning trotts att jag skickade mejlet igen! Dålig ordning.

Det liknar beteende från gamla människor som bara hör det de vill höra.

Det är lätt att bli besviken på Länsförsäkringar. Detta är ju inte det enda som pågår.

I dagarna har både jag och skogsägaren jag skrivit om tidigare fått samtal från personer som tänker byta försäkringsbolag. Vi hoppas några lär sej av inträffat.

Lennart Bertilsson